Warsaw Institute Review 1/2022

Content
Schroeder na celowniku, czyli skala niemieckiej hipokryzji

Schroeder na celowniku, czyli skala niemieckiej hipokryzji

Niemieckie państwo nagle zaczęło odbierać Gerhardowi Schroederowi wszelkie przywileje związane z faktem jego byłego rządzenia państwa. Atakują go media, atakują inni politycy, głównie z CDU. Nagle za oburzające uznali to, co był im i wszystkim wiadome od wielu lat: były kanclerz RFN wykorzystuje kontakty i swe nazwisko do lobbowania interesów Rosji.

The Case of Gerhard Schroeder, Or The German Hypocrisy

The Case of Gerhard Schroeder, Or The German Hypocrisy

Out of a sudden, Germany’s governing parties plan to strip former Chancellor Gerhard Schroeder of his office and staff after he maintained and defended his long-standing ties with Russia. He has come under increasing pressure from media outlets and other politicians, notably those of the CDU. Now they all suddenly found outrageous what had been known for years–––the German ex-leader used his reputation to stage lobby for Russian interests.

Rosja straci indyjski rynek? Do gry wchodzą Stany Zjednoczone

Rosja straci indyjski rynek? Do gry wchodzą Stany Zjednoczone

Indie kupują najwięcej broni z Rosji na świecie. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych SIPRI, w ciągu ostatniej dekady zakupiły sprzęt wojskowy z Rosji o wartości ponad 25 mld dolarów. Cztery razy więcej, niż wydały na sprzęt amerykański. Szczególnie teraz ważne jest ograniczenie tej współpracy, która czyniąc indyjską armię zależną od Rosji, wpływa na politykę New Delhi wobec obecnej wojny.

India Halts Russian Helicopter Deal, U.S. Comes Into Play

India Halts Russian Helicopter Deal, U.S. Comes Into Play

India buys the most Russian weapons in the world. According to SIPRI’s data, the country has bought $25 billion worth of military equipment in the last decade, which is four times more than what India spent on U.S.-made hardware. It is key to curb Russia-India cooperation that affects the Indian stance on the war in Ukraine.

Kocioł ługański? Rosjanie chcą zamknąć Ukraińców nad Dońcem

Kocioł ługański? Rosjanie chcą zamknąć Ukraińców nad Dońcem

Ataki z rejonu miasta Popasna wskazują, że celem Rosjan jest odcięcie co najmniej głównych szlaków komunikacji ukraińskiego zgrupowania nad Dońcem (z centrum w Siewierodoniecku) zresztą kraju. Być może nawet zamknięcie Ukraińców w kotle Siewierodonieck-Łysyczańsk. Na korzyść obrońców gra jednak geografia i stosunkowo bezpieczne ich lewe (północne) skrzydło, gdzie zaporę nie do przebycia stanowi dla Rosjan bagnista dolina Siwerskiego Dońca.

Russian Troops Want To Cut Off Ukrainians By Donets River

Russian Troops Want To Cut Off Ukrainians By Donets River

With their attacks on the town of Popasna, Russian forces possibly seek to cut off the Severodonetsk-based Ukrainian battalion on the Donets River from the rest of the country. Perhaps the Russians would cut Ukrainian forces off between the cities of Severodonetsk and Lysychansk. But what is advantageous to Ukrainian is the geographical location of the northern wing, where the swampy valley of the Donets River is a major obstacle for Russian battalions.

Ryzyka i korzyści z chińskich inwestycji energetycznych w Polsce

Ryzyka i korzyści z chińskich inwestycji energetycznych w Polsce

W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła tzw. Europejski Zielony Ład, aby stawić czoła nieuchronnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Ten ambitny cel przekształcenia się w bardziej wydajną i zieloną gospodarkę był również bardzo ważnym aspektem polskiej transformacji gospodarczej.

Risks and benefits of Chinese energy investments in Poland

Risks and benefits of Chinese energy investments in Poland

In 2020, the European Commission adopted the so called European Green Deal to face imminent challenges related to climate change. This ambitious goal to transform into a more efficient and green economy has been also a very important aspect of the Polish economic transformation.

Is China an open economy?

Is China an open economy?

The remarkable economic growth of China caused by its economic transition towards a free market economy has brought fundamental changes that have become the subject of many disputes across the world about the potential integration of the Chinese economy with the rest of the world. Going further, some particular events like an accession to the World Trade Organisation, have made China a more open economy.

Wybory prezydenckie we Francji w 2022 roku

Wybory prezydenckie we Francji w 2022 roku

Głosowanie na prezydenta w Republice Francuskiej było kluczowe dla ładu światowego. Jest to mocarstwo posiadające m.in. najliczniejszą armię w Unii Europejskiej, największą wyłączoną strefę ekonomiczną na świecie, broń nuklearną oraz wojska na pięciu kontynentach. Choć Francja nie była dotychczas kojarzona z aktywną działalnością przeciwko imperialistycznej polityce Federacji Rosyjskiej bardzo często chwaląc współpracę na linii Paryż – Moskwa, to po inwazji na Ukrainę stała się filarem bezpieczeństwa dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Polski.

2022 French Presidential Election

2022 French Presidential Election

The French presidential election was fundamental to the world order. The Western European power boasts the EU’s biggest army, the world’s largest exclusive economic zone, and nuclear arsenal while its troops are deployed to five continents. So far France has made modest efforts to contain Russia’s imperialist policy while senior French officials often praised cordial ties with the authorities in Moscow. Nevertheless, the Western European country has become a pillar of security for Central and Eastern European countries, including Poland, following the Russian invasion of Ukraine.

Afgańskie kobiety z dnia na dzień tracą swoje prawa

Afgańskie kobiety z dnia na dzień tracą swoje prawa

W Afganistanie od momentu w którym Talibowie przejęli władze nałożono na kobiety wiele ograniczeń przez Talibskie Ministerstwo. Na początku od kobiet pracujących w telewizji wymagano, aby zakrywały chustami swoje włosy, natomiast kilka dni temu nałożono bardziej restrykcyjne wymagania jakim jest zakrywanie całej twarzy.

Afghan women are losing their rights overnight

Afghan women are losing their rights overnight

In Afghanistan, many restrictions have been imposed on women by the Taliban Ministry since the Taliban took power. Initially, women working in television were required to cover their hair with scarves, while a few days ago, more stringent requirements were imposed, such as covering the entire face.

Top