Artykuły Ukraine Monitor
Rosyjskie media donoszą o 1500 więźniach politycznych na Ukrainie

Rosyjskie media donoszą o 1500 więźniach politycznych na Ukrainie

Rosyjskie media cytują przewodniczącą Związku Emigrantów Politycznych i Więźniów Politycznych Ukrainy Larysę Szesler, według której około 1,5 tysiąca osób na Ukrainie jest przetrzymywanych w więzieniach z powodów politycznych. Zdaniem Szesler liczba obywateli Ukrainy narażonych na prześladowanie może być większa, ponieważ wielu z nich obawia się nawet poinformować, że ktoś z ich krewnych został uwięziony z przyczyn politycznych.

Rosyjska telewizja alarmuje: Polska chce zamknąć granicę z Ukrainą

Rosyjska telewizja alarmuje: Polska chce zamknąć granicę z Ukrainą

Kanał telewizyjny Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej „Zwiezda” („Zvezda”) opublikowała 23 czerwca br informację o możliwym zamknięciu granicy między Polską a Ukrainą. Mimo że w wiadomości mowa była wyłącznie o jednym przejściu granicznym, to jednak z treści nagłówka można było odczytać perspektywę całkowitego zamknięcia granicy z inicjatywy Polski.

Top