PROGRAMY

Russia Monitor

Russia Monitor to przegląd najistotniejszych wydarzeń dotyczących szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa w Rosji oraz polityki zagranicznej Kremla.

China Monitor

China Monitor oferuje analityczne spojrzenie na politykę gospodarczą i zagraniczną Chin, pomagając zrozumieć decyzje podejmowane przez władze chińskie. Ten program prognozuje konsekwencje polityki Pekinu dla gospodarki światowej, UE, państw Europy Środkowo-Wschodniej i Polski.

Ukraine Monitor

Ukraine Monitor

Ukraine Monitor prezentuje najświeższe informacje dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych spraw Ukrainy – państwa, które obecnie stanowi arenę ścierania się interesów Wschodu i Zachodu.

Baltic Rim Monitor

Baltic Rim Monitor

Baltic Rim Monitor oferuje analizę najświeższych wydarzeń dotyczących państw basenu Morza Bałtyckiego.

Romania Monitor

Romania Monitor

Projekt ten ma na celu stać się podstawowym i wiarygodnym źródłem informacji do dalszych debat dotyczących Rumunii i jej partnerów.

Raporty Specjalne

Najnowsze raporty, analizy, Q&A i specjalne publikacje przygotowane przez ekspertów Fundacji Warsaw Institute.

Dezinformacja

Dezinformacja

Profesjonalne analizy dotyczących identyfikacji i tworzenia metod przeciwdziałania zorganizowanej dezinformacji.

Top