Artykuły analityczne
PROGRAMY

Rola i wpływ Chińskiej Republiki Ludowej na kraje Grupy Wyszehradzkiej

Projekt, mający za zadanie monitorowanie aktywności Chińskiej Republiki Ludowej w regionie, powstał dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego w partnerstwie z instytucjami z Czech, Węgier oraz Słowacji.

Russia Monitor

Russia Monitor to przegląd najistotniejszych wydarzeń dotyczących szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa w Rosji oraz polityki zagranicznej Kremla.

China Monitor

China Monitor oferuje analityczne spojrzenie na politykę gospodarczą i zagraniczną Chin, pomagając zrozumieć decyzje podejmowane przez władze chińskie. Ten program prognozuje konsekwencje polityki Pekinu dla gospodarki światowej, UE, państw Europy Środkowo-Wschodniej i Polski.

MENA Monitor

MENA Monitor skupia się na regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, analizując najważniejsze wydarzenia na obszarze od Maroka po Iran, ich konsekwencje dla państw ościennych oraz wpływ na sytuację na świecie.

U.S. Weekly

U.S. WEEKLY oferuje analityczne spojrzenie na procesy geopolityczne zachodzące na arenie międzynarodowej, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na politykę Stanów Zjednoczonych.

Ukraine Monitor

Ukraine Monitor

Ukraine Monitor prezentuje najświeższe informacje dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych spraw Ukrainy – państwa, które obecnie stanowi arenę ścierania się interesów Wschodu i Zachodu.

Baltic Rim Monitor

Baltic Rim Monitor

Baltic Rim Monitor oferuje analizę najświeższych wydarzeń dotyczących państw basenu Morza Bałtyckiego.

Romania Monitor

Romania Monitor

Projekt ten ma na celu stać się podstawowym i wiarygodnym źródłem informacji do dalszych debat dotyczących Rumunii i jej partnerów.

Raporty Specjalne

Najnowsze raporty, analizy, Q&A i specjalne publikacje przygotowane przez ekspertów Fundacji Warsaw Institute.

Dezinformacja

Dezinformacja

Profesjonalne analizy dotyczących identyfikacji i tworzenia metod przeciwdziałania zorganizowanej dezinformacji.

Artykuły analityczne

Artykuły analityczne

Najnowsze artykuły analityczne dotyczące zagadnień politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych, historycznych, kulturowych i instytucjonalnych.

BelarusAlert

Codzienne informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Białorusi.

Forum Polsko - Czeskie 2022

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022

Three Seas Partnership

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Fundusz Patriotyczny

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja 2022 - Wolność po polsku - Priorytet I, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Top