Artykuły Ukraine Monitor
Nowa epoka w ukraińskiej energetyce

Nowa epoka w ukraińskiej energetyce

Sytuacja energetyczna i klimatyczna zmusza ludzkość do poszukiwania źródeł energetycznych w odnawialnych i niskoemisyjnych, zielonych surowcach. Państwa europejskie potraktowały sprawę transformacji bardzo poważnie, tworząc konkretne plany, natomiast dla Ukrainy ten czas dopiero nadchodzi.

Stosunki Ukrainy, Rosji i Białorusi w kontekście zasobów naturalnych

Stosunki Ukrainy, Rosji i Białorusi w kontekście zasobów naturalnych

Wobec konfliktu zbrojnego na wschodzie z Rosją i pogorszenie stosunków z Białorusią uzależnienie Ukrainy od dostaw niezbędnych zasobów naturalnych z tych krajów staje się zagrożeniem politycznym, a nie wyłącznie gospodarczym. W związku z tym nabierają jeszcze większego znaczenia plany odłączenia się od białoruskiego i rosyjskiego systemu energetycznego do końca 2023 roku i integracji z europejskim.

Cyfrowa transformacja sektora energetycznego w Ukrainie

Cyfrowa transformacja sektora energetycznego w Ukrainie

Ze względu na globalną cyfryzację optymalizacja sektora energetycznego jest kluczowym zadaniem dla Ukrainy. Aktualne trwa proces wprowadzenia cyfrowych technologii dla wykonywania analitycznego monitorowania przepływów energii oraz tworzenia i utrzymywania bilansu energetycznego.

Rola cyfryzacji w rozwoju cyberbezpieczeństwa w Ukrainie

Rola cyfryzacji w rozwoju cyberbezpieczeństwa w Ukrainie

Globalizacja przyczyniła do zmian w rozumieniu bezpieczeństwa. Zwykły protekcjonizm w polityce krajowej stał się mało prawdopodobnym. Najstraszniejszą bronią stała informacja, a największym zagrożeniem — jej strata. Dlatego rozwój technologii informacyjnych w Ukrainie odgrywa tak ważną rolę.

Integracja Ukrainy do jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej

Integracja Ukrainy do jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej proces cyfryzacji staje się kluczowym narzędziem dla wzrostu i konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej. Proces integracji Ukrainy do jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej określono jako priorytetowy kierunek rozwoju kraju oraz stanowi ważne narzędzie do promowania cyfryzacji Ukrainy zgodnie ze standardami europejskimi i międzynarodowymi.

Międzynarodowe inwestycje w sektor IT Ukrainy

Międzynarodowe inwestycje w sektor IT Ukrainy

Gospodarka ukraińska charakteryzuje się mało atrakcyjnym klimatem inwestycyjnym i brakiem krajowych środków inwestycyjnych. Wobec tego istnieje zapotrzebowanie na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), ponieważ przynoszą Ukrainie nie tylko kapitał niezbędny dla innowacji, ale wraz z nim najnowsze technologie i praktyki.

Ewolucja sektora IT w Ukrainie w latach 2018-2020

Ewolucja sektora IT w Ukrainie w latach 2018-2020

Wybuch czwartej rewolucji przemysłowej przekształcił gospodarkę światową, zmuszając do adaptacji państwa i inne podmioty. Postęp ostatnich lat przeniósł przeniesienie akcentu z towarów na usługi — ponad połowa handlu krajów rozwiniętych opiera się na nich. Najszybciej rozwijającym się jest sektor IT. To dało szansę wielu państwom, w tym Ukrainie, wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Polska Ukraina wspólna sprawa?

Polska Ukraina wspólna sprawa?

Choć wydawałoby się, że kraje łączy wiele wspólnych interesów gospodarczych i politycznych to cały czas nie wykorzystuje się synergii współpracy w wielu ważnych obszarach. Polsko-ukraińska wymiana handlowa, choć rośnie rok do roku (głównie dzięki aktywności MŚP), nie osiągnęła szczytu swoich możliwości.

Relokacja białoruskich startupów do Ukrainy

Relokacja białoruskich startupów do Ukrainy

Wraz z objęciem władzy przez Wołodymyra Zełenskiego Ukraina obrała stabilny kurs w kierunku cyfryzacji kraju. Proces ten zbiegł się z kryzysem politycznym w Białorusi, który przyczynia się do znacznego odpływu nie tylko informatyków, ale także samych firm i startupów.

Opcja turecka w ukraińskiej polityce

Opcja turecka w ukraińskiej polityce

Turcja jako członek NATO byłaby ciekawym partnerem dla Ukrainy, nie wiadomo jednak, czy wystarczająco stabilnym. Obecnie, dochodzi do eskalacji konfliktów Turcji z FR na tle sytuacji w Libii, Azerbejdżanie i Syrii. To punkt dla Ukrainy.

Koncepcja ukraińskiego państwa cyfrowego

Koncepcja ukraińskiego państwa cyfrowego

Proces cyfryzacji w Ukrainie znacząco się zmienił w ostatnich latach: od wprowadzenia pierwszych zarysów rozwoju cyfrowego do wdrażania i realizacji konkretnej strategii digitalizacji usług publicznych – marki “Dija” i powiązanych z nią rozwiązań informatycznych.

USA, Niemcy, Chiny a sprawa ukraińska

USA, Niemcy, Chiny a sprawa ukraińska

Zwycięstwo w wyborach prezydenckich Joe Bidena rodziło duże nadzieje wśród pro państwowych elit ukraińskich. Po rzekomo pro rosyjskim Trumpie miał przyjść do władzy doświadczony polityk znający dobrze problematykę Europy Wschodniej, o dużej wrażliwości na prawa człowieka i krzywdę ludzką.

Kreml wobec emancypacyjnych dążeń Kijowa

Kreml wobec emancypacyjnych dążeń Kijowa

Politycy rosyjscy, choć zaakceptowali rozpad ZSRR, to już w latach 90. nie traktowali Ukrainy, jako trwałego podmiotu, ale tymczasowy byt bez historii i narodu, siłą oderwany od Rosji przez wrogie imperialistyczne siły „kolektywnego zachodu”.

Ukraina niejednoznaczna wobec wydarzeń w Białorusi

Ukraina niejednoznaczna wobec wydarzeń w Białorusi

27 sierpnia Ukraina wstrzymała wszelkie relacje międzypaństwowe z Białorusią. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleby, jest to wyraźny sprzeciw wobec działań białoruskich władz.

Top