Data: 23 grudnia 2023 Autor: Szymon Polewka

Ukraina legalizuje marihuanę medyczną w odpowiedzi na rosnący kryzys zdrowotny

Z końcem roku Ukraiński parlament zatwierdził legalizację medycznej marihuany w odpowiedzi na rosnącą liczbę weteranów wojennych zmagających się z urazami zdrowotnymi i zespołem stresu pourazowego.

ŹRÓDŁO: https://www.istockphoto.com/pl/zdj%C4%99cie/medical-cannabis-gm160086948-11009457

Ustawa regulująca medyczne, naukowe i przemysłowe wykorzystanie konopi indyjskiej przegłosowana została w Radzie Najwyższej większością 248 głosów, przeciw wnioskowi głosowało 16 deputowanych.

Poparcie dla legalizacji medycznej marihuany nabrało tempa, gdy pełnoskalowa rosyjska inwazja wkroczyła w swój drugi rok, a dyskusja w kraju skupiła się na korzyściach płynących z wykorzystania środku w leczeniu silnego bólu i problemów natury psychicznej. Oczekuje się, że prezydent Wołodymyr Zełenski podpisze ustawę, która może wejść w życie w drugiej połowie 2024 roku.

Krajowe Biuro WHO na Ukrainie i Ministerstwo Zdrowia Ukrainy szacują, że, od 10 do ponad 15 milionów Ukraińców potrzebować będzie profesjonalnej pomocy psychologicznej. Dodatkowo na problemy natury psychicznej cierpią też pracownicy służby zdrowia. W analizie Mental health of helpline staff in Ukraine during the 2022 russian invasion przedstawiono, że w stanie na marzec 2022 roku 40% pracowników infolinii „Stop Panice”, którzy byli kluczowym źródłem wsparcia psychologicznego dla ludności w pierwszych miesiącach wojny, miało objawy depresji i lęku.

Aktualnie ukraiński system opieki psychiatrycznej nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, potencjałem kadrowym i dostępnością usług. Dużym wyzwaniem pozostają problemy strukturalne objawiające się w mocnym zakotwiczeniu systemu w czasach radzieckich, potęgowane to jest przez nadmiernym skupieniu się na opiece szpitalnej, wysokie samofinansowanie, pacjentów, korupcje oraz niskie płace personelu prowadzące do niedoborów siły roboczej

Zwolennicy dopuszczenia konopi indyjskiej do celów medycznych zwracają uwagę na korzyściach zdrowotnych, jakie środek może dać ludziom wymęczonym okrucieństwami wojny, przeciwnicy wspominają z kolei o groźbie rozlania się narkomanii. Obecnie mnogość problemów w sektorze opieki zdrowotnej oraz potęgujący się kryzys zdrowia psychicznego powoduje, że Ukraina zmuszona jest szukać nowatorskich i niekonwencjonalnych rozwiązań, do których zaliczyć można próbę dopuszczenia do obrotu medycznej marihuany.
 
Źródła:
Oleksandr Shumilin, Ukraine legalises medical cannabis, Ukrainska Pravda, 21.12.2023. https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/12/21/7434017/

Violetta Seleznova, Irina Pinchuk, Inna Feldman, Volodymyr Virchenko, Bo Wang, Norbert Skokauskas, The battle for mental well-being in Ukraine: mental health crisis and economic aspects of mental health services in wartime, International Journal of Mental Health Systems volume 17, Article number: 28 (2023), 25.09.2023 https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-023-00598-3

Volodymyr Verbianyi, Aliaksandr Kudrytski, Ukraine Moves to Legalize Medical Marijuana to Treat Veterans, 21.12.2023. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-21/ukraine-moves-to-legalize-medical-marijuana-to-treat-veterans

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top