Media
Rasmus Sinnemaa cytuje tekst Russia Monitor w artykule dla Medium

Rasmus Sinnemaa cytuje tekst Russia Monitor w artykule dla Medium

Rasmus Sinnemaa, specjalista w zakresie kwestii transatlantyckich, członek Foreign Policy Institute of Johns Hopkins University SAIS w Waszyngtonie w swoim artykule dla Medium.com – Russian GPS interference present in Lapland during extensive NATO exercise, powołuje się na jeden z tekstów Warsaw Institute, który został opublikowany w programie Russia Monitor.

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Tony Barber z Financial Times przywołuje artykuł Krzysztofa Raka „Nowa europejska konstelacja” oraz artykuł Tomasza Grzegorza Grosse „Polska wobec zmian geopolitycznych w Europie Zachodniej”. Teksty pochodzą z ostatniego wydania The Warsaw Institute Review.

Top