Media
Warsaw Institute w analizie Kongresu USA

Warsaw Institute w analizie Kongresu USA

Analiza pt. „Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security” przygotowana dla Committe On Foreign Relations of United States Senate zawiera odwołania do tekstu z programu Russia Monitor oraz artykułu z kwartalnika The Warsaw Institute Review.

Rasmus Sinnemaa cytuje tekst Russia Monitor w artykule dla Medium

Rasmus Sinnemaa cytuje tekst Russia Monitor w artykule dla Medium

Rasmus Sinnemaa, specjalista w zakresie kwestii transatlantyckich, członek Foreign Policy Institute of Johns Hopkins University SAIS w Waszyngtonie w swoim artykule dla Medium.com – Russian GPS interference present in Lapland during extensive NATO exercise, powołuje się na jeden z tekstów Warsaw Institute, który został opublikowany w programie Russia Monitor.

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Tony Barber z Financial Times przywołuje artykuł Krzysztofa Raka „Nowa europejska konstelacja” oraz artykuł Tomasza Grzegorza Grosse „Polska wobec zmian geopolitycznych w Europie Zachodniej”. Teksty pochodzą z ostatniego wydania The Warsaw Institute Review.

Top