Media
Prezes The Warsaw Institute Foundation dla The Daily Signal/ Heritage Foundation

Prezes The Warsaw Institute Foundation dla The Daily Signal/ Heritage Foundation

Marcin Gawęda – Prezes The Warsaw Institute Foundation (U.S.), skomentował i przeanalizował nastroje panujące w Unii Europejskiej tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W swoim artykule pt. „Will Nation-States Make a Comeback in EU Elections?” podniósł też kwestię rosnącego patriotyzmu i nacjonalizmu w wielu krajach UE i ich możliwego wpływu na wyniki nadchodzących wyborów.

Newsweek U.S. cytuje artykuł Warsaw Institute

Newsweek U.S. cytuje artykuł Warsaw Institute

Jason Lemon z Newsweek U.S. w swoim tekście „U.S. Creates Additional Tensions by Flying Nuclear-Capable Bombers Near Russia, Kremlin Says” powołuje się na jeden z ostatnich artykułów z naszego programu Russia Monitor pt.: „Symulowany atak na Flotę Bałtycką. Superfortece straszą Rosjan”

Recenzja wydawnicza publikacji Warsaw Institute

Recenzja wydawnicza publikacji Warsaw Institute

Rafał Łatka w miesięczniku „wSieci Historii” zrecenzował publikacje wydawane przez Warsaw Institute takie jak anglojęzyczny kwartalnik „The Warsaw Institute Review”, opracowania „Countering Russia’s Disinformation and Propaganda in Georgia” oraz „Lucjan Skupiewski. Biografia społeczno-polityczna”, a także książkę „Lech Kaczyński. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992-1995”.

Dbamy o dobre imię Polski w USA

Dbamy o dobre imię Polski w USA

Izabela Wojtyczka, wiceprezes Zarządu Fundacji Warsaw Institute, udzieliła wywiadu polonijnemu Dziennikowi Związkowemu podczas wizyty w Chicago. W wywiadzie poruszone zostały kwestie możliwości współpracy z Polonią w USA oraz plany rozwoju amerykańskiej fundacji The Warsaw Institute Foundation w Stanach Zjednoczonych z którą Fundacja Warsaw Institute współpracuje.

Warsaw Institute w analizie Kongresu USA

Warsaw Institute w analizie Kongresu USA

Analiza pt. „Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security” przygotowana dla Committe On Foreign Relations of United States Senate zawiera odwołania do tekstu z programu Russia Monitor oraz artykułu z kwartalnika The Warsaw Institute Review.

Rasmus Sinnemaa cytuje tekst Russia Monitor w artykule dla Medium

Rasmus Sinnemaa cytuje tekst Russia Monitor w artykule dla Medium

Rasmus Sinnemaa, specjalista w zakresie kwestii transatlantyckich, członek Foreign Policy Institute of Johns Hopkins University SAIS w Waszyngtonie w swoim artykule dla Medium.com – Russian GPS interference present in Lapland during extensive NATO exercise, powołuje się na jeden z tekstów Warsaw Institute, który został opublikowany w programie Russia Monitor.

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Tony Barber z Financial Times przywołuje artykuł Krzysztofa Raka „Nowa europejska konstelacja” oraz artykuł Tomasza Grzegorza Grosse „Polska wobec zmian geopolitycznych w Europie Zachodniej”. Teksty pochodzą z ostatniego wydania The Warsaw Institute Review.

Top