Forum Polsko – Czeskie 2022 – „Co nas łączy, co nas dzieli? Relacje Polsko-Czeskie.”

Projekt „Co nas łączy, co nas dzieli? Relacje Polsko-Czeskie.”, zakłada zainicjowanie przez sektor pozarządowy, debaty publicznej, dotyczącej relacji Polsko-Czeskich oraz ich wypływu na państwo i społeczeństwo polskie oraz czeskie, a także znaczenia Polski i Czech na świecie i ich miejsca w kształtowaniu sytuacji na arenie międzynarodowej.

Zasadniczym celem zadania jest przeprowadzenie cyklu czterech wydarzeń informacyjno-edukacyjnych online, mających na celu zainicjowanie debaty publicznej na temat geopolityki, w tym polityki zagranicznej RP i jej sojuszników, a także bezpieczeństwa międzynarodowego, energetyki, obronności, dezinformacji, spraw obywatelskich, kultury i innych istotnych kwestii z punktu widzenia interesu publicznego. Ponadto każde wydarzenie będę podsumowane artykułem eksperckim, który podsumuje oraz wyciągnie wnioski z kwestii poruszonych podczas debat. Ostatnim punktem projektu będzie przygotowanie raportu specjalnego, który zawrze w sobie poruszaną tematykę, ale również przedstawi perspektywę rozwoju relacji bilateralnych.

Fundacja Warsaw Institute spełnia rolę ośrodka typu think tank, który wzmacnia pozycję Polski w obszarze „soft power” na arenie międzynarodowej oraz skutecznie rozpowszechnia polski punkt widzenia w skali globalnej i regionalnej, a także przybliża tematy związane z geopolityką społeczeństwu polskiemu.

Projekt składa się z trzech zasadniczych części:

1. Wydarzenia informacyjno-edukacyjnych

2. Artykuły eksperckie

3. Raport specjalny

Projekt ten ma charakter otwarty i skierowany jest do ogółu społeczeństwa w celu budowania i zwiększania świadomości obywatelskiej. Wszystkie rezultaty niniejszego zadania będą dostępne nieodpłatnie w domenie publicznej i udostępnione do dalszego wykorzystywania w celach informacyjno-edukacyjnych.

Zadanie dofinansowane jest na kwotę 60 700 złotych, w całości przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski.

Raport Specjalny „Forum Polsko-Czeskie”

Raport Specjalny „Forum Polsko-Czeskie”

Projekt „Co nas łączy, co nas dzieli?”  zakłada zainicjowanie debaty publicznej na temat stosunków polsko-czeskich i ich wpływu na państwo i społeczeństwo polskie i czeskie, a także znaczenia Polski i Czech na świecie oraz ich miejsca w kształtowaniu sytuacji na arenie międzynarodowej.

Polsko-czeska współpraca kulturalna. Co nas łączy, a co dzieli?

Polsko-czeska współpraca kulturalna. Co nas łączy, a co dzieli?

30 czerwca dwóch ekspertów zajmujących się zawodowo kulturą i relacjami kulturowymi – Sylvie Vůjtková, dramaturg teatralny, manager i producent PR oraz Jan Hernik, redaktor naczelny Warsaw Institute – omówili czesko-polską współpracę kulturalną. Skupiali się przede wszystkim na tym, co nas łączy, a co dzieli. Sylvie Vůjtková przedstawia główne wnioski z dyskusji w tym artykule.

Polsko-czeska współpraca kulturalna

Polsko-czeska współpraca kulturalna

Prelegentami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu byli: Liliana Śmiech, wiceprezes Warsaw Institute; Sylvie Vujtkowa, dramaturg teatralny, menedżer i producent PR oraz Jan Hernik, redaktor naczelny Warsaw Institute. Program dotyczył polsko – czeskiej współpracy kulturalnej. Polska i Czechy to sąsiedzi, którzy mają wspólne wartości, mają także wspólne słowiańskie korzenie, a więc nawet ich  kuchnia czy język są podobne. Wydarzenie ukazywało zarówno te podobieństwa, jak i różnice między narodami. Wspomniano o stereotypach Polaków i Czechów. Prelegenci zobrazowali, jak wygląda współpraca polsko-czeska i jak może wyglądać w przyszłości.

Zagrożenia i szanse chińskiego formatu „17+1”

Zagrożenia i szanse chińskiego formatu „17+1”

31 maja dwóch ekspertów zawodowo skupionych na chińskich wpływach i relacjach Chiny-Europa – David Plášek, analityk z Europejskiego Centrum Wartości ds. Polityki Bezpieczeństwa oraz Wojciech Adamczyk, analityk z Warsaw Institute – omówili zagrożenia i szanse chińskiego formatu 17+1. Zajmowali się przede wszystkim różnicami i podobieństwami między polskimi i czeskimi doświadczeniami oraz działaniami dotyczącymi tej grupy.

Turów to wypadek przy pracy. Polskę i Czechy więcej łączy niż dzieli

Turów to wypadek przy pracy. Polskę i Czechy więcej łączy niż dzieli

Spór o Turów podkopał relacje polsko-czeskie. Ale Warszawę i Pragę więcej łączy niż dzieli – takie wnioski płyną m. in. ze zorganizowanej przez Warsaw Institute debaty „Closing of Turów power plant. The Polish and Czech view”, w której miałem przyjemność wziąć udział.

Tezy wystąpienia na spotkaniu eksperckim zat.: „Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji.

Tezy wystąpienia na spotkaniu eksperckim zat.: „Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji.

Zanim będzie można omówić polską i czeską politykę zagraniczną w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę trzeba podkreślić wagę relacji bilateralnych na linii Warszawa-Praga. Kontakty polsko-czeskie są pełne paradoksów, z jednej strony w badaniach opinii publicznej lubimy się nawzajem, jesteśmy dla siebie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych, z drugiej w relacjach politycznych nie potrafimy wznieść się na poziom strategiczny. Brak środowiska politycznego tak w Pradze jak i Warszawie zainteresowanego stałą współpracą i pogłębianiem kontaktów polsko-czeskich był nad wyraz widoczny w czasie niepotrzebnego konfliktu wokół KWB Turów.

Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji

Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji

22 marca odbyła się dyskusja ekspercka z udziałem starszego analityka EVC Davida Stulíka i polskiego politologa Piotra Bajdy w programie „Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji – różnice i podobieństwa”.

Flaga
Godło

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022”

Top