Forum Polsko – Czeskie 2022 – „Co nas łączy, co nas dzieli? Relacje Polsko-Czeskie.”

Projekt „Co nas łączy, co nas dzieli? Relacje Polsko-Czeskie.”, zakłada zainicjowanie przez sektor pozarządowy, debaty publicznej, dotyczącej relacji Polsko-Czeskich oraz ich wypływu na państwo i społeczeństwo polskie oraz czeskie, a także znaczenia Polski i Czech na świecie i ich miejsca w kształtowaniu sytuacji na arenie międzynarodowej.

Zasadniczym celem zadania jest przeprowadzenie cyklu czterech wydarzeń informacyjno-edukacyjnych online, mających na celu zainicjowanie debaty publicznej na temat geopolityki, w tym polityki zagranicznej RP i jej sojuszników, a także bezpieczeństwa międzynarodowego, energetyki, obronności, dezinformacji, spraw obywatelskich, kultury i innych istotnych kwestii z punktu widzenia interesu publicznego. Ponadto każde wydarzenie będę podsumowane artykułem eksperckim, który podsumuje oraz wyciągnie wnioski z kwestii poruszonych podczas debat. Ostatnim punktem projektu będzie przygotowanie raportu specjalnego, który zawrze w sobie poruszaną tematykę, ale również przedstawi perspektywę rozwoju relacji bilateralnych.

Fundacja Warsaw Institute spełnia rolę ośrodka typu think tank, który wzmacnia pozycję Polski w obszarze „soft power” na arenie międzynarodowej oraz skutecznie rozpowszechnia polski punkt widzenia w skali globalnej i regionalnej, a także przybliża tematy związane z geopolityką społeczeństwu polskiemu.

Projekt składa się z trzech zasadniczych części:

1. Wydarzenia informacyjno-edukacyjnych

2. Artykuły eksperckie

3. Raport specjalny

Projekt ten ma charakter otwarty i skierowany jest do ogółu społeczeństwa w celu budowania i zwiększania świadomości obywatelskiej. Wszystkie rezultaty niniejszego zadania będą dostępne nieodpłatnie w domenie publicznej i udostępnione do dalszego wykorzystywania w celach informacyjno-edukacyjnych.

Zadanie dofinansowane jest na kwotę sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych.

Format „17+1” – zagrożenia i szanse dla RP i Czech

Format „17+1” – zagrożenia i szanse dla RP i Czech

Dnia 31.05.2022 odbyła się debata „The „17+1” format – threats and opportunities for the Republic of Poland and the Czech Republic”, która została zorganizowana przez Warsaw Institute w ramach projektu finansowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP pod tytułem „Forum Polsko-Czeskie”.  W debacie mieli okazję wziąć udział moderator Marcin Jerzewski, oraz dwóch prelegentów, ekspert Warsaw Institute Wojciech Adamczyk, który reprezentował stronę polską i reprezentujący stronę czeską David Plášek analityk Red Watch Program.

Polityka energetyczna w Polsce i Czechach poddawana testom warunków skrajnych: Szanse na współpracę i wspólne inicjatywy

Polityka energetyczna w Polsce i Czechach poddawana testom warunków skrajnych: Szanse na współpracę i wspólne inicjatywy

Polska i Czechy są pod wieloma względami strukturalnie bardzo podobne ze względu na równoległe wydarzenia gospodarcze i polityczne w tych dwóch krajach od końca lat 40. XX wieku. Jeśli chodzi o politykę energetyczną, oba kraje tradycyjnie w dużym stopniu opierały się na węglu krajowym jako kluczowym surowcu pierwotnym dla wytwarzania energii elektrycznej i przemysłu.

Tezy wystąpienia na spotkaniu eksperckim zat.: „Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji.

Tezy wystąpienia na spotkaniu eksperckim zat.: „Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji.

Zanim będzie można omówić polską i czeską politykę zagraniczną w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę trzeba podkreślić wagę relacji bilateralnych na linii Warszawa-Praga. Kontakty polsko-czeskie są pełne paradoksów, z jednej strony w badaniach opinii publicznej lubimy się nawzajem, jesteśmy dla siebie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych, z drugiej w relacjach politycznych nie potrafimy wznieść się na poziom strategiczny. Brak środowiska politycznego tak w Pradze jak i Warszawie zainteresowanego stałą współpracą i pogłębianiem kontaktów polsko-czeskich był nad wyraz widoczny w czasie niepotrzebnego konfliktu wokół KWB Turów.

Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji

Polityka zagraniczna RP i Czech wobec Rosji

22 marca 2022 roku odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach współpracy „Forum polsko-czeskie 2022”. W spotkaniu brali udział eksperci reprezentujący czeski think tank European Values oraz Warsaw Institute. Tematem debaty była polityka zagraniczna Polski i Czech w stosunku do Rosji. Wydarzenie zorganizowano dzięki zadaniu publicznemu finansowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Forum Polsko-Czeskie 2022”.

Top