THE WARSAW INSTITUTE REVIEW / WYDANIA / Wydanie Specjalne – Dezinformacja
Dezinformacja

Specjalna edycja The Warsaw Institute Review zawiera raport na temat zjawiska zorganizowanej i zaplanowanej dezinformacji w Europie Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw V4, Ukrainy i państw bałtyckich.

Raport składa się z następujących elementów:

  • identyfikacja zagrożeń dla państw i społeczeństw V4 wynikających ze zorganizowanych i zaplanowanych działań dezinformacyjnych,
  • rekomendacje dla dycydentów w obszarze przeciwdziałania dezinformacji,
  • propozycje i najlepsze praktyki dla instytucji publicznych,
  • założenia kierowanego do obywateli programu edukacyjnego służącemu samodzielnemu rozpoznawaniu działań dezinformacyjnych i ograniczaniu ich skutków.

 

Wydanie niniejszej publikacji zostało wsparte przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

 

Partnerzy:

 

Zorganizowana dezinformacja wywiera w ostatnich latach coraz większy wpływ na współczesne państwa społeczeństwa. Łatwość publikowania w Internecie i powszechny dostęp do sieci powoduje, że fałszywe informacje (tzw. fake news) mogą wpływać na postawy i zachowania obywateli i decydentów. Celami dezinformacji są również tradycyjne media i instytucje państwa. Zastosowana na szeroką skalę dezinformacja bywa narzędziem agresywnej polityki państw, a nawet elementem wojny hybrydowej (zob. agresja Rosji na Ukrainę). Zjawisko to jest regularnie obecne w państwach Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w obszarach takich jak polityka energetyczna czy obronna.

Opinia publiczna i instytucje państwa muszą znaleźć skuteczne narzędzia obrony przed zorganizowaną dezinformacją. Dlatego proponujemy zintegrowanie wysiłków służących temu celowi na poziomie regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt zakłada przygotowanie profesjonalnych analiz dotyczących identyfikacji i tworzenia metod przeciwdziałania zorganizowanej dezinformacji, projektów rekomendacji i dobrych praktyk dla instytucji publicznych, a także założeń programów edukacyjnych docierających bezpośrednio do obywateli poprzez kampanie publiczne i internetowe narzędzia służące społeczeństwu do obrony przed nieuczciwymi praktykami dezinformacyjnymi.

Przygotowanie skutecznego program identyfikacji zagrożeń wynikających z działań dezinformacyjnych i tworzenia kontrstategii wymaga współpracy międzynarodowej, w tym udziału ekspertów z różnych krajów regionu. Pozwoli to na wykorzystanie ich unikalnych doświadczeń i przeprowadzenie analiz eksperckich z różnych perspektyw. Współpraca pomiędzy krajami V4 umożliwi wymianę informacji i doświadczeń oraz zaproponowanie skutecznych rozwiązań nie tylko na poziomie jednego państwa i społeczeństwa, ale całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

ZAWARTOŚĆ
Rosyjska dezinformacja i ruchy ekstremistyczne na Węgrzech

Rosyjska dezinformacja i ruchy ekstremistyczne na Węgrzech

Relacje z Rosją stanowią jedną z kwestii, która w największym stopniu dzieli państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4). Podziały między jej poszczególnymi członkami przekładają się również na ich podatność na wpływy rosyjskie.

Dezinformacja jako zagrożenie dla prywatnych i publicznych przedsiębiorstw

Dezinformacja jako zagrożenie dla prywatnych i publicznych przedsiębiorstw

Rewolucja technologiczna, jaką było wpierw upowszechnienie się internetu, a następnie opanowanie świata przez smartfony, zdefiniowała na nowo pojęcia dezinformacji i propagandy, narzędzia powszechnie stosowane przez Rosję oraz inne państwa. Jak skoordynowane operacje dezinformacyjne mogą wpłynąć na społeczeństwo, biznes i rząd?

Top