AKTUALNOŚCI
Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Artykuły The Warsaw Institute Review w Financial Times

Tony Barber z Financial Times przywołuje artykuł Krzysztofa Raka „Nowa europejska konstelacja” oraz artykuł Tomasza Grzegorza Grosse „Polska wobec zmian geopolitycznych w Europie Zachodniej”. Teksty pochodzą z ostatniego wydania The Warsaw Institute Review.

Bucharest Security Conference 2018

Bucharest Security Conference 2018

Warsaw Institute było reprezentowana na konferencji przez Krzysztofa Kamińskiego, Prezesa Warsaw Institute, który wziął udział w panelu dot. współczesnych zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych.

Kolejny numer The Warsaw Institute Review

Kolejny numer The Warsaw Institute Review

Ukazał się kolejny, szósty już numer „The Warsaw Institute Review” – anglojęzycznego kwartalnika o Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który trafia w prestiżowej drukowanej wersji do ponad 1000 najważniejszych ośrodków badawczych, analitycznych i eksperckich na całym świecie.

Pierwsza publikacja Muzeum II Wojny Światowej i Warsaw Institute

Pierwsza publikacja Muzeum II Wojny Światowej i Warsaw Institute

Muzeum II Wojny Światowej we współpracy w Warsaw Institute wydało dwujęzyczną publikację „Poland First to Fight” z tekstem dr hab. Bogusława Kopki i dr Pawła Kosińskiego. Tekst ukazał się pierwotnie w The Warsaw Institute Review.

II Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie – Podsumowanie

II Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie – Podsumowanie

18 września 2018 r. Warsaw Institute uczestniczył w spotkaniu podsumowującym II Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które odbyło się w dniach 19-20 lutego 2018 r. w Mansion House w Londynie. Celem forum jest pogłębianie relacji między Polską i Wielką Brytanią, a także budowanie partnerstwa między tymi dwoma krajami.

Polska i Niemcy w UE – Debata DGAP

Polska i Niemcy w UE – Debata DGAP

7 września 2018 r. delegacja Warsaw Institute odbyła wizytę roboczą w Niemczech, która umożliwiała wymianę poglądów na temat obustronnych relacji oraz dyskusję o przyszłej roli Polski i Niemiec w UE.

Dezinformacja – identyfikowanie, badanie i zwalczanie szkodliwych narracji w Gruzji

Dezinformacja – identyfikowanie, badanie i zwalczanie szkodliwych narracji w Gruzji

Warsaw Institute we współpracy z Georgian Institute for Strategic Studies zorganizuje projekt Disinformation in practice – identyfing, researching and fighting harmful narratives in Georgia. Rozpoczynające się 1 lipca 5-miesięczne przedsięwzięcie prowadzone w Polsce i w Gruzji ma na celu zbadanie rosyjskiego wpływu na gruzińskie media i społeczeństwo.

Top