Kontakt

Fundacja Warsaw Institute

Biuro: ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 417 63 15

E-mail: office@warsawinstitute.org

Warsaw Institute

Fundacja Warsaw Institute z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 9, 00-538 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000527487, NIP 5252608011, REGON 147480813

Partner strategiczny
Partnerzy techniczni
Partner

Programy analityczne oraz część działalności naszego ośrodka (w okresie 05.2018-12.2019) dofinansowane zostały w ramach realizacji zadania „Wzmocnienie obywatelskiego ośrodka analiz geopolitycznych” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Top