Kontakt

Fundacja Warsaw Institute

Biuro: ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 417 63 15

Fax: +48 22 292 31 17

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/WarsawInstitute/

Warsaw Institute

Fundacja Warsaw Institute z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 9, 00-8538 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 527487, NIP 5252608011, REGON 147480813

Partnerzy techniczni
Top