Kontakt

Fundacja Warsaw Institute

Biuro: ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 417 63 15

E-mail: [email protected]

THE WARSAW INSTITUTE FOUNDATION

Biuro: 919 East Main Street, Twenty-Fourth Floor Richmond, Virginia 23219, USA

Telefon:  +1 9292396326

E-mail: [email protected]

Warsaw Institute

Fundacja Warsaw Institute z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 9, 00-538 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000527487, NIP 5252608011, REGON 147480813

Partner strategiczny
Partnerzy techniczni
Partner

Programy analityczne oraz część działalności naszego ośrodka (w okresie 05.2018-12.2019) dofinansowane zostały w ramach realizacji zadania „Wzmocnienie obywatelskiego ośrodka analiz geopolitycznych” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Część działalności naszego ośrodka (w okresie 05.2019-12.2020) została dofinansowana w ramach realizacji zadania „Instytucjonalne wzmocnienie ośrodka analiz geopolitycznych” ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2019.

Wybrane aktywności naszej instytucji są wspierane w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Top