Zarząd Fundacji Warsaw Institute
Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Prezes Zarządu Fundacji Warsaw Institute

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kursu w Institute of World Politics w Waszyngtonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze energetycznym.
Rada Fundacji
prof. Tomasz Grzegorz Grosse

prof. Tomasz Grzegorz Grosse

Członek Rady Fundacji

Tomasz Grzegorz Grosse jest socjologiem, politologiem i historykiem. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym, geoekonomii, europeizacji oraz myśli teoretycznej dotyczącej integracji europejskiej. Profesor Grosse jest także ekspertem Warsaw Institute.

Marcin Gawęda

Marcin Gawęda

Członek Rady Fundacji

Marcin Gawęda jest politologiem i ekonomistą z ponad 10-letnim doświadczeniem w dziennikarstwie ekonomicznym. Jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności w dziedzinie ropy naftowej i gazu ziemnego. Marcin Gawęda jest Prezesem The Warsaw Institute Foundation – naszej siostrzanej organizacji operującej w Stanach Zjednoczonych.

ZESPÓŁ
Aleksandra Iskra

Aleksandra Iskra

Główny Tłumacz

Tłumaczka języka angielskiego i francuskiego, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski) i René Descartes University w Paryżu. Specjalistka ds. Bieżących, Unii Europejskiej i gospodarki światowej.
Paulina Piłat

Paulina Piłat

Tłumacz

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (filologia angielska). Jej główne zainteresowania to lingwistyka, geopolityka i stosunki międzynarodowe.
Aleksandra Tomaszewska

Aleksandra Tomaszewska

Tłumacz

Aleksandra Tomaszewska jest tłumaczką, badaczką i wykładowczynią. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wcześniej z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie. Jej największą pasją są podróże.
Julia Grzybowska

Julia Grzybowska

Project Coordinator

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w zakresie europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka i absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji o specjalizacji Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Doświadczenie zawodowe zdybywała w sektorze rządowym, pozarządowym oraz w mediach.
Łukasz Biernacki

Łukasz Biernacki

Communications Specialist

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i Medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w promocji, public relations i komunikacji zdobył podczas pracy w polskich redakcjach oraz hiszpańskiej agencji.
Top