Zarząd Fundacji Warsaw Institute
Liliana Śmiech

Liliana Śmiech

Przewodnicząca Rady Fundacji

Dyrektor generalna ds. międzynarodowych w Ludovika University of Public Service. Przewodnicząca rady fundacji Warsaw Institute. Stypendystka japońskiego programu rządowego MIRAI Politics&Security. Współautorka raportu „Ubóstwo energetyczne – sytuacja gospodarstw domowych w 2021 roku”. Była prezes think tanku geopolitycznego Warsaw Institute. Członek rady fundacji Central and Eastern European Council. Asystent naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Prelegent na konferencjach z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, ubóstwa i geopolityki. Absolwentka International Business na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studiów Energetycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia Energy Within Environmental Constraints na Harvardzie oraz Energy Economics and Policy na MITx. Liliana Śmiech zdobyła doświadczenie zawodowe w Parlamencie Europejskim oraz w międzynarodowych korporacjach. Jej główne zainteresowania to transformacja energetyczna, zrównoważony rozwój i geopolityka. Prywatnie żeglarz, pszczelarz, sędzia i trenerka gimnastyki artystycznej.

ZESPÓŁ
Maciej Tyburski

Maciej Tyburski

Koordynator Projektów

Absolwent Dyplomacji Publicznej i Studiów Wschodnich ze specjalizacją rosyjsko-chińską na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy at HarvardX oraz programu Századvég Summer School – Perspektywy dla V4 i regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie aktualnych wyzwań UE: migracji, społeczeństwa, gospodarki. Z Warsaw Institute związany od 2018 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dyplomacji, administracji publicznej, instytucjach Unii Europejskiej, think tankach i konsultingu. Jego główne zainteresowania obejmują współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywę Trójmorza, politykę UE, geopolitykę i transformację energetyczną. Mówi biegle po angielsku, rosyjsku i mandaryńsku. Prywatnie fan biegania.

Katja-Elisabeth Herrmann

Katja-Elisabeth Herrmann

Pracownik naukowy

Katja-Elisabeth pracuje jako pracownik naukowy w Warsaw Institute. Ukończyła studia magisterskie z zakresu spraw transatlantyckich w Kolegium Europejskim (Warszawa) oraz Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts University, jednocześnie będąc studentką Harvard Kennedy School of Government (Boston). Ponadto Katja-Elisabeth posiada tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych i organizacji międzynarodowych, który połączyła z dyplomem z prawa międzynarodowego i europejskiego (LLB) na Uniwersytecie w Groningen.

Jej badania poświęcone są głównie transatlantyckim tematom bezpieczeństwa i obrony, w szczególności nowym i przełomowym technologiom. Niedawno otrzymała stypendium polityki publicznej Squire Patton Boggs Foundation w na prowadzenie badań nad polityką wewnętrzną USA i Inicjatywą Trójmorza. Interesuje się również cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Niedawno w Fletcher School zaprezentowała swoje badania na temat politycznego i przemysłowego krajobrazu technologii półprzewodnikowych w USA i UE. Zamierza kontynuować prace badawcze, koncentrując się na wyzwaniach i możliwościach związanych z zamówieniami wojskowymi dla sojuszników NATO.

Patrycja Sokołowska

Patrycja Sokołowska

Communication and Promotion Specialist

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, ze specjalizacją bezpieczeństwo euro-atlantyckie na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uzyskała również stopień licencjata na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Pracuje jako Specjalista ds. Komunikacji i Promocji w Warsaw Institute oraz Redaktor naczelny kwartalnika The Warsaw Institute Review. W czerwcu br. Obroniła pracę magisterską, pt.: „Doktryna odstraszania nuklearnego NATO”. Jej głównym obszarem zainteresowań jest bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego, geopolityka i dyplomacja publiczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży odbywanych m.in. administracji państwowej, prywatnej korporacji oraz sektorze organizacji pozarządowych.
Aleksandra Iskra

Aleksandra Iskra

Główny Tłumacz

Tłumaczka języka angielskiego i francuskiego, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski) i René Descartes University w Paryżu. Specjalistka ds. Bieżących, Unii Europejskiej i gospodarki światowej.
Aleksandra Tomaszewska

Aleksandra Tomaszewska

Tłumacz

Aleksandra Tomaszewska jest tłumaczką, badaczką i wykładowczynią. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wcześniej z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie. Jej największą pasją są podróże.
Top