Zarząd Fundacji Warsaw Institute
Tomasz Kijewski

Tomasz Kijewski

Prezes

Tomasz Kijewski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim (stypendium w Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Holandia) oraz studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent m.in. programu studyjnego w zakresie bezpieczeństwa narodowego (PASS) w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. gen. Marshall`a (Garmisch-Partenkirchen / Washington DC). Ukończył kurs w Międzynarodowej Agencji Energii (Paryż) oraz był doradcą ds. energetycznych w Calgary. Pełniąc obowiązki dyplomatyczne, przez szereg lat aktywnie działał na rzecz Polski i Polonii w Ameryce Północnej. Obszary zainteresowań: nowe formy konfliktów międzynarodowych (wojna hybrydowa, konflikty asymetryczne), przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo energetyczne. Przygotowuje rozprawę doktorską.

Rada Fundacji
Paweł Pawłowski

Paweł Pawłowski

Przewodniczący Rady Fundacji

Pan Pawłowski jest Przewodniczącym Rady Fundacji w Warsaw Institute. Pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Centrum Analiz im. Cegielskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Babson Entrepreneurship Program w Babson College. Odbył staż jako asystent naukowy w Institute of World Politics w Waszyngtonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych bankach w Polsce. Obecnie pracuje jako menadżer w wiodącej firmie z branży transportu regionalnego.

prof. Tomasz Grzegorz Grosse

prof. Tomasz Grzegorz Grosse

Członek Rady Fundacji

Tomasz Grzegorz Grosse jest socjologiem, politologiem i historykiem. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym, geoekonomii, europeizacji oraz myśli teoretycznej dotyczącej integracji europejskiej. Profesor Grosse jest także ekspertem Warsaw Institute.

ZESPÓŁ
Tadeusz Misterek

Tadeusz Misterek

Koordynator Projektów

Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie studiów zajmował się dziennikarstwem oraz koordynacją działań w organizacjach studenckich i pozarządowych. Obecnie student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz członek Koła Analiz Międzynarodowych UW. Jego główne zainteresowania to geopolityka, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz kwestia Przemysłu 4.0.
Aleksandra Iskra

Aleksandra Iskra

Główny Tłumacz

Tłumaczka języka angielskiego i francuskiego, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski) i René Descartes University w Paryżu. Specjalistka ds. Bieżących, Unii Europejskiej i gospodarki światowej.
Paweł Andrejczuk

Paweł Andrejczuk

Tłumacz

Magister filologii angielskiej i językoznawstwa stosowanego, wiedzę zdobywał na pięciu europejskich uniwersytetach, gdzie prowadził badania, wykładał, a także koordynował liczne projekty. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w placówkach badawczych oraz przedstawicielstwach administracji rządowej i samorządowej w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polsce i USA. Jego zainteresowania to: języki obce, lingwistyka, polityka amerykańska, europejska i krajowa, stosunki międzynarodowe oraz geopolityka.
Paulina Bereza

Paulina Bereza

Tłumacz

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (filologia angielska). Jej główne zainteresowania to lingwistyka, geopolityka i stosunki międzynarodowe.
Aleksandra Tomaszewska

Aleksandra Tomaszewska

Tłumacz

Aleksandra Tomaszewska jest tłumaczką, badaczką i wykładowczynią. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wcześniej z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie. Jej największą pasją są podróże.
Jędrzej Duszyński

Jędrzej Duszyński

Asystent projektów

Wkrótce student ekonomii na UCL, University College London. Absolwent Worth School, brytyjskiej szkoły prywatnej, gdzie na pełnym stypendium naukowym spędził dwa ostatnie lata liceum. Absolwent i wolontariusz Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego (UWC Poland). Zdobywał doświadczenie zawodowe podczas stażu w Institute of Economic Affairs oraz w londyńskiej siedzibie firmy konsultingowej Oliver Wyman.
Róbert Gönczi

Róbert Gönczi

Stażysta

Róbert Gönczi dołączył do Warsaw Institute w ramach programu stypendialnego Mathias Corvinus Collegium (MCC). Obecnie studiuje na Wydziale Nauk Wojskowych i Szkolenia Wojskowego Narodowego Uniwersytetu Służby Cywilnej w Budapeszcie oraz w Szkole Nauk Społecznych i Historycznych na Mathias Corvinus Collegium. Obecnie pracuje dla think-tanku Migration Research Institute z siedzibą w Budapeszcie jako asystent naukowy, a także jako dziennikarz ds. polityki zagranicznej w węgiersko-żydowskiej gazecie internetowej Neokohn.hu. Wcześniej przez 2 lata pracował w węgierskiej, konserwatywnej gazecie internetowej Mandiner.hu jako redaktor wiadomości, reporter i współautor tekstów o polityce zagranicznej. Jego głównymi tematami zainteresowań są państwa postsowieckie i postkomunistyczne, dezinformacja, wojna hybrydowa, migracje oraz polityka obronna i bezpieczeństwa.
Top