ZESPÓŁ
Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Prezes Zarządu Fundacji Warsaw Institute

Absolwent kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kursu w Institute of World Politics w Waszyngtonie. Pracował w PGNiG S.A.
Magdalena Piątkowska

Magdalena Piątkowska

Koordynator projektów

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Asystentka redakcji The Warsaw Institute Review.
Flavian-Catalin Pah

Flavian-Catalin Pah

Dyrektor programu Romania Monitor

Absolwent Kolegium Europejskiego w Warszawie. Doktorant na Uniwersytecie Babes- Bolayi w Klużu-Napoce w Rumunii. Doradca zarządu Polsko – Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo – Handlowej.
Bogusław Kopka

Bogusław Kopka

Redaktor naczelny The Warsaw Institute Review

Historyk – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. W latach 1994-2004 sekretarz stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. Od 1994 r. pracownik naukowy Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a następnie w latach 2001-2012 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2013-2014 prodziekan ds. nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Top