Nasze projekty
Raport: Bezpieczeństwo V4 w Europie

Raport: Bezpieczeństwo V4 w Europie

Współpraca państw wyszehradzkich w dziedzinie bezpieczeństwa na arenie europejskiej była głównym tematem poruszonym podczas międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiany raport powstał na bazie analiz prezentowanych podczas paneli tematycznych.

Top