Nasze projekty
Spotkania z Geopolityką: USA – UE – Rosja. Geopolityczny Update

Spotkania z Geopolityką: USA – UE – Rosja. Geopolityczny Update

W dniu 3.10.2019 redakcja kwartalnika geopolitycznego The Warsaw Institute Review zorganizowała drugie wydarzenie z serii „Spotkania z Geopolityką”. Tym razem eksperci The Warsaw Institute Review i Warsaw Institute debatowali na temat „USA – UE – Rosja. Geopolityczny Update”. Spotkanie było wydarzeniem promocyjnym 9. numeru geopolitycznego pisma.

Raport: Bezpieczeństwo V4 w Europie

Raport: Bezpieczeństwo V4 w Europie

Współpraca państw wyszehradzkich w dziedzinie bezpieczeństwa na arenie europejskiej była głównym tematem poruszonym podczas międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiany raport powstał na bazie analiz prezentowanych podczas paneli tematycznych.

Top