Data: 28 Listopada 2019

Baltic Fund

Baltic Fund to inicjatywa mająca na celu zacieśnienie współpracy Polski z krajami bałtyckimi w zakresie bezpieczeństwa, energetyki, gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego.

ŹRÓDŁO: BALTICFUND.ORG

Baltic Fund (Fundusz Bałtycki) to nowy projekt geopolityczna powołany do życia z inicjatywy Warsaw Institute, we współpracy z International Center for Defense and Security (Estonia), Baltic Security Foundation (Łotwa), Eastern Europe Studies Centre (Litwa) oraz Memel Institute (Litwa). Podpisanie wspólnej deklaracji dotyczącej powołania Baltic Fund, opracowania jego koncepcji oraz przedstawienia jej rządom swoich państw przez wszystkie pięć think tanków miało miejsce 28 listopada 2019 podczas konferencji „Nato Eastern Flank Security. Baltic States and Poland”.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Celem Baltic Fund jest wzmocnienie partnerstwa pomiędzy Polską a krajami bałtyckimi, tj. Litwą, Łotwą i Estonią, a w dalszej perspektywie również państwami nordyckimi – Finlandią, Szwecją, Danią oraz Norwegią. Projekt zakłada powołanie nowej instytucji o tej samej nazwie, która skupiałaby państwa członkowskie i stanowiła platformę międzynarodowej współpracy, wspierając tworzenie sieci powiązań, działalność naukową, analityczną oraz oddolne inicjatywy. Jej zakres tematyczny obejmowałby kwestie związane z bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką oraz społeczeństwem obywatelskim, a własny budżet umożliwiłby finansowanie m.in. grantów i stypendiów dla ośrodków analitycznych, naukowych, społeczności akademickiej, szkół oraz organizacji pozarządowych angażujących się w projekty bliskie idei Baltic Fund. Inicjatywa dąży tym samym do zwiększenia kapitału społecznego w postaci powiązań strukturalnych i międzyludzkich, polepszenia wizerunku i świadomości znaczenia regionu bałtyckiego w Europie i na świecie, wzmocnienia poczucia regionalnej wspólnoty oraz wzrostu bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego.

12 lutego 2020 koncepcja Baltic Fund została przedstawiona władzom Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii. Wierzymy, że projekt ten może mieć istotne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej i dla perspektyw dalszego rozwoju partnerstwa w regionie.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top