Programy / Russia Monitor

Za sprawą swojej agresywnej polityki, szczególnie zaś po eskalacji działań od 2014 roku, Rosja stała się przedmiotem ożywionego zainteresowania współczesnej światowej polityki, publicystyki czy mediów. Tym ważniejsza jest więc fachowa wiedza na temat sytuacji w tym kraju czy kierunków rosyjskiej polityki i ekspansji gospodarczej oraz prognoza wynikających z niej konsekwencji dla Europy i świata

Russia Monitor to przegląd najistotniejszych wydarzeń dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa w Rosji. Nasi eksperci monitorują i analizują działania Kremla i podporządkowanych mu służb, aby przewidzieć ich krótko- i długoterminowe konsekwencje nie tylko dla samej Rosji, ale przede wszystkim dla państw sąsiednich oraz państw szeroko pojętego Zachodu. Dlatego przedmiotem naszych analiz są zarówno wydarzenia i zjawiska ściśle związane z sytuacją wewnętrzną w Rosji, jak też polityka zagraniczna Moskwy. Interesują nas kuluary polityki rosyjskiej, zmiany układu sił w aparacie bezpieczeństwa i służb specjalnych, wreszcie uwarunkowania towarzyszące działaniom ofensywnym, w tym również militarnym.

Służymy naszym analitycznym doświadczeniem i odważnymi ocenami oraz prognozami. Zapewniają to eksperci od lat śledzący rozwój sytuacji w Rosji. Chcemy, aby Russia Monitor pomagało w podejmowaniu decyzji przez polityków czy biznesmenów, ale też przybliżało oblicze współczesnej Rosji wszystkim zainteresowanym tą tematyką odbiorcom.

Fundacja Warsaw Institute w ramach Russia Monitor oferuje przede wszystkim:

  • analizy układu sił w elicie rządzącej Rosji
  • prognozy rozwoju sytuacji politycznej w Rosji
  • oceny kolejnych posunięć Moskwy na arenie międzynarodowej
  • wpływ decyzji politycznych na politykę gospodarczą Rosji
  • analizy powiązań kręgów biznesowych z decydentami politycznymi
  • oceny zagrożeń związanych z ekspansją energetyczną Rosji
  • informacje o sytuacji w rosyjskim aparacie bezpieczeństwa

Program został dofinansowany (w okresie 05.2018-12.2019) ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

Russia Monitor Monthly
Top