Artykuły BelarusAlert
Z dziejów białoruskiej rewolucji

Z dziejów białoruskiej rewolucji

Masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich okazały się największym w historii niepodległej Białorusi ruchem sprzeciwu wobec władzy. Choć Alaksandr Łukaszenka utrzymał stery rządów, stracił mandat społeczny i ma przeciwko sobie większość Białorusinów.

Dzień 77 & 78 – Strajk generalny Cichanouskiej

Dzień 77 & 78 – Strajk generalny Cichanouskiej

W Mińsku, Brześciu, Grodnie, Mohylewie i Lidzie zatrzymano w poniedziałek ponad 300 demonstrantów. Jeśli opozycja liczyła, że już w pierwszym dniu strajki przerodzą się w realny strajk generalny, który zatrzyma państwo, to była w błędzie.

Dzień 75 & 76 – Zegar tyka dla Łukaszenki

Dzień 75 & 76 – Zegar tyka dla Łukaszenki

Chociaż dla Łukaszenki zegar tyka, a do końca narodowego ultimatum pozostały tylko dwa dni, dyktator wydawał się być tym niewzruszony, odwiedzając rejon słucki, doglądając pola, gospodarstwa rolne i kontynuując zaplanowane „degustacje”.

Dzień 73 – Łukaszence kończy się czas

Dzień 73 – Łukaszence kończy się czas

Łukaszenka stawia wszystko na szali i planuje zorganizować w Mińsku ogromny wiec przeciwko opozycji. Według doniesień, władze obwodowe otrzymały nakaz, który zobowiązywał je do zapewnienia określonej liczby uczestników wiecu.

Dzień 71 – Areszty dla dziennikarzy, protesty emerytów

Dzień 71 – Areszty dla dziennikarzy, protesty emerytów

19 października w Mińsku odbyły się dwie demonstracje emerytów: zwolenników i przeciwników reżimu. Demonstracja opozycyjna była kilkakrotnie większa od akcji prorządowej. Obie demonstracje odbyły się w tym samym miejscu – na placu Niepodległości.

Dzień 66 – Spotkanie wiceministra z ambasadorem Rosji

Dzień 66 – Spotkanie wiceministra z ambasadorem Rosji

W środę, 14 października białoruski wiceminister spraw zagranicznych spotkał się w Mińsku z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rosji. Głównymi punktami ich spotkania były plany rozwoju współpracy Rosja-Białoruś.

Dzień 65 – Ultimatum dla Łukaszenki

Dzień 65 – Ultimatum dla Łukaszenki

Swiatłana Cichanouska zapowiedziała we wtorek 13 października, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Alaksandr Łukaszenka nie spełni trzech żądań opozycji: zaprzestania przemocy wobec demonstrantów, zwolnienia wszystkich więźniów politycznych, ogłoszenia swej dymisji ze stanowiska prezydenta.

Top