Programy / Romania Monitor

Zmiany geopolityczne ostatnich lat sprawiły, że Rumunia stała się jednym z głównych europejskich podmiotów z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności w Europie Środkowo – Wschodniej. Strategiczne położenie na granicy Unii Europejskiej i NATO, historyczna pozycja między Wschodem a Zachodem, wywiera ciągłą presję na środowisko polityczne, gospodarkę, środowisko biznesowe oraz społeczeństwo tego kraju.

Wraz z tendencjami rosnącymi po ubu stronach, eksperci z Warsaw Institute monitorują i analizują działania rumuńskiej sceny politycznej i biznesu, próbując przewidzieć średnio i długoterminowe skutki dla państwa, które z uwagi na wielkość oraz liczbę populacji, może odgrywać kluczową rolę dla wielu interesariuszy.

Poprzez dostarczanie kompleksowej analizy, celem Romania Monitor jest:

  • przedstawianie w przejrzysty sposób głównych rumuńskich wydarzeń,
  • prognozowanie średnio i długoterminowych zmian,
  • wyjaśnianie głównych kierunki rozwoju politycznego, gospodarczego i społecznego,
  • odkrywanie kulisów sceny politycznej.

Geopolityka, bezpieczeństwo, polityka zagraniczna z perspektywy Rumunii.

Program został dofinansowany (w okresie 05.2018-12.2019) ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

Top