Programy / Ukraine Monitor

Ukraina od rozpadu Związku Sowieckiego stała się areną, na której ścierają się przeciwstawne interesy. Leżąc między Unią Europejską a Rosją, pozostaje na granicy wpływów Wschodu i Zachodu. Po rozpadzie Związku Radzieckiego stanowi wyjątkowy przypadek w Europie, budowy niepodległego państwa, tworzenia tożsamości narodowej i społeczeństwa obywatelskiego. Ukraińcy walczą dzisiaj na kilku frontach: na wschodzie kraju – z Rosją o granice i niepodległość; w gospodarce i strukturach państwowych – z komunistyczną przeszłością, korupcją i innymi własnymi słabościami. W Europie mają sojuszników i przyjaciół, jak również konkurentów i przeciwników.

Ponadto trwający konflikt zbrojny na wschodniej Ukrainie, na granicy UE i strefy wpływu NATO, stanowi wyzwanie dla pokoju w Europie. W tak dynamicznej i skomplikowanej sytuacji tylko dzięki rzetelnym i aktualnym analizom będzie można poprawnie zrozumieć bieżące wydarzenia na Ukrainie. Nie rozumiejąc obecnej Ukrainy nie można właściwie analizować wydarzeń obszaru Europy Środkowowschodniej.

Ukraine Monitor kierujemy do ekspertów z różnych dziedzin, zajmujących się na co dzień Ukrainą i jej relacjami ze światem, oraz do ludzi chcących poznać i zrozumieć Ukrainę i jej wyjątkowe zmagania w poszukiwaniu własnej przyszłości.

Analizy w ramach Ukraine Monitor mają na celu:

  • Zaprezentowanie w przystępny sposób bieżących wydarzeń na Ukrainie,
  • Przewidywanie rozwoju wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych,
  • Próbę interpretacji zależności i układów wewnątrzpaństwowych,
  • Ocenę zagrożeń wynikających z napiętej sytuacji na arenie międzynarodowej,
  • Odnalezienie szans, jakie tworzy polityczny zwrot w stronę Zachodu.

Program został dofinansowany (w okresie 05.2018-12.2019) ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

Top