Programy / Baltic Rim Monitor

Region bałtycko-nordycki jest jednym z tradycyjnych kierunków rosyjskiej ekspansji. Niepodległe od 1991 roku trzy państwa bałtyckie – Litwa Łotwa i Estonia pomimo tego, że znajdują się w NATO i UE są nadal traktowane jako cześć dawnej strefy wpływów. Moskwa za pomocą środków ekonomicznych, politycznych, szpiegowskich i psychologicznych prowadzi wobec nich agresywną politykę. Jej celem jest uzyskanie jak największego wpływu na politykę tych trzech państw przy użyciu szantażu czy manipulacji społeczeństwem. Agresywna polityka Rosji również odbiła się echem w krajach nordyckich. W szczególności Szwecji, która po 2014 roku zaczęła zmieniać swoją politykę bezpieczeństwa. Skupiając się na zacieśnianiu stosunków z Sojuszem Północnoatlantyckim i częściowo odchodząc od wieloletniej polityki neutralności.

Poprzez dostarczanie analiz, celem Baltic Rim Monitor jest:

  • Obserwacja współpracy bałtycko-nordyckiej w sferach: ekonomicznej, militarnej, społecznej
  • Prognozowanie średnio i długoterminowych zmian
  • Monitorowanie rosyjskiej aktywności w regionie
  • Wyjaśnianie meandrów lokalnej polityki

Program został dofinansowany (w okresie 05.2018-12.2019) ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

Top