Programy / Raporty Specjalne

Zapoznaj się z najnowszymi analizami, Q&A i specjalnymi publikacjami przygotowanymi przez ekspertów Warsaw Institute. Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formacie PDF.

SPECJALNE PUBLIKACJE
Nowe podejście do spółek skarbu państwa

Nowe podejście do spółek skarbu państwa

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa w sposób symboliczny zamyka kolejny etap polskiej transformacji i pozwala na nowo zdefiniować rolę i znaczenie spółek Skarbu Państwa w polskiej gospodarce.

Ocena problemu żądań reparacyjnych Polski wobec Niemiec

Ocena problemu żądań reparacyjnych Polski wobec Niemiec

Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji i swego rodzaju przypomnienie poglądów doktrynalnych w zakresie problematyki reparacji wojennych, mający na celu wyeksponowanie poglądów przedstawicieli doktryny prawa międzynarodowego…

ZAPAD-2017 Q&A

ZAPAD-2017 Q&A

Zapad-2017 spełnia dwie funkcje równocześnie. Z jednej strony to tradycyjne wspólne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie w ramach Regionalnej Grupy Wojsk (odbywają się co dwa lata, na przemian w Rosji i na Białorusi).