Programy / MENA Monitor

MENA Monitor skupia się na regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, analizując najważniejsze wydarzenia na obszarze od Maroka po Iran, ich konsekwencje dla państw ościennych oraz wpływ na sytuację na świecie.

Analizy MENA Monitor dotyczą między innymi:

  • Aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
  • Konfliktów i procesów pokojowych w regionie
  • Rywalizacji saudyjsko-irańskiej
  • Przemian społeczno-ekonomicznych państw Zatoki
  • Działalności organizacji terrorystycznych i innych aktorów niepaństwowych
  • Relacji izraelsko-palestyńskich
  • Wpływu wydarzeń w regionie na światowe rynki ropy
  • Bliskowschodnich i północnoafrykańskich szlaków migracyjnych
  • Działalności światowych mocarstw na obszarze MENA

Od tysiącleci Bliski Wschód stanowi jeden z najbardziej istotnych regionów geopolitycznych świata. To tutaj narodziły się pierwsze cywilizacje i imperia, obszar jest również kolebką niezliczonych religii, przede wszystkim judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Ich wyznawcy to dzisiaj ponad 4 miliarda ludzi – więcej niż połowa światowej populacji wierzy w boskie znaczenie regionu. Od zawsze w strategicznym położeniu, na styku Europy, Azji i Afryki, stanowił arenę setek wojen i rywalizacji o wpływy. Przecinają się tutaj szlaki handlowe, ambicje i interesy głównych mocarstw każdej epoki, a XX wiek przyniósł dodatkowo odkrycie ogromnych złóż ropy naftowej – zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa regionu – które jeszcze bardziej podniosły jego znaczenie w globalnej grze. Od starożytnego Egiptu, Persji i Rzymu po europejskie mocarstwa kolonialne, USA, ZSRR i w końcu Chiny – wszyscy dążyli, dążą i będą dążyć do kontroli nad Bliskim Wschodem i umocnienia swoich wpływów.

Bliski Wschód to jednak nie tylko strategiczny obszar na światowej mapie. To też przede wszystkim dom dla milionów ludzi, których życia toczą się w cieniu odwiecznej rywalizacji światowych oraz regionalnych potęg. To właśnie oni padają jej najczęstszą ofiarą, rozgrywaną dla partykularnych interesów miejscowych autokratów oraz zagranicznych graczy. Z tego powodu ostatnie stulecie upłynęło pod znakiem wzrostu wewnętrznej niestabilności, charakteryzującej się kolejnymi rewolucjami, przewrotami wojskowymi, aktami terroru, wojnami domowymi, słabością władz centralnych i rosnącymi antagonizmami plemiennymi czy fundamentalizmem religijnym. Rzutuje to na kiepską sytuację ekonomiczną regionu, która sama w sobie napędza niepokoje społeczne i tworzy rodzaj błędnego koła, z którego tylko nielicznym udało się wyrwać.

Dzisiejszy Bliski Wschód oraz ściśle z nim związana Afryka Północna (Middle East and North Africa, MENA) stanowią istną mozaikę polityczną, etniczną, kulturową i religijną. XXI wiek ze swoim rozwojem technologicznym, przepływem informacji i postępującą globalizacją jeszcze bardziej przekształcił ten region, gdzie nowoczesność miesza się z tradycją na każdym kroku. Zewnętrznemu obserwatorowi nierzadko trudno się zorientować w tej specyfice. Kolejne wydarzenia na świecie, działania decydentów, migracje i zmiany klimatu nieustannie zmieniają geopolityczny obraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, wpływający również na sytuację w Polsce i Europie. Zrozumienie procesów, które mają tam miejsce, ich przyczyn oraz potencjalnych konsekwencji może się więc okazać kluczowe, aby zaadaptować odpowiednie rozwiązania.

Misją MENA Monitor jest zapewnienie analitycznego wglądu w ten niezwykły oraz newralgiczny dla światowego układu sił region, aby zrozumieć i wyjaśnić zachodzące w nim zjawiska. Jego zakres tematyczny obejmuje obszar od Maroka po Iran i kraje ościenne, dotykając zarówno sytuacji wewnętrznej państw regionu, jak i ich relacji międzynarodowych oraz wpływu na Polskę i Europę.

Top