Partnerzy

The Eastern Europe Studies Centre (EESC) – Litwa

Pozarządowa organizacja non-profit, której celem jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie demokracji w Europie Wschodniej poprzez monitorowanie i badanie politycznego, ekonomicznego i społecznego rozwoju w regionie, a także przez opracowywanie jego analiz jakościowych. EESC specjalizuje się w polityce UE wobec sąsiadujących Państw Wschodnich.

The Georgian Institute for Strategic Studies (GISS) – Gruzja

Niezależna organizacja non-profit założona w listopadzie 2012. Misją GISS jest służyć jako źródło informacji dla zainteresowanych stron w zakresie wyborów politycznych, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej dla Gruzji i całego regionu.

Top