Partnerzy

The Warsaw Institute Foundation - USA

Pierwszy polski think tank działający w Stanach Zjednoczonych. Nadrzędnym celem jego działalności jest zwiększanie wiedzy o Polsce i regionie Europy Środkowo Wschodniej oraz umacnianie strategicznego partnerstwa transatlantyckiego. The Warsaw Institute Foundation jest organizacją non-profit.

The Eastern Europe Studies Centre (EESC) – Litwa

Pozarządowa organizacja non-profit, której celem jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie demokracji w Europie Wschodniej poprzez monitorowanie i badanie politycznego, ekonomicznego i społecznego rozwoju w regionie, a także przez opracowywanie jego analiz jakościowych. EESC specjalizuje się w polityce UE wobec sąsiadujących Państw Wschodnich.

The Georgian Institute for Strategic Studies (GISS) – Gruzja

Niezależna organizacja non-profit założona w listopadzie 2012. Misją GISS jest służyć jako źródło informacji dla zainteresowanych stron w zakresie wyborów politycznych, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej dla Gruzji i całego regionu.

The Századvég School of Politics - Węgry

Centrum edukacyjne, które zostało założone w 1993 r. The Századvég School of Politics jest pierwszą inicjatywą na Węgrzech mającą na celu edukację nowego pokolenia polityków i analityków politycznych, którym przyświecają wartości demokratycznej kultury politycznej. W ramach działalności instytucji wprowadzono kompleksowy model nauczania, którego celem przekazanie jest wiedzy w zakresie teoretycznym, jak również praktycznym oraz rozwój umiejętności w zakresie analizy trendów społecznych.

Mathias Corvinus Collegium (MCC)

MCC wspiera młodych ludzi, którzy są zaangażowani w swój kraj, chętni do działania na rzecz lokalnych społeczności, czują się odpowiedzialni za swoich rodaków i otoczenie. Pomagają im, niezależnie od ich pochodzenia społecznego czy kulturowego, uwolnić ich potencjał i rozwijać się dla własnej korzyści, a na dłuższą metę dla dobra wszystkich Węgrów.

Memel Institute – Litwa

Organizacja badawcza zajmująca się analizą strategiczną i rozwiązaniami politycznymi mającymi na celu promowanie przywództwa Litwy i partnerstwa transatlantyckiego. Analitycy przeprowadzają bezstronne badania w szerokim zakresie zagadnień politycznych.

Baltic Security Foundation – Łotwa

BSF jest organizacją non-profit, której celem jest podnoszenie świadomości w kwestiach obrony i bezpieczeństwa Bałtyku wśród partnerów sojuszniczych i regionalnych. Głównym celem działalności BSF jest region Morza Bałtyckiego w ramach euroatlantyckich.

Dziennik Związkowy

Najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna w USA. Dziennik Związkowy powstał w styczniu roku 1908, jako organ Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Alliance, PNA) i od tego czasu wychodzi nieprzerwanie, będąc tym samym najstarszą polskojęzyczną gazetą na świecie wydawaną bez przerwy.

Polish Express

Tygodnik polonijny w Wielkiej Brytanii. Polish Express istnieje od października 2003 roku w Londynie.

wIrlandii

Portal dla Polaków w Irlandii.

Top