Partnerzy

The Warsaw Institute Foundation - USA

Pierwszy polski think tank działający w Stanach Zjednoczonych. Nadrzędnym celem jego działalności jest zwiększanie wiedzy o Polsce i regionie Europy Środkowo Wschodniej oraz umacnianie strategicznego partnerstwa transatlantyckiego. The Warsaw Institute Foundation jest organizacją non-profit.

The Warsaw Institute Review

The Warsaw Institute Review to polski geopolityczny kwartalnik, który przedstawia odważne i konkretne eksperckie analizy, koordynuje współpracę międzynarodową, organizuje wydarzenia, umożliwiając umiejętne podejmowanie strategicznych decyzji.

The Eastern Europe Studies Centre (EESC) – Litwa

Pozarządowa organizacja non-profit, której celem jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie demokracji w Europie Wschodniej poprzez monitorowanie i badanie politycznego, ekonomicznego i społecznego rozwoju w regionie, a także przez opracowywanie jego analiz jakościowych. EESC specjalizuje się w polityce UE wobec sąsiadujących Państw Wschodnich.

The Georgian Institute for Strategic Studies (GISS) – Gruzja

Niezależna organizacja non-profit założona w listopadzie 2012. Misją GISS jest służyć jako źródło informacji dla zainteresowanych stron w zakresie wyborów politycznych, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej dla Gruzji i całego regionu.

The Századvég School of Politics - Węgry

Centrum edukacyjne, które zostało założone w 1993 r. The Századvég School of Politics jest pierwszą inicjatywą na Węgrzech mającą na celu edukację nowego pokolenia polityków i analityków politycznych, którym przyświecają wartości demokratycznej kultury politycznej. W ramach działalności instytucji wprowadzono kompleksowy model nauczania, którego celem przekazanie jest wiedzy w zakresie teoretycznym, jak również praktycznym oraz rozwój umiejętności w zakresie analizy trendów społecznych.

Top