Aplikacja Mobilna Russia Monitor

Russia Monitor to przegląd najistotniejszych wydarzeń dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa w Rosji. Nasi eksperci monitorują i analizują działania Kremla i podporządkowanych mu służb, aby przewidzieć ich krótko- i długoterminowe konsekwencje nie tylko dla samej Rosji, ale przede wszystkim dla państw sąsiednich oraz państw szeroko pojętego Zachodu. Dlatego przedmiotem naszych analiz są zarówno wydarzenia i zjawiska ściśle związane z sytuacją wewnętrzną w Rosji, jak też polityka zagraniczna Moskwy. Interesują nas kuluary polityki rosyjskiej, zmiany układu sił w aparacie bezpieczeństwa i służb specjalnych, wreszcie uwarunkowania towarzyszące działaniom ofensywnym, w tym również militarnym.

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

Top