Artykuły Three Seas Partnership
Bułgaria i inicjatywa Trójmorza: przekształcenie ostrożności w uwolniony potencjał

Bułgaria i inicjatywa Trójmorza: przekształcenie ostrożności w uwolniony potencjał

Inicjatywa Trójmorza otrzymała w Bułgarii raczej stonowane niż zaangażowane i energiczne wsparcie. Ograniczona świadomość społeczna w połączeniu z nieufnością i sprzeciwem wobec Inicjatywy ze strony rusofilskich i nacjonalistycznych sieci społecznych i politycznych ograniczyły pełne zakotwiczenie Bułgarii w formacie i ograniczyły dyskusje do techniczno-ekonomicznego wymiaru współpracy regionalnej. Z kolei polityczno-koncepcyjne aspekty Trójmorza były przedmiotem nieuzasadnionych interpretacji, mnożonych w prorosyjskiej dezinformacji. Ten ostatni nazwał projekt „kordonem sanitarnym”, nową „żelazną kurtyną” i „geopolitycznym polem bitwy” rzekomo motywowanymi przez polską rusofobię, mającą na celu izolację Rosji i Chin oraz promowanie zachodniej hegemonii, w tym za pomocą środków wojskowych.

Inicjatywa Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza

W XXI wieku morze nadal jest najczęstszym sposobem przesyłania towarów i ludzi. Kontekst i znaczenie mórz mogą być kluczowym czynnikiem w międzynarodowym pokazie. Dlaczego więc nie wykorzystać tego czynnika i zjednoczyć się? Wspólna praca dla wspólnego dobra może być starą koncepcją, ale nadal działa. Dopóki nie stanie się zbyt polityczna, jeśli chodzi o zagrożenie dla innych grup politycznych, związków i organizacji. Dlatego ważne jest, aby Inicjatywę Trójmorza postrzegać jako coś ważnego, coś nowego i innowacyjnego, ale przede wszystkim – jako coś dobrego. Jak stwierdzono w oficjalnej definicji, jest to „inspirowana politycznie, napędzana komercyjnie platforma poprawy łączności między państwami członkowskimi”.

Top