O NAS

Fundacja Warsaw Institute jest ośrodkiem analityczno – badawczym realizującym działalność ekspercką oraz edukacyjno – wydawniczą. Fundacja koncentruje swoją aktywności wokół kluczowych zagadnień z życia społeczno – ekonomicznego Polski związanych z jej bezpieczeństwem gospodarczym. Warsaw Institute stawia w swej działalności eksperckiej, realizując badania i projekty analityczno – edukacyjne, na patriotyzm ekonomiczny, uznawany za cel strategiczny polskiej polityki gospodarczej. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność ekspercką i analityczną polegającą na monitorowaniu zmian zachodzących w obszarze regulacji prawnych, procesów gospodarczych oraz społeczno – kulturowych.

Top