RAPORTY SPECJALNE

Data: 30 maja 2023 Autorzy: Paweł Pawłowski, dr Rafał Zgorzelski

Znaczenie kolei dla bezpieczeństwa i rozwoju Trójmorza

Jednym z obszarów współdziałania, szczególnie istotnym, jest transport kolejowy, który odgrywa strategiczną rolę zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak i dla bezpieczeństwa, co w trakcie konfliktu zbrojnego na Ukrainie jest wyjątkowo zauważalne. Wciąż jednak istnieją wyraźne deficyty sieci kolejowej Trójmorza, zwłaszcza w odniesieniu do połączeń w układzie północ-południe mających fundamentalne znaczenie także dla spoistości i podmiotowości regionu.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top