AKTUALNOŚCI

Data: 12 lutego 2020

Koncepcja Baltic Fund przedstawiona władzom Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Warsaw Institute razem z czterema innymi think tankami z państw bałtyckich przedstawiali oficjalną koncepcję utworzenia Baltic Fund władzom Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Przedstawiciele pięciu think tanków: Warsaw Institute (Polska), International Centre for Defense and Security (Estonia), Baltic Security Foundation (Łotwa), Eastern Europe Studies Center (Litwa) i Memel Institute (Litwa) w okresie ostatnich kilku miesięcy pracowali nad koncepcją powołania nowej instytucji, która wzmocni współpracę w regionie. Inicjatorem tego projektu geopolitycznego jest polski think tank – Warsaw Institute.

Celem Baltic Fund jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Estonią, Łotwą, Litwą i Polska, a w dalszej perspektywie włączenie do inicjatywy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Dzięki Baltic Fund możliwe będzie pogłębienie współpracy regionalnej w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki, energii i społeczeństwa obywatelskiego.

Za sprawą Baltic Fund zwiększeniu ulegnie kapitał społeczny w postaci wiedzy oraz powiązań strukturalnych i międzyludzkich oraz polepszy się wizerunek i znaczenie regionu bałtyckiego w Europie i na świecie, co odgrywa fundamentalną rolę dla wzmacniania poczucia regionalnej wspólnoty oraz wzrostu bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego. Inicjatywa Baltic Fund może mieć istotne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej w regionie, a także dla dalszego rozwoju szeroko zakrojonej współpracy, w tym politycznej, wojskowej i gospodarczej regionu.

Podczas konferencji „NATO Eastern Flank Security. Baltic States and Poland”, która odbyła się 28 listopada w Warszawie, podpisana została wspólna deklaracja think tanków dotycząca utworzenia Baltic Fund. Dokument ten miał na celu zwiększenie wysiłków organizacji eksperckich na rzecz promowania idei powołania nowej instytucji, a dzisiejsze przedłożenie oficjalnej koncepcji jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej współpracy.

Sygnatariusze wspólnej deklaracji think tanków dotyczącej utworzenia Baltic Fund:
• Sven Sakkov – Director, International Centre for Defence and Security, Estonia
• Olevs Nikers – President, Baltic Security Foundation, Łotwa
• Linas Kojala – Director, Eastern Europe Studies Centre, Litwa
• Mantas Macikas – President, Memel Institute, Litwa
• Krzysztof Kamiński – President, Warsaw Institute, Polska

Wszystkie teksty publikowane przez Fundację Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła oraz autora. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia.

Powiązane wpisy
Top