AKTUALNOŚCI

Data: 12 lutego 2020

Koncepcja Baltic Fund przedstawiona władzom Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Warsaw Institute razem z czterema innymi think tankami z państw bałtyckich przedstawiali oficjalną koncepcję utworzenia Baltic Fund władzom Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Przedstawiciele pięciu think tanków: Warsaw Institute (Polska), International Centre for Defense and Security (Estonia), Baltic Security Foundation (Łotwa), Eastern Europe Studies Center (Litwa) i Memel Institute (Litwa) w okresie ostatnich kilku miesięcy pracowali nad koncepcją powołania nowej instytucji, która wzmocni współpracę w regionie. Inicjatorem tego projektu geopolitycznego jest polski think tank – Warsaw Institute.

Celem Baltic Fund jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Estonią, Łotwą, Litwą i Polska, a w dalszej perspektywie włączenie do inicjatywy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Dzięki Baltic Fund możliwe będzie pogłębienie współpracy regionalnej w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki, energii i społeczeństwa obywatelskiego.

Za sprawą Baltic Fund zwiększeniu ulegnie kapitał społeczny w postaci wiedzy oraz powiązań strukturalnych i międzyludzkich oraz polepszy się wizerunek i znaczenie regionu bałtyckiego w Europie i na świecie, co odgrywa fundamentalną rolę dla wzmacniania poczucia regionalnej wspólnoty oraz wzrostu bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego. Inicjatywa Baltic Fund może mieć istotne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej w regionie, a także dla dalszego rozwoju szeroko zakrojonej współpracy, w tym politycznej, wojskowej i gospodarczej regionu.

Podczas konferencji „NATO Eastern Flank Security. Baltic States and Poland”, która odbyła się 28 listopada w Warszawie, podpisana została wspólna deklaracja think tanków dotycząca utworzenia Baltic Fund. Dokument ten miał na celu zwiększenie wysiłków organizacji eksperckich na rzecz promowania idei powołania nowej instytucji, a dzisiejsze przedłożenie oficjalnej koncepcji jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej współpracy.

Sygnatariusze wspólnej deklaracji think tanków dotyczącej utworzenia Baltic Fund:
• Sven Sakkov – Director, International Centre for Defence and Security, Estonia
• Olevs Nikers – President, Baltic Security Foundation, Łotwa
• Linas Kojala – Director, Eastern Europe Studies Centre, Litwa
• Mantas Macikas – President, Memel Institute, Litwa
• Krzysztof Kamiński – President, Warsaw Institute, Polska

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top