RAPORTY V4

Data: 15 listopada 2018

Bezpieczeństwo w krajach V4

Współpraca państw wyszehradzkich w dziedzinie bezpieczeństwa na arenie europejskiej była głównym tematem poruszonym podczas jednodniowej, międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiany tu raport powstał na bazie kluczowych analiz prezentowanych podczas paneli tematycznych. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Autorami raportu są eksperci trzech wyszehradzkich partnerów projektu, tj. European Values Think-Tank (Czechy), Slovak Security Policy Institute (Słowacja), Századvég School of Politics (Węgry) oraz eksperci Fundacji Warsaw Institute (Polska).

Spis treści:

Introduction   

I. The Impact of Uncontrolled Migration Movements on Internal Security in European Union

Migration as a European Challenge – Baranyi Tamás Péter
The European Migration Crisis – at the Crossroad between Challenges and Opportunities – Viktor Marsai
The most important dimensions of mass migration regarding the interests of V4 countries – Norbert Tóth

II. Disinformation – Manipulation Methods, Consequences and Neutralization 5

The notion of Russian disinformation – Wojciech Kuchta
Foreign influence operations in light of the Swedish elections held in early September 2018 – Katarina Tracz
Russia’s Influence on Europe – Cécile Vaissié

III. Effective Defence Spending: R&D, Acquisitions and Modernization

V4 Should Improve NATO’s Deterrence Policy Via Solid Defense Policy and Space Technology – Petr Bohacek
Common Threat Perception as a Basis for Any Defence Strategy – Radko Hokovský
V4 Defense Cooperation – Reality vs Aspirations – Marian Majer
The Dynamics and Future Opportunities of Defense Sectors in the V4 Region – Gergely Nemeth

IV. Activities of the Visegrad Group in the Context of the European Security

The Visegrad Group – an important platform for regional cooperation – Piotr Bajda
Visegrad Group – successes, relative successes, symbolic actions and failures – Marcin Kędzierski & Eugeniusz Chimiczuk
Elements of Conceptual Assumptions of Poland’s Policy towards the Visegrad Group and the Three Seas Initiative – Andrzej Zybertowicz

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top