EVENTS

Data: 8 lipca 2022 Autor: Jan Hernik

Polsko-czeska współpraca kulturalna

Prelegentami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu byli: Liliana Śmiech, wiceprezes Warsaw Institute; Sylvie Vujtkowa, dramaturg teatralny, menedżer i producent PR oraz Jan Hernik, redaktor naczelny Warsaw Institute. Program dotyczył polsko – czeskiej współpracy kulturalnej. Polska i Czechy to sąsiedzi, którzy mają wspólne wartości, mają także wspólne słowiańskie korzenie, a więc nawet ich  kuchnia czy język są podobne. Wydarzenie ukazywało zarówno te podobieństwa, jak i różnice między narodami. Wspomniano o stereotypach Polaków i Czechów. Prelegenci zobrazowali, jak wygląda współpraca polsko-czeska i jak może wyglądać w przyszłości.

Sylvie Vujtkowa zwróciła uwagę, że istnieją podobieństwa między kulturą polską i czeską, a osoby mieszkające przy granicy polsko-czeskiej mają wiele wspólnego. Jej zdaniem czasem jest problem, by odróżnić Polaka od Czecha. Wspomniała, że ​​Polska jest znacznie większa niż Czechy. Patrząc z historycznego punktu widzenia, Sylvie stwierdziła, że ​​Polacy walczą w wielu aspektach życia polityczno-społecznego bez względu na cenę, a Czesi chcą żyć spokojnie. Opierając się na historii, związanej z dynastią Habsburgów, Czechy straciły swój status szlachecki w XVII wieku, więc czeska literatura i sztuka jest pod silnym wpływem kultury chłopskiej. Współczesne czeskie pisarki opowiadają w swoich książkach o pograniczu polsko-czeskim i o różnorodności etnicznej. Książki są tłumaczone na język polski, więc główną ideą jest zwiększenie poczucia wspólnoty w regionie polsko-czeskim. Odbiór kultury w Czechach jest słaby, a Czesi mogą uczyć się w tym zakresie od Polski.

Jan Hernik zaznaczył, że najlepszą polsko-czeską współpracą jest wymiana studencka, zwłaszcza program Erasmus. Warsaw Institute współpracuje partnersko z wieloma organizacjami międzynarodowymi. To jeden ze sposobów zacieśniania stosunków między Polską a Czechami.

Różnice na polu politycznym między Polską a Czechami mogły być problematyczne, ale konflikt rosyjsko-ukraiński wzmocnił współpracę państw w zakresie wspólnego bezpieczeństwa w regionie. Dwa największe polskie i czeskie miasta, Warszawa i Praga, mogą być pomostem między polsko-czeskim partnerstwem w dyplomacji i kulturze. Miejsca mogą współpracować w zakresie wymiany studenckiej i międzynarodowego charakteru obu miejsc.

Wspólną konkluzją obu ekspertów jest wizja współpracy polsko-czeskiej oraz budowania relacji politycznych i kulturowych opartych na wspólnych wartościach i dziedzictwie.

Artykuł powstał w ramach projektu Forum czesko-polskie organizowanego przez Warsaw Institute wspólnie z European Values.

Support Us

If content prepared by Warsaw Institute team is useful for you, please support our actions. Donations from private persons are necessary for the continuation of our mission.

Support

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Tags:

Powiązane wpisy
Top