EVENTS

Data: 8 lipca 2022 Autor: Jan Hernik

Polsko-czeska współpraca kulturalna

Prelegentami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu byli: Liliana Śmiech, wiceprezes Warsaw Institute; Sylvie Vujtkowa, dramaturg teatralny, menedżer i producent PR oraz Jan Hernik, redaktor naczelny Warsaw Institute. Program dotyczył polsko – czeskiej współpracy kulturalnej. Polska i Czechy to sąsiedzi, którzy mają wspólne wartości, mają te same słowiańskie korzenie, więc kuchnia, język są podobne. Wydarzenie ukazywało zarówno te podobieństwa, jak i różnice. Wspomniano o stereotypach Polaków i Czechów. Prelegenci zobrazowali, jak ta współpraca wygląda i jak może wyglądać w przyszłości.

Sylvie Vujtkowa zwróciła uwagę, że istnieją podobieństwa między kulturą polską i czeską, a ludzi żyjących na pograniczu polsko-czeskim ma wiele wspólnego i czasami jest problem z odróżnieniem Polaka od Czecha. Wspomniała, że Polska jest znacznie większa niż Czechy i że Polacy walczą bez względu na cenę, a Czesi chcą po prostu żyć spokojnie. Opierając się na historii, związanej z dynastią Habsburgów, Czechy utraciły swój szlachecki w XVII wieku, więc czeska literatura i sztuka jest pod silnym wpływem kultury chłopskiej. Współczesne czeskie pisarki opowiadają w swoich książkach o pograniczu polsko-czeskim, o tamtejszej różnorodności etnicznej. Polacy, Żydzi, niemieccy Czesi w czasach industrializacji jeździli w te rejony ubiegać się o pracę. Książki są tłumaczone na język polski, więc główna idea książek może zwiększyć poczucie wspólnoty w polsko-czeskim regionie. Odbiór kultury w Czechach jest słaby i Czesi mogą uczyć się w tym zakresie od Polski. Polacy mogliby uczyć się od Czechów, jak się śmiać i nie być tak poważnym.

Jan Hernik zaznaczył, że najlepszą polsko-czeską współpracą jest wymiana studencka, zwłaszcza program Erasmus. Warsaw Institute współpracuje partnersko z wieloma organizacjami międzynarodowymi. Zacieśniają się więc stosunki między Polską a Czechami.

Różnice na polu politycznym między Polską a Czechami mogą na pewien czas rozdzielić oba narody, ale konflikt rosyjsko-ukraiński wzmacnia polsko-czeską współpracę na polu wspólnego bezpieczeństwa w regionie. Dwa największe polskie i czeskie miasta Warszawa i Praga mogą być pomostem polsko-czeskiego partnerstwa w dyplomacji i kulturze, dzięki wymianie studenckiej i międzynarodowemu charakterowi obu miejsc.

Liliana Śmiech zwróciła uwagę, że Polacy i Czesi mieszkają w pobliżu, ale nie współistnieją ze sobą tak bardzo, jak mogli. Poza czesko-polskimi mieszkańcami pogranicza, Polska i Czechy jako naród niewiele o sobie wiedzą.

Support Us

If content prepared by Warsaw Institute team is useful for you, please support our actions. Donations from private persons are necessary for the continuation of our mission.

Support

Wszystkie teksty publikowane przez Fundację Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła oraz autora. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia.

Tags:

Powiązane wpisy
Top