EVENTS

Data: 28 listopada 2022

Energetyczna bieda. Zrozumieć ubóstwo energetyczne w Polsce

Zapraszamy na kolejne wydarzenie (debatę) w obszarze energetyki! Tym razem skupimy się na ubóstwie energetycznym.

W ramach debaty wystąpiło dwóch ekspertów z zakresu omawianych zagadnień:

1. dr hab. Sławomir ŚMIECH, prof. UEK
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego, pracownik Katedry Statystyki, laureat ośmiu konkursów Narodowego Centrum Nauki, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych, członek Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie, autor ponad trzydziestu publikacji w bazie Scopus, w tym kilkunastu artykułów w czasopismach o najwyższym indeksie wpływu (IF). Członek redakcji czasopism Energy Source Part B, Energies, Folia Oeconomica Cracoviensia. Zainteresowania badawcze to rynki towarowe, transformacja energetyczna i jej koszty społeczne, ubóstwo energetyczne, rozwój zrównoważony. Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz posiadacz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
2. dr Marta ULBRYCH
Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Współpracuje z Krakowską Szkołą Biznesu UEK. Ekspert w programach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2014-2020 oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wykładowca gościnny w uczelniach w Niemczech, Słowacji i Turcji. Autorka publikacji z zakresu międzynarodowej integracji gospodarczej, polityki przemysłowej, uwarunkowań rozwoju przemysłu i transformacji energetycznej.

Dyskusję poprowadziła Liliana Śmiech, Wiceprezes Warsaw Institute.

DEBATA W CAŁOŚCI DOSTĘPNA PONIŻEJ:

Zadanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet #PROO 1A. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich, edycja 2022.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top