Data: 18 grudnia 2023 Autor: Szymon Polewka

Unia Europejska rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Ukrainą

14 grudnia podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz o przyznaniu Gruzji statusu kraju kandydującego. Szczyt z perspektywy ukraińskiej zakończył się jednak słodko gorzko, ze względu na weto węgierskie w sprawie przyznanie Ukrainie pomocy w wysokości 50 mld euro.

ŹRÓDŁO: www.consilium.europa.eu/pl/

W trakcie obrad Rady Europejskiej premier Węgier Wiktor Orban, który sugerował możliwość weta w stosunku do pomocy dla Ukrainy, został przez Kanclerza Olafa Scholza poproszony o opuszczenie Sali w trakcie głosowania. Poskutkowało to umożliwieniem otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią wraz z przyznaniem Gruzji statusu kraju kandydującego. Dobra pasa dla Ukrainy, nie trwała jednak długo, ponieważ już w piątek, zablokowana została próba rewizji wieloletnich ram finansowych, którą główną część stanowił pakiet pomocowy dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro.

Jak wskazuje Ośrodek Studiów Wschodnich „W opublikowanych przez Radę konkluzjach ze spotkania podkreślono, że przyjęcie ram negocjacyjnych z Ukrainą i Mołdawią – zwołanie pierwszej konferencji międzyrządowej (IGC) formalnie otwierającej negocjacje – będzie zależeć od spełnienia przez Kijów i Kiszyniów wszystkich warunków sformułowanych przez Komisję Europejską (KE). Raport KE w tej sprawie spodziewany jest w marcu 2024 roku”.

Pomimo ukraińskiego zadowolenia społecznego z kolejnego kroku w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej, to fundusze pomocowe, dotacje i pożyczki pozostają główną osią podtrzymującą ukraińską suwerenność i wysiłek wojenny. Zablokowanie środków przez Węgry na łamach Unii Europejskiej oraz pogłębiający się polaryzacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych, której Kijów stał się zakładnikiem, poddają pod znak zapytania potencjalne korzystne zakończenie wojny dla Ukrainy.
 
Źródła:
Krzysztof Nieczypor, Marta Szpala, UE otwiera rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią, Ośrodek Studiów Wschodnich https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2023-12-15/ue-otwiera-rozmowy-akcesyjne-z-ukraina-i-moldawia

Matina Stevis-Gridneff, Steven Erlanger, Hungary Blocks Ukraine Aid After E.U. Opens Door to Membership, The New York Times, 14.12.2023

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: economy, USA, Bliski Wschód 

Powiązane wpisy
Top