Programy / Rola i wpływ Chińskiej Republiki Ludowej na kraje Grupy Wyszehradzkiej

Celem projektu jest monitorowanie działalności Chińskiej Republiki Ludowej w odniesieniu do państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji

Top