OPINIE

Data: [08.05.2024 r.] Autor: Kinga Szurc

Inicjatywa Trójmorza: co dalej z akcesją Mołdawii?

Podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie w dniach 6–7 września 2023 r.Mołdawii nadano status państwa stowarzyszonego. Tym samym Kiszyniów wykonał kolejny krok ku integracji europejskiej. Czy Mołdawia ma natomiast szansę dołączyć do Inicjatywy Trójmorza?

Pierwsze owoce współpracy

Po długich negocjacjach, 1 lipca 2016 r., Mołdawia i Unia Europejska podpisały Układ o stowarzyszeniu ustanawiający pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA). Umowa stanowi integralną część Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy UE, która ma pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą z sześcioma partnerskimi krajami Europy Wschodniej i Zakaukazia. Na mocy dokumentu UE zobowiązała się zmniejszyć lub całkowicie znieść cła na mołdawskie towary. Dzięki temu większość mołdawskiego eksportu korzysta już z bezcłowego dostępu do rynku UE. Porozumienie z Brukselą zachęciło rząd w Kiszyniowie do wdrożenia kolejnych reform, by zbliżyć krajowe przepisy, normy i procedury do unijnych. Władze kraju podejmują także decydujące kroki w kierunku reformy ustroju, co sprzyja dalszej integracji z UE i Inicjatywą Trójmorza.

Na wschodzie jednak zmiany

Za sprawą umowy DCFTA Mołdawia zaangażowała się w proces integracji europejskiej i wyraziła chęć dalszej współpracy ze wspólnotą. W 2020 r. rząd w Kiszyniowie zadeklarował gotowość przystąpienia do Inicjatywy Trójmorza, natomiast 3 marca 2022 r. przedłożył formalny wniosek o przystąpienie do UE. Na posiedzeniu w dniach 23–24 czerwca 2022 r. Rada Europejska postanowiła przyznać Ukrainie i Mołdawii status kraju kandydującego do UE, a także uznała wniosek władz w Kiszyniowie o przystąpienie do Unii. Jednocześnie zaznaczono, że Komisja wyrazi zgodę na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu akcesyjnego, gdy tylko Mołdawia osiągnie odpowiedni poziom zgodności z kryteriami członkostwa. 23 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyznała Mołdawii status kandydata do członkostwa w UE. Podczas wrześniowego szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie Mołdawia została państwem stowarzyszonym.

Przyszłość integracji Mołdawii ze strukturami UE

Mołdawia poczyniła wprawdzie znaczny postęp na drodze do Unii Europejskiej i Inicjatywy Trójmorza, jednak mało prawdopodobne, by w najbliższym czasie przystąpiła do obydwu formatów. Wynika to z wielu różnych przyczyn. Warto zauważyć, że władze Mołdawii wypowiedziały ostatnimi czasy wojnę korupcji, z którą kraj zmaga się nieprzerwanie od czasu odzyskania niepodległości w 1991 r. Zwalczanie korupcji i zapobieganie jej zajmuje wysokie miejsce w programie reform rządu mołdawskiego. Mołdawia zwiększyła roczny budżet instytucji antykorupcyjnych, a także przystąpiła do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC). W latach 2017-2023 rząd Mołdawii wdrożył kompleksowe ramy prawne dotyczące zarówno zapobiegania korupcji, jak i jej zwalczania, w dużej mierze zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi. Starania władz mają swoje odzwierciedlenie w globalnym indeksie percepcji korupcji. W 2020 r. Mołdawia uplasowała się na 115. pozycji na 180 przebadanych państw, zaś w 2023 r. zajęła 76. miejsce na świecie. W poprzednich latach Mołdawia notowała nieznaczny wzrost w badaniu. Nie ulega wątpliwości, że Mołdawia poczyniła znaczny postęp w walce z korupcją, niemniej, kraj ten wciąż notuje umiarkowane rezultaty w międzynarodowych badaniach.

Władze w Kiszyniowie dążą do członkostwa w UE i Inicjatywie Trójmorza, ponieważ aspirują, by stać się integralną częścią wspólnoty państw europejskich. Można założyć więc, że Mołdawia, już jako państwo członkowskie UE, zostanie przyjęta w poczet krajów Inicjatywy Trójmorza.

 

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top