RUSSIA MONITOR MONTHLY 05/2021

Content
Zacięta Dyskusja

Zacięta Dyskusja

Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, popularnie nazywane brexitem, pociąga poważne konsekwencje geopolityczne zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak również całej Wspólnoty.

#G7Italy

#G7Italy

We are pleased to invite everyone to Warsaw Institute online event EU: Climate Policy in Focus. See the upcoming challenges and for european policy not only this year but in the future too.

Trafficking in Persons: Causes and Effects on the International Community

Trafficking in Persons: Causes and Effects on the International Community

Numerous myths surround the challenging issue of human trafficking, a problem that profoundly impacts fundamental human rights, freedom, and dignity. The issue is concerning because there is a significant chance that we have come across a victim of this illegal and inhumane practice at some point. However, guided by general and selective knowledge, many of us have neglected to take action and offer assistance to those in need.

Handel żywym towarem – przyczyny i skutki dla społeczności międzynarodowej

Handel żywym towarem – przyczyny i skutki dla społeczności międzynarodowej

Wokół trudnego, bo dotykającego podstawowych praw człowieka, jego wolności i godności, zagadnienia handlu żywym towarem obrosło wiele mitów. Jest to o tyle szkodliwe, iż z dużą dozą prawdopodobieństwa spotkaliśmy kiedyś ofiarę tego bezprawnego i niehumanitarnego procederu, jednakże wiedzeni ogólną, wybrakową wiedzą nie zrobiliśmy nic, aby pomóc drugiemu człowiekowi.

EU: Climate Policy in Focus

EU: Climate Policy in Focus

We are pleased to invite everyone to Warsaw Institute online event EU: Climate Policy in Focus. See the upcoming challenges and for european policy not only this year but in the future too.

Co czeka UE w 2024 roku?

Co czeka UE w 2024 roku?

Aby zrozumieć, co może czekać Unię Europejską w 2024 r., ważne jest, aby spojrzeć wstecz na poprzedni rok. 2023 był nie tyle rokiem ważnych europejskich wydarzeń politycznych, co raczej rokiem, w którym widoczne stały się konsekwencje najważniejszych wydarzeń z roku ubiegłego. Były to oczywiście rosyjska inwazja na Ukrainę i późniejszy europejski kryzys energetyczny. Żadne z tych wydarzeń nie pozostanie bez konsekwencji w kontekście nadchodzących wyborów.

Ukraińskie pierwsze Boże Narodzenie 25 grudnia

Ukraińskie pierwsze Boże Narodzenie 25 grudnia

Tegoroczne Boże Narodzenie dla wielu Ukraińców zapamiętane zostanie jako szczególne święto ze względu na zmianę terminu narodzenia pańskiego z kalendarza juliańskiego na kalendarz nowojuliański, który wzorowany jest na swoim gregoriańskim odpowiedniku. Zmiana daty z 7 stycznia na 25 grudnia staje się kolejnym symbolem zerwania z Moskwą, będąc wyrazem woli narodu na trwałe cywilizacyjne powiązanie z zachodem.

Ukrainians Celebrate Christmas on December 25 for the First Time

Ukrainians Celebrate Christmas on December 25 for the First Time

Ukrainian Orthodox Christians attended services as the country for the first time celebrated Christmas on December 25, after the government changed the date from January 7, when most Orthodox believers celebrate. Shifting the date from January 7 to December 25 is seen as another symbol of breaking away from Moscow, signifying the nation’s intent for lasting cultural ties with the West.

Ukraine Damaged Russian Novocherkassk Landing Ship

Ukraine Damaged Russian Novocherkassk Landing Ship

At 2:50 AM on December 26, Ukraine carried out an airstrike in Crimea that destroyed a Russian Navy tank landing ship. The Novocherkassk (142) / BDK-46 (Project 775) is a large landing ship from the NATO reporting name Ropucha-class. The attack was carried out by cruise missiles Storm Shadow / SCALP-EG, launched from two Su-24M/MR reconnaissance aircraft.

Ukraińcy zatopili rosyjski okręt desantowy Nowoczerkask

Ukraińcy zatopili rosyjski okręt desantowy Nowoczerkask

26 grudnia około godz. 2.50 rano, w okupowanym porcie krymskim w Teodozji, Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły rosyjski okręt desantowy RFS Nowoczerkask (142) /BDK-46 projektu 775 (w kodzie NATO: Ropucha). Do ataku miały zostać użyte dwa samoloty bombowo-rozpoznawcze Su-24M/MR, które do zniszczenia okrętu użyły pocisków Storm Shadow/SCALP-EG.

Top