RUSSIA MONITOR MONTHLY 05/2021

Content
Moscow Is Going Back Into Lockdown As Covid-19 Cases and Deaths Soar

Moscow Is Going Back Into Lockdown As Covid-19 Cases and Deaths Soar

The epidemiological situation in Russia is worsening every single day. New restrictions come far too late while the country is likely to see a renewed surge in cases and deaths. Russian health minister says the virus has already overwhelmed the country’s hospitals. Those to be blamed are state authorities who have neglected the pandemic for months now while failing to encourage people to vaccinate.

Turcy aresztowali kilerów z Rosji. To kadyrowcy?

Turcy aresztowali kilerów z Rosji. To kadyrowcy?

Tureckie służby zatrzymały, a sąd osadził w areszcie sześciu mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachów na czeczeńskich emigrantów. Czterech z nich to obywatele Rosji. Wszystko wskazuje na to, że chodziło o zemstę na przeciwnikach Ramzana Kadyrowa, wiernego Kremlowi przywódcę Czeczenii.

Rekordy zakażeń i śmierci, lockdown. Rosja przegrywa z COVID-19

Rekordy zakażeń i śmierci, lockdown. Rosja przegrywa z COVID-19

Sytuacja epidemiczna w Rosji od tygodni pogarsza się dosłownie z dnia na dzień. Ogłoszone teraz dodatkowe obostrzenia przychodzą za późno i należy się spodziewać w najbliższym czasie kolejnych rekordów zakażeń i zgonów na COVID-19. Tymczasem minister zdrowia alarmuje, że system opieki zdrowotnej jest już teraz przeciążony. W największym stopniu za obecną sytuację odpowiadają władze, które od miesięcy lekceważyły sytuację i nie prowadziły skutecznej kampanii informacyjnej zachęcającej Rosjan do szczepień.

Humanitarian Crisis in Yemen

Humanitarian Crisis in Yemen

For more than a decade, the Republic of Yemen has been torn apart by multiple armed conflicts involving both domestic militant groups and foreign states. The clashes have weakened Yemen’s central government and divided the country into various local power centers.

Kryzys humanitarny w Jemenie

Kryzys humanitarny w Jemenie

Od ponad dziesięciu lat Republika Jemeńska jest rozdzierana przez liczne konflikty zbrojne, których stronami są wewnętrzne grupy bojowników i obce państwa. Starcia doprowadziły do osłabienia centralnych rządów w Jemenie oraz podzieliły kraj na różne lokalne ośrodki władzy.

RAPORT NIEPODLEGŁA

RAPORT NIEPODLEGŁA

W okresie kwiecień – wrzesień Warsaw Institute miał zaszczyt realizować zadanie publiczne „Młoda Niepodległa – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Projekt był dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. W ramach zadania Warsaw Institute przeprowadził cztery spotkania eksperckie, które przybrały formę dyskusji, debat oraz prelekcji. Zrealizowano wydarzenia o następującej tematyce.

REPORT NIEPODLEGŁA

REPORT NIEPODLEGŁA

In the period April – September, the Warsaw Institute had the honor to perform the public task „The Young Sovran – 100th anniversary of Poland’s independence.” The project was co-financed by the Multiannual Program „Niepodległa” (“Sovereign”) for 2017-2022.

As part of the task, the Warsaw Institute conducted four expert meetings, which took the form of discussions, debates, and lectures. The following events were organized.

U.S.-Poland Nuclear Cooperation

U.S.-Poland Nuclear Cooperation

Shortly before the U.S. presidential election in November 2020, back when Donald Trump was in power, Poland and the United States signed a strategic agreement to cooperate on the development of the former country’s civil nuclear power program.

Spotkanie Yang i Sullivan

Spotkanie Yang i Sullivan

6 października członek Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i dyrektor Biura Komisji Spraw Zagranicznych Yang Jiechi oraz doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan spotkali się w Zurychu w Szwajcarii. Spotkanie powszechnie uznano za udane. Chińscy eksperci widzą polepszenie relacji, ale zdają sobie sprawę ze stałej, długoterminowej rywalizacji obu państw.

Yang-Sullivan Meeting

Yang-Sullivan Meeting

Yang Jiechi, a Member of the Politburo of the Chinese Communist Party (CCP) and the Director of the Central Foreign Affairs Commission Office, met with Jake Sullivan, the US National Security Advisor, in Zurich, Switzerland on October 6. The summit was widely regarded as successful. Chinese experts note that bilateral relations are improving, but are also aware of the long-standing rivalry between the two countries.

Putin Intimidates Ukraine, Blackmails EU

Putin Intimidates Ukraine, Blackmails EU

Moldova is now on the verge of a gas crisis after Russia imposed exorbitant conditions for gas supplies. Gazprom seeks to repeat the same scenario in Romania. In addition, Russia is waging an information campaign involving ambassadors and President Putin himself to force the EU, now in the middle of an energy crisis, into concessions to Gazprom, and to be able to launch the Nord Stream 2 gas pipeline. At the same time, Moscow no longer hides that halting gas transit through Ukraine is just a matter of time.

Pyrrusowe zwycięstwo Izraela

Pyrrusowe zwycięstwo Izraela

W ostatnich miesiącach doszło do protestów ludności muzułmańskiej, które momentalnie przybrały żywiołowy, nacechowany agresją i przemocą charakter. Arabowie starli się z siłami porządkowymi, doszło do pojedynczych przypadków przemocy wobec ludności żydowskiej. Z drugiej strony zorganizowano marsz żydowskich nacjonalistów w Jerozolimie, którzy zaatakowali kontrmanifestantów. Starcia z czasem przybrały masowy charakter, młodzież arabska starła się z policją, w wyniku czego rannych zostało kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz kilkaset młodych osób.

A Pyrrhic Victory for Israel

A Pyrrhic Victory for Israel

In recent months, there have been protests by the Muslim population which have rapidly taken on a tense, aggressive and violent character. Arabs clashed with the law enforcement forces and there have been reports of individual incidents of violence against the Jewish population. On the other hand, a march was organized by Jewish nationalists in Jerusalem, who attacked counter-demonstrators. Over time, the clashes developed into a large-scale incident, with Arab youths confronting the police, resulting in dozens of officers and several hundred young people being injured.

Putin grozi Ukrainie i szantażuje Unię Europejską

Putin grozi Ukrainie i szantażuje Unię Europejską

Mołdawia stanęła w obliczu kryzysu gazowego po tym, jak Rosja postawiła zaporowe warunki ws. dostaw gazu. Gazprom chce postawić pod ścianę także Rumunię. Jednocześnie Rosjanie prowadzą informacyjną ofensywę – od ambasadorów w różnych krajach po samego prezydenta Putina – która ma na celu zmuszenie borykającej się z kryzysem energetycznym UE do ustępstw wobec Gazpromu i szybkiego uruchomienia Nord Stream 2. Przy czym Moskwa już nawet nie ukrywa, że zaprzestanie tranzytu gazu przez Ukrainę to tylko kwestia czasu.

Eskalacja napięć na linii Taipei – Pekin w rocznicę Rewolucji 1911 roku

Eskalacja napięć na linii Taipei – Pekin w rocznicę Rewolucji 1911 roku

Relacje pomiędzy rządami Chińskiej Republiki Ludowej oraz Republiki Chińskiej na Tajwanie są jednym z punktów zapalnych sytuacji geopolitycznej w rejonie Azji i Pacyfiku od zakończenia chińskiej wojny domowej w roku 1949. Administracja obecnego przywódcy ChRL, Xi Jinpinga, podkreśla szczególną rolę wyspy w chińskiej polityce i strategii.

Top