RUSSIA MONITOR MONTHLY 05/2021

Content
90 lat Biura Szyfrów

90 lat Biura Szyfrów

W połowie 1931 roku z połączenia komórek zajmujących się kontrwywiadem i kryptologią — referatu Radiowywiadu oraz Referatu Szyfrów Własnych powstało polskie Biuro Szyfrów. Jednostka ta zajmowała się zarówno kryptografią, czyli wytwarzaniem i nadzorem nad poprawnym używaniem szyfrów, jak i kryptologią — badaniem szyfrów i kodów, głównie w celach ich łamania. Od samego początku pracownicy Biura działali w oparciu o cztery referaty: BS 1 – szyfry własne, BS 2 – radiowywiad wschód; BS 3 – szyfry rosyjskie, oraz BS 4 – zajmujący się radiowywiadem i szyframi niemieckimi.

JOINT STATEMENT BY REPRESENTATIVES OF THE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS  ON THE CALL TO STOP THE NORD STREAM 2 PIPELINE

JOINT STATEMENT BY REPRESENTATIVES OF THE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON THE CALL TO STOP THE NORD STREAM 2 PIPELINE

On the initiative of the Warsaw Institute, representatives of over 20 non-governmental organizations from Europe and the United States issued a statement calling for the stoppage of the Nord Stream 2 gas pipeline project. Nord Stream 2 is a dangerous and short-sighted project that puts the economic interests of several minority stakeholders ahead of long-term security in Europe and transatlantic relations. This unnecessary pipeline sows discord in Europe, strengthens Russia’s control of Europe’s energy supplies, and undermines collective efforts to counter Russian aggression in the region.

Liban. Kryzys gospodarczy

Liban. Kryzys gospodarczy

W okresie od stycznia 2020 roku do kwietnia 2021 roku w Libanie ceny podstawowych towarów wzrosły o 350%, a w ujęciu dwuletnim wzrost cen wyniósł 700%. Wartość PKB zmniejszyła się o ok. 40% z 55 mld USD w 2018 roku do 33 mld USD w 2020 roku. Premier Hassan Diab 6 lipca br. zwrócił się do społeczności międzynarodowej oraz ONZ z apelem o pomoc i nie dopuszczenie do katastrofy humanitarnej i zapaści gospodarki kraju.

Lebanon. Economic crisis

Lebanon. Economic crisis

Between January 2020 and April 2021, prices of basic commodities in Lebanon increased by 350%. Taking into account the last two years, the increase amounts to 700%. The value of GDP decreased by about 40% from $55 billion in 2018 to $33 billion in 2020. On July 6, Prime Minister Hassan Diab appealed to the international community and the UN to provide help and prevent a humanitarian disaster and collapse of the country’s economy.

Wodorowy akcent w nowej polityce Gazpromnieftu

Wodorowy akcent w nowej polityce Gazpromnieftu

Gazpromnieft do 2025 roku przeprowadzi modernizację swoich rafinerii – ogłosił szef dyrekcji przerobu ropy naftowej i gazu w spółce, Michaił Antonow. Jednym z efektów ma być zwiększenie produkcji wodoru, który nabiera znaczenie w strategii energetycznej państwa rosyjskiego.

Hołd białoruski. Łukaszenka odda kraj Rosji?

Hołd białoruski. Łukaszenka odda kraj Rosji?

Wiele wskazuje na to, że podczas wizyty w Moskwie prezydent Białorusi zaakceptuje pakiet umów integracyjnych z Rosją. Alaksandr Łukaszenka jeszcze 9 września będzie omawiał ostatnie szczegóły z Władimirem Putinem, zaś następnego dnia ma się odbyć posiedzenie rady ministrów państwa związkowego Rosji i Białorusi. Tego samego dnia oficjalnie rozpoczną się wspólne manewry wojskowe Zapad-2021.

Hungary, Russia Agree New Gas Contract

Hungary, Russia Agree New Gas Contract

Hungary has agreed with Russia on all the conditions for a new long-term gas supply deal, according to Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto. The agreement is for 15 years and gas flows running to Hungary will bypass Ukraine.

Projekt Vostok Oil. Rosnieft szuka kolejnych inwestorów

Projekt Vostok Oil. Rosnieft szuka kolejnych inwestorów

Największy rosyjski koncern naftowy prowadzi rozmowy z różnymi grupami inwestorów na temat włączenia się we flagowy projekt Rosnieftu, czyli Vostok Oil. Wcześniej spółka pozyskała poważny zastrzyk finansowy na rozwój arktycznego projektu dzięki sprzedaży 10 proc. akcji międzynarodowemu naftowemu traderowi Trafigura.

Rosyjski gaz dla Węgier

Rosyjski gaz dla Węgier

Węgry będą nadal importować gaz z Rosji. Szef dyplomacji tego kraju poinformował, że uzgodniono z Gazpromem szczegóły długoterminowego porozumienia o dostawach surowca. Kontrakt uzgodniono na 15 lat, a gaz będzie dostarczany szlakami omijającymi Ukrainę.

Ile węglowodorów ma Rosja? Przeprowadzono inwentaryzację

Ile węglowodorów ma Rosja? Przeprowadzono inwentaryzację

Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii oraz Ministerstwo Energii sprecyzowały, jakie są dokładnie zapasy ropy naftowej w Rosji. Minister zasobów naturalnych i ekologii Aleksandr Kozłow uważa, że trzeba kontynuować badania geologiczne w celu pozyskiwania kolejnych złóż węglowodorów, mimo obecnego trendu w globalnej energetyce oznaczającego powolne odchodzenie od ropy i gazu.

Russia Takes Inventory Of Its Natural Resources

Russia Takes Inventory Of Its Natural Resources

Russia’s natural resources and environment ministry and energy ministry specified the exact amount of crude oil in the country. Russian Natural Resources Minister Alexander Kozlov said the country should continue geological research to find new deposits despite a global tendency to gradually shift away from crude oil and gas.

Trzecia fala COVID-19 pustoszy Rosję

Trzecia fala COVID-19 pustoszy Rosję

Podczas gdy w wielu innych krajach świata spodziewają się czwartej fali koronawirusa, Rosja wciąż zmaga się z trzecią falą. Tylko w lipcu 2021 roku z powodu koronawirusa zmarło 50 000 Rosjan – to najwyższy miesięczny wynik od początku pandemii.

Russia Faces Renewed Covid-19 Surge

Russia Faces Renewed Covid-19 Surge

While many countries around the globe are experiencing the fourth Covid-19 wave, Russia is still struggling with the third one. Russia saw the highest monthly coronavirus death toll of the pandemic in July 2021, with 50,000 people dying from Covid-19.

Putin Gives Cash Before State Duma Elections: More For Siloviki, Less For Pensioners

Putin Gives Cash Before State Duma Elections: More For Siloviki, Less For Pensioners

Russian President Vladimir Putin called for one-off cash payments to be awarded to Russia’s pensioners and military service personnel in a highly anticipated pre-election move. The payments will total more than 500 billion roubles. The Kremlin and the government are doing whatever they can to give the ruling party the best possible result in the upcoming vote.

Russia Deploys Missile Forces To Grodno, Belarus

Russia Deploys Missile Forces To Grodno, Belarus

Russia and Belarus are putting into practice their military cooperation deal both have concluded this spring. Units of the anti-aircraft missile forces of the Russian Federation arrived in Grodno to create three joint „combat training centers” for the air force and air defense forces of the two states. Thus for the first time in many years, Russia is beefing up its permanent military presence in Belarus.

Rosyjskie wojska rakietowe w białoruskim Grodnie

Rosyjskie wojska rakietowe w białoruskim Grodnie

Rosja i Białoruś realizują wiosenne uzgodnienia dotyczące współpracy w sferze wojskowej. Do Grodna przybyły oddziały rosyjskich wojsk rakietowych. To element planu stworzenia trzech wspólnych białorusko-rosyjskich „centrów szkoleniowych”. Oznacza to, że po raz pierwszy od wielu lat Rosja zwiększa swoją stałą obecność wojskową na Białorusi. Dotychczas w kraju tym działały dwa obiekty rosyjskiej armii.

Top