RUSSIA MONITOR MONTHLY 05/2021

Content
Afrykańska podróż Ławrowa. Rosja udaje ofiarę

Afrykańska podróż Ławrowa. Rosja udaje ofiarę

Egipt, Etiopia, Uganda i Republika Kongo – to przystanki podróży szefa MSZ Rosji po Afryce. Cel tego wyjazdu: obok kwestii dwustronnych chęć przekonania partnerów afrykańskich, że to nie Rosja odpowiada za narastający kryzys żywnościowy. Podróż Ławrowa ma też pokazać światu, że Rosja nie jest izolowana, że wciąż ma przyjaciół i że wciąż troszczy się o kraje afrykańskie.

Japonia widzi zagrożenie w sojuszu Rosji z Chinami

Japonia widzi zagrożenie w sojuszu Rosji z Chinami

Ministerstwo obrony Japonii w dorocznym raporcie wyraziło zaniepokojenie agresywnymi działaniami Rosji i Chin na arenie międzynarodowej. W kontekście bezpieczeństwa Japonii mowa jest w raporcie o tym, że Rosja może „dalej wzmacniać i pogłębiać relacje z Chinami”. Tokio przyłączyło się do większości zachodnich sankcji nałożonych na Moskwę, lecz z powodów energetycznych, nie chce wycofywać się z projektu Sakhalin-2.

Japan Warns Of China-Russia Alliance In Annual Defense Paper

Japan Warns Of China-Russia Alliance In Annual Defense Paper

In its annual white paper, the Japanese defense ministry voiced concern about Chinese and Russian belligerent activities worldwide. Worryingly for Japan, Russia could look to „strengthen its relationship with China.” Like many Western countries, Japan blacklisted Russia but is unlikely to quit the Sakhalin-2 oil and gas project for energy reasons.

Moskwa znów gra kartą Naddniestrza

Moskwa znów gra kartą Naddniestrza

Po inwazji Rosji na Ukrainę Mołdawia stara się zachowywać neutralne stanowisko. Prozachodnia ekipa rządząca uznała, że nie należy narażać się Moskwie. To jednak nie powstrzyma Rosjan przed agresywnymi działaniami. Pierwszym ostrzeżeniem była seria prowokacji w separatystycznym Naddniestrzu, o które oskarżano Ukraińców, ale też rząd w Kiszyniowie. Teraz separatyści zgłaszają swój akces do Federacji Rosyjskiej, co jest już otwartym wyzwaniem dla Mołdawii. Wydaje się, że utrzymywanie neutralności, zamiast zdecydowanego poparcia Ukrainy i ogłoszenia zamiaru ubiegania się o wejście do NATO, to błąd. Tym bardziej, że notowania rządzącego obozu drastycznie spadają, a popularność zyskuje prorosyjska opozycja. Wytłumaczeniem asekuranckiej polityki Kiszyniowa może być uzależnienie do rosyjskiego gazu i militarna słabość Mołdawii.

Moscow Again Plays Transnistria Card

Moscow Again Plays Transnistria Card

Moldova has refrained from outright condemnation of the Russian invasion of Ukraine, with its pro-Western government trying not to tease Kremlin officials. This, however, is unlikely to prevent belligerent Russian behavior. An array of provocations in Moldova’s breakaway region of Transnistria was the first warning and both Ukraine and Moldova were accused of them. Now pro-Russian separatists say they want to join Russia, which is a tough nut to crack for the authorities in Chisinau. What it seems is that playing a neutral card, instead of backing Ukraine and filing for NATO membership, is a big mistake as the authorities in Moldova see a drop in popularity ratings. What might be behind Moldova’s policy is its full reliance on Russian gas and scarce military capabilities.

Tunisia’s Constitutional Crisis – The 25th of July 2022

Tunisia’s Constitutional Crisis – The 25th of July 2022

The 25th of July 2022, celebrates the national emblematic day of Tunisia’s Republic. This Monday the 25th of July 2022, is once again marked as a critical date and possibly as a turning point, almost a decade after the introduction of Tunisia’s renewed Constitution back in 2014. Voting polls on a constitutional referendum closed at around 23:00 CET on the same day. The result of which will determine whether Tunisia will adopt a new Constitution by the hand of president Kais Saied.

The pipeline that could help Slovakia become less dependent on Russian gas with Polish help

The pipeline that could help Slovakia become less dependent on Russian gas with Polish help

Dependence on Russian gas is proving to be a headache for Eastern European countries. Slovakia is one of the most affected: the Slavic country imports approximately 87% of its natural gas and two-thirds of its oil from Russia, according to Euroactiv. For that reason, Slovakia has repeatedly rejected the new package of sanctions on Russia, because it includes an embargo on Russian oil.

Irańsko-rosyjski sojusz i Turcja dbająca o swoje interesy w regionie

Irańsko-rosyjski sojusz i Turcja dbająca o swoje interesy w regionie

W ramach Astana Process Summit miało miejsce spotkanie trzech państw dotyczące Syrii. Strona turecka, rosyjska oraz irańska odbyły rozmowy w formacie bilateralnym i trilateralnym i omówiły kluczowe dla siebie kwestie. Największymi zwycięzcami spotkań na poziomie głów państw okazali się Iran i Syria. Ze względu na podjęte kroki zakończenia wojny domowej w Syrii nie dano zgody na interwencję zbrojną Turcji na terytorium syryjskim. Iran wszedł w nowe relacje biznesowe z Rosją, które pozwolą na rozwój ich infrastruktury energetycznej. Pomiędzy oboma krajami zawiązane zostało nieoficjalne przymierze.

The Iranian-Russian alliance and Turkey taking care of its interests in the region

The Iranian-Russian alliance and Turkey taking care of its interests in the region

As part of the Astana Process Summit, a three-country meeting on Syria took place. The Turkish, Russian and Iranian sides held talks in the bilateral and trilateral formats and discussed key issues. Iran and Syria turned out to be the biggest winners of meetings at the level of heads of state. Due to the steps taken to end the civil war in Syria, military intervention in Syria was not allowed. Iran has entered into new business relations with Russia that will allow the development of their energy infrastructure. An unofficial alliance was formed between the two countries.

Węgry stawiają na Rosję. Chodzi nie tylko o gaz

Węgry stawiają na Rosję. Chodzi nie tylko o gaz

Przychylna Moskwie i niechętna Kijowowi polityka Węgier wynika z dążenia Viktora Orbana do utrzymania władzy w kraju w czasie narastającego kryzysu. Stąd faktyczne obwinianie o wojnę i wynikające z niej problemy ekonomiczne Ukrainy i Zachodu. Orban prowadzi wojnę polityczno-światopoglądową z Brukselą, gra kartą mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu, liczy na szczególne relacje z Rosją pozwalające uniknąć energetycznej katastrofy na Węgrzech. Taka polityka będzie jednak tylko pogłębiać izolację Budapesztu w zachodniej wspólnocie, zaś Orban w końcu straci takich sojuszników, jak Polska. Ryzykuje, że w pewnym momencie pozostaną mu tylko Rosja i garstka jej sojuszników, w rodzaju Serbii.

Hungary Bets On Russia, Not Only For Energy Supplies

Hungary Bets On Russia, Not Only For Energy Supplies

The Hungarian policy that favors Moscow is aimed at Orban’s retaining power amid a worsening economic situation in the country. This is why the Hungarian leader is accusing Western nations and Ukraine of war and austerity. Orban is going to war with Brussels while playing a Hungarian-speaking community in Romania’s Transylvania, seeking friendly ties with Russia to avoid the looming energy disaster. But Orban’s policy will eventually isolate his country, with its staunch allies like Poland turning back. Possibly those that will help Hungary will be just Serbia or other Russian allies.

Top