ROMANIA MONITOR

Date: 21 listopada 2018

Wysoki wzrost gospodarczy w Rumunii, ale czy to wszystko?

Rumunia zanotowała wysoki, ponad czteroprocentowy wzrost gospodarczy przez pierwszych dziewięć miesięcy bieżącego roku. To wprawdzie mniej niż notowane w ostatnich latach wyniki, ale można mówić o sporym sukcesie. Rumunia znalazła się bowiem wśród nielicznych krajów Unii Europejskiej, które mogą pochwalić się tak dobrymi wynikami. Tyle tylko, że PKB to nie wszystko, a niektóre wskaźniki tamtejszej gospodarki są dla wielu analityków mocno niepokojące

ŹRÓDŁO: WIKIMEDIA.ORG

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku Rumunia odnotowała wzrost gospodarczy w wysokości 4,2 % – tak wynika z danych podanych przez Narodowy Urząd Statystyczny (Institutul Național de Statistică). Na tle Unii Europejskiej to rewelacyjny wynik. Niekoniecznie oznacza to jednak dobre wiadomości dla rządu w Bukareszcie. Niektórzy ekonomiści niepokoją się wręcz o stan tamtejszej gospodarki. Wskazują oni między innymi zmiany w deficycie budżetowym, który zwiększył się do 4,6 procent PKB, podczas gdy jeszcze kilka lat temu był zbilansowany.

Jednym z powodów zaistniałej sytuacji mogą być podwyżki wynagrodzeń. W 2017 roku średnia pensja zwiększyła się bowiem aż o 11,7%, do poziomu 2629 lei (ok. 566 euro). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wzrost płac był w dużej mierze symulowany przez rząd, który chciał w ten sposób uspokoić nastroje społeczne. W tym celu zwiększono między innymi – i to drastycznie, bo aż o 37,9% – stawkę minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 1900 lei brutto). Wysoki wzrost wynagrodzeń to także efekt zwiększenia nakładów w sektorze publicznym, gdzie płace urosły aż o 24%.

Takie tempo wzrostu wynagrodzeń sprzyja wzrostom cen, gdyż wyższe zarobki doprowadziły do wzrostu sprzedaży detalicznej nawet o 20%. W efekcie inflacja osiągnęła rekordowo wysoki poziom. Tylko w lipcu współczynnik ten wyniósł ponad 4,5%. Ale to nie jedyny objaw tego, że rumuńska gospodarka, która przez ostatnie lata słynęła z rewelacyjnych wyników, prawdopodobnie uległa przegrzaniu. Dochodzi do tego między innymi spadek konkurencyjności lokalnych towarów, które ustępowały tym zagranicznym. Deficyt w obrotach towarowych Rumunii ma według niektórych analityków sięgnąć w 2020 roku aż 8 procent PKB.

Tego typu prognozy nie idą w parze w kreowanym od kilku lat wizerunkiem Rumunii. Kraj ten był przez wielu postrzegany jako dynamicznie rozwijająca się gospodarka, o czym miały świadczyć wysokie wzrosty Produktu Krajowego Brutto. O tym, że nie każdy wierzył w ten wizerunek, świadczą między innymi prognozy Komisji Europejskiej, które mówią o spowolnieniu, jakie czeka Rumunię w najbliższych latach. Mówią one między o tym, że w 2018 roku Rumunia zanotuje wzrost o „jedyne” 3,6%, zaś w 2019 roku PKB ma zwiększyć się o 3,8%.

Tego typu przewidywania mogą wzbudzać niepokój, jednak ekonomiści nie są zgodni co do tego jak będzie wyglądała przyszłość rumuńskiej gospodarki. Pojawiają się bowiem także przeciwne opinie, które mówią między innymi o ustabilizowaniu się inflacji przy dalszym wzroście PKB na porównywalnym do obecnego poziomu.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top