THE WARSAW INSTITUTE REVIEW / WYDANIA / no. 1/2018
ZAWARTOŚĆ
Poland First to Fight

Poland First to Fight

Polska jako pierwsza dała zdecydowany odpór brutalnej ekspansji mocarstw totalitarnych zupełnie nieliczących się z prawami słabszych państw. Zbrojne przeciwstawienie się agresji niemieckiej przez Polskę 1 września 1939 r. było punktem zwrotnym polityki światowej wobec III Rzeszy.

Estońscy łowcy szpiegów

Estońscy łowcy szpiegów

Zachodnie służby specjalne już od kilku lat zwracają uwagę na coraz większą aktywność wywiadowczą Rosji, która osiągnęła poziom z czasów zimnej wojny.

Kazachstan. „Nieludzka ziemia” coraz bardziej ludzka

Kazachstan. „Nieludzka ziemia” coraz bardziej ludzka

Gdy w 1936 r. i później, podczas II wojny światowej, Polacy z sowieckiej Ukrainy, a potem z zajętych przez ZSRR terenów wschodniej Polski zostali deportowani do Kazachstanu, kraj ten nazywany był przez nich „nieludzką ziemią”. Dziś, gdy w Polsce trwa repatriacja organizowana na podstawie nowej ustawy, Kazachstan zmienia się na lepsze i żyć tam coraz łatwiej.

Królestwo Arabii Saudyjskiej wobec przyszłości dżihadyzmu

Królestwo Arabii Saudyjskiej wobec przyszłości dżihadyzmu

Wiele mówi się o reformach, które ma inicjować królewicz Muhammad ibn Salman. Niemniej istnieje ryzyko, że mimo – najprawdopodobniej – mieszanego sukcesu wielu projektów, następca tronu nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom społecznym. Sygnały tego widać już w Vision 2030.

Ukraina: wolność w cieniu korupcji

Ukraina: wolność w cieniu korupcji

W aktualnym dyskursie o Ukrainie i polityce Zachodu wobec Kijowa bardzo mocno artykułowany jest postulat podjęcia przez władze realnej, a nie markowanej na użytek opinii publicznej walki z korupcją.

Polska gospodarka – trudności i perspektywy

Polska gospodarka – trudności i perspektywy

Gospodarka jest nierozerwalnie związana z polityką. Wszyscy bowiem uczestnicy rynku, zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, funkcjonują w ramach ściśle określonych uwarunkowań prawnych, o których decyduje nie kto inny, tylko właśnie politycy.

Rosyjska dezinformacja i ruchy ekstremistyczne na Węgrzech

Rosyjska dezinformacja i ruchy ekstremistyczne na Węgrzech

Relacje z Rosją stanowią jedną z kwestii, która w największym stopniu dzieli państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4). Podziały między jej poszczególnymi członkami przekładają się również na ich podatność na wpływy rosyjskie.

Top