RUSSIA MONITOR MONTHLY 8/2020

Contents
Gazyfikacja Czeczenii. Gazprom da trzy razy więcej pieniędzy

Gazyfikacja Czeczenii. Gazprom da trzy razy więcej pieniędzy

Ramzan Kadyrow wciąż ma silną pozycję na Kremlu i pozostaje jednym z najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina. Świadczy o tym choćby porozumienie z Gazpromem, na mocy którego koncern gazowy zbuduje w ciągu najbliższych pięciu lat ok. 1,3 tys. km sieci gazociągowej w Czeczenii, w tym w ostatnim jeszcze nie mającym dostępu do gazu rejonie republiki.

Gazprom Pours Three Times as Much Money to Bring Gas to Chechnya

Gazprom Pours Three Times as Much Money to Bring Gas to Chechnya

The Chechen leader Ramzan Kadyrov still enjoys a firm position in the Kremlin while being among Vladimir Putin’s most trusted people. The republic signed a deal with Gazprom, under which the Russian energy giant will build 1,300 kilometers of gas pipeline network, also in the remaining region that has not yet had access to gas.

Bulgaria Expels Russian Military Attaché for Spying for GRU

Bulgaria Expels Russian Military Attaché for Spying for GRU

Bulgarian authorities expelled a senior diplomat in the Russian embassy in Sofia over alleged espionage. He is the sixth diplomat to be expelled by Bulgaria throughout 2020 for suspected espionage. The official had worked for the GRU military intelligence service and had been seeking sensitive military information, including on the U.S. military activity in Bulgaria.

Bułgaria wyrzuca attaché wojskowego Rosji. Szpiegował dla GRU

Bułgaria wyrzuca attaché wojskowego Rosji. Szpiegował dla GRU

Władze Bułgarii wydaliły za działalność szpiegowską wysokiego rangą pracownika ambasady Rosji w Sofii. To już szósty w 2020 roku rosyjski dyplomata wydalony z Bułgarii za działalność szpiegowską. Pracował dla wywiadu wojskowego GRU i gromadził dane między innymi o aktywności militarnej USA na terytorium Bułgarii.

Chińska sonda powraca z Księżyca

Chińska sonda powraca z Księżyca

Chińska bezzałogowa sonda Chang E 5 powróciła w czwartek 17 grudnia z Księżyca na Ziemię. Wydarzenie to było szeroko komentowane i promowane w chińskich mediach jako kolejny krok w zdobywaniu kosmosu. Jego eksploracja stanowi jednocześnie kolejne pole strategicznej i propagandowej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Chinese Probe Returns from the Moon

Chinese Probe Returns from the Moon

Chang’e-5, the Chinese unmanned Moon probe, returned to Earth on Thursday, December 17. This event was widely reported and promoted in the Chinese media as the next step in the conquest of space. Simultaneously, its exploration is another field of strategic and propaganda rivalry with the United States.

Russia’s Rosgvardia Sets Foot in Belarus

Russia’s Rosgvardia Sets Foot in Belarus

From November on, the Russian National Guard (Rosgvardia) is allowed to carry out a wide range of operations on the territory of Belarus after Belarus and Russia had inked an appropriate deal. It was only after a month that Belarusian officials made it public. Possibly it was long ago that Russian riot police tasked with suppressing social unrest began to support Belarusian siloviki.

Rosgwardia weszła na Białoruś

Rosgwardia weszła na Białoruś

Od listopada rosyjska Gwardia Narodowa może swobodnie operować na terytorium Białorusi. Wtedy została podpisana umożliwiająca to umowa. Dopiero po miesiącu strona białoruska to ujawniła. Nie jest więc wykluczone, że już od dawna rosyjskie formacje szkolone do zwalczania społecznych protestów i opozycji wspomagają białoruskich siłowików.

Rosjanie wchodzą w sektor gazowy Pakistanu

Rosjanie wchodzą w sektor gazowy Pakistanu

Rosyjskie spółki z Gazpromem na czele zainwestują 14 mld dolarów w rozwój pakistańskiej infrastruktury gazowej. Chodzi o budowę dwóch gazociągów oraz podziemnych magazynów. Rosjanie będą też dostarczać potrzebującemu coraz więcej gazu Pakistanowi surowiec ze swych złóż w Iranie. Współpraca energetyczna obu krajów wpisuje się w wyraźne zbliżenie geopolityczne Moskwy i Islamabadu.

Russia Enters the Pakistan Gas Sector

Russia Enters the Pakistan Gas Sector

A group of Russian Gazprom-led energy companies seek to invest $14 billion in the gas infrastructure in Pakistan, with two gas pipelines and underground storage facilities to be built. Russia will also send some gas commodities from its Iranian deposits to Pakistan as the nation needs more and more gas. The energy cooperation between these two is part of better ties between Moscow and Islamabad.

An Outline of the History of the Polish Underground State and the Tragic Fate of the Cursed Soldiers

An Outline of the History of the Polish Underground State and the Tragic Fate of the Cursed Soldiers

During World War II, Poles created underground resistance structures, which were a worldwide phenomenon. They fulfilled nearly all functions of the state for the Poles struggling with the cruelty of the occupying forces. After the end of the war, the patriotic part of the nation, forming the Polish Underground State, continued the struggle for a free Poland until the 1960s. However, their tragic fate, especially that of the so-called cursed soldiers, was then determined by geopolitics.

Zarys historii Polskiego Państwa Podziemnego i tragicznego losu Żołnierzy Wyklętych

Zarys historii Polskiego Państwa Podziemnego i tragicznego losu Żołnierzy Wyklętych

Podczas drugiej wojny światowej Polacy stworzyli podziemne struktury oporu, które były fenomenem na skalę światową. Realizowały one praktycznie wszystkie funkcje państwa dla zmagających się z okrucieństwem okupantów Polaków. Po zakończeniu wojny, patriotyczna część narodu tworząca Polskie Państwo Podziemne, kontynuowała walkę o wolną Polskę aż do lat 60-tych XX w. Ich tragiczny los, zwłaszcza los tzw. Żołnierzy Wyklętych, przesądziła jednak wówczas geopolityka.

Rosyjski problem z realizacją zobowiązań OPEC+

Rosyjski problem z realizacją zobowiązań OPEC+

Rosja w listopadzie 2020 roku nieznacznie zwiększyła wydobycie ropy naftowej. Jak wynika z danych grudniowego raportu OPEC, rosyjska produkcja wzrosła do 9,28 mln baryłek dziennie z 9,26 mln baryłek w październiku. W ten sposób w listopadzie Rosja zmniejszyła wydobycie o 1,72 mln baryłek z poziomu 2,007 mln baryłek dziennie ustalonego w ramach OPEC+. To oznacza wypełnienie zobowiązań jedynie w 86 proc.

Russia Struggles to Meet OPEC+ Oil Cuts

Russia Struggles to Meet OPEC+ Oil Cuts

Russia noted a slight increase in its crude oil output in November 2020. It rose to 9.28 million barrels per day (bpd) in December from 9.26 million bpd in October, according to data from OPEC. Russia’s compliance with the OPEC+ oil production cuts in November likely stood at only 86 percent as the country slashed 1.72 million bpd from 2.007 million bpd.

Witajcie w cyberwojnie

Witajcie w cyberwojnie

Pierwsza w historii cyberoperacja „Kukułcze Jajo” finansowana przez sowieckie KGB miała miejsce już w 1986 roku. Odbyła się ona na zlecenie sowieckich służb. Dwie dekady później działania hakerów na stałe wpisały się w arsenał środków używanych przez skonfliktowane państwa.

Welcome to Cyberwar

Welcome to Cyberwar

Sponsored by the KGB, the world’s first ever cyber operation Cuckoo’s Egg took place in 1986 – as commissioned by the Soviet services. Two decades later, hacks became an inherent tool in a repertoire used by the conflicting states. While writing his famous phrase „Welcome to cyberwar” in September 2010, Ralph Langner began a brand-new era of armed conflict.

Russia Intimidates the West with Nuclear Weapons

Russia Intimidates the West with Nuclear Weapons

A vessel of Russia’s Pacific Fleet test-fired a salvo of Bulava intercontinental ballistic missiles while a few days earlier the country’s military had held its nuclear triad drills in a show of readiness of Moscow’s nuclear forces against the United States and NATO. This cannot be taken lightly.

Rosja straszy Zachód bronią atomową

Rosja straszy Zachód bronią atomową

Wystrzelenie salwy balistycznych pocisków międzykontynentalnych Buława przez okręt Floty Pacyfiku w połączeniu ze zrealizowanymi kilka dni wcześniej ćwiczeniami rosyjskiej „triady atomowej” to wyraźny sygnał o gotowości Rosji do wojny nuklearnej z USA i NATO. Nie można tego lekceważyć .

Awans dowódcy Floty Północnej. „Arktyczny front” coraz ważniejszy

Awans dowódcy Floty Północnej. „Arktyczny front” coraz ważniejszy

Władimir Putin, jako zwierzchnik sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, podpisał dekret o szeregu awansów wysokich rangą dowódców. Uwagę zwraca nadanie stopnia admirała dowódcy Floty Północnej – która z początkiem 2021 roku stanie się już pełnoprawnym, (jednym z pięciu) okręgów wojskowych Rosji.

Putin Promotes Northern Fleet Commander, Strengthens the Arctic

Putin Promotes Northern Fleet Commander, Strengthens the Arctic

As the commander of the armed forces of the Russian Federation, Vladimir Putin signed a decree promoting senior military officials. In addition, the leader of the Northern Fleet – a formation whose status will be equivalent to Russia’s fourth other military districts from 2021 – was appointed to Admiral.

Witajcie w cyberwojnie

Witajcie w cyberwojnie

Pierwsza w historii cyberoperacja „Kukułcze Jajo” finansowana przez sowieckie KGB miała miejsce już w 1986 roku. Odbyła się ona na zlecenie sowieckich służb. Dwie dekady później działania hakerów na stałe wpisały się w arsenał środków używanych przez skonfliktowane państwa.

Z dziejów białoruskiej rewolucji

Z dziejów białoruskiej rewolucji

Masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich okazały się największym w historii niepodległej Białorusi ruchem sprzeciwu wobec władzy. Choć Alaksandr Łukaszenka utrzymał stery rządów, stracił mandat społeczny i ma przeciwko sobie większość Białorusinów.

Państwa bałtyckie a rosyjskie zagrożenia hybrydowe

Państwa bałtyckie a rosyjskie zagrożenia hybrydowe

Zagrożenie ze strony rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, opartej na strategicznej koncepcji odbudowy strefy wpływów w państwach byłego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS), stanowi wspólny mianownik dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii.

Konstytucja putinowska

Konstytucja putinowska

Przeprowadzenie głębokich zmian w konstytucji Federacji Rosyjskiej miało na celu ustrojowe utrwalenie faktycznie dożywotnich rządów Władimira Putina. Wobec pogarszania się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Rosji, Kreml uznał, że próba powtórki z tandemokracji (2008-2012) czy przenoszenia Putina na inne stanowisko obciążone będą zbyt dużym ryzykiem.

Lodołamacz Arktyka: Rosyjska polityka bezpieczeństwa na Dalekiej Północy

Lodołamacz Arktyka: Rosyjska polityka bezpieczeństwa na Dalekiej Północy

Arktyka jest jednym z tych obszarów geograficznych, co do których coraz częściej usłyszeć można nośne hasło „obszar (potencjalnej) rywalizacji mocarstw”. Takie ujęcie tematu nie odzwierciedla jednak w pełni miejscowej rzeczywistości. O rywalizacji możemy mówić w sytuacji, gdy kilku aktorów, współuczestników tejże rywalizacji o w miarę równorzędnych potencjałach, prowadzi działania pozostające między sobą we wzajemnym odniesieniu.

Wojna handlowa Chiny-USA: geneza, przebieg i skutki

Wojna handlowa Chiny-USA: geneza, przebieg i skutki

Pandemia COVID-19 od początku 2020 r. doprowadziła do drastycznego przemodelowania światowej polityki. W obliczu narastającego kryzysu humanitarnego i ogromnych zakłóceń w gospodarce światowej kwestia wojny handlowej zeszła chwilowo na dalszy plan. Stanowi ona jednak efekt strukturalnych procesów rywalizacji geopolitycznej i wraz ze stabilizacją sytuacji na świecie temat wojny handlowej i rywalizacji gospodarczej powróci z większą siłą.

Krach INF a rywalizacja Chin z USA

Krach INF a rywalizacja Chin z USA

Notoryczne naruszanie przez Rosję postanowień układu INF było głównym powodem wycofania się administracji Donalda Trumpa z układu. Ale koniec traktatu ma znaczenie nie tylko dla sytuacji w Europie, ale też w Azji i na Pacyfiku.

Nowa geopolityka gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej

Nowa geopolityka gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej

Obecny system gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej zaczął powstawać w latach 60-tych XX wieku. Oprócz celów ekonomicznych, miał on za zadanie uzależnić kraje Bloku Wschodniego od dostaw z ZSRS. Znalazło to wyraz w stosowanej przez Moskwę tzw. doktrynie Falina-Kwicińskiego, zakładającej zastąpienie wpływu militarnego, naciskami energetycznymi.

Dylematy chińskiej obecności w Europie Środkowej i Wschodniej

Dylematy chińskiej obecności w Europie Środkowej i Wschodniej

Chińska obecność w Europie Środkowej i Wschodniej jest elementem szerszej polityki tego państwa względem całego kontynentu, wpisując się we wzrastające możliwości oddziaływania Pekinu na rejony dotychczas traktowane, jako tzw. Zachód.

Zmiany czy bez zmian? Wybory prezydenckie w Rumunii

Zmiany czy bez zmian? Wybory prezydenckie w Rumunii

W trakcie ostatniego półrocza obserwowaliśmy w rumuńskiej polityce kilka prawdziwych zwrotów akcji. Remisowy wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, kara bezwzględnego więzienia dla lidera postkomunistów, a parę miesięcy później upadek koalicji i powołanie rządu technicznego – wszystkie te wydarzenia można nazwać kryzysem w Partii Socjaldemokratycznej (PSD).

Szwecja wobec rosyjskiego zagrożenia na Bałtyku

Szwecja wobec rosyjskiego zagrożenia na Bałtyku

Działania Rosji na Bałtyku osłabiają bezpieczeństwo innych państw leżących w tym regionie. Chodzi nie tylko o militaryzację obwodu kaliningradzkiego, prowokacyjne patrole powietrzne i manewry, ale też choćby o budowę kolejnych nitek gazociągu Nord Stream. Jego infrastruktura może być w przyszłości wykorzystana do rosyjskich działań dywersyjnych na Bałtyku.

Wybory parlamentarne w Polsce 2019

Wybory parlamentarne w Polsce 2019

Wybory parlamentarne w Polsce, które odbyły się 13 października 2019 roku, są przede wszystkim sukcesem demokracji. Świadczy o tym mobilizacja elektoratu i wysoka frekwencja wyborcza.

Rosja w Afryce – broń, najemnicy, spin-doktorzy

Rosja w Afryce – broń, najemnicy, spin-doktorzy

Kontynent afrykański jest dla Kremla kolejnym polem wielkiego starcia z Zachodem, podobnie jak w czasach zimnej wojny. Tym razem ta rywalizacja ma bardziej pragmatyczny i ekonomiczny, aniżeli ideologiczny charakter. Przy czym Moskwa korzysta z korzystnego wizerunku, jaki Afryka zapamiętała z czasów sowieckich.

Przyszłość Turcji w NATO po zakupie S-400

Przyszłość Turcji w NATO po zakupie S-400

Ankara sfinalizowała umowę z Rosją: latem 2019 roku pierwsze elementy rosyjskich systemów rakietowych S-400 trafiły do Turcji. Prezydent Recep Tayyip Erdogan nie uległ presji USA. Determinacja Ankary w sprawie zakupu S-400 zaognia relacje Turcji z USA, ale też może wpływać na stosunki z innymi członkami NATO.

Wymiana więźniów, czyli Zełenski w rosyjskiej pułapce

Wymiana więźniów, czyli Zełenski w rosyjskiej pułapce

Faktyczna wymiana więźniów między Ukrainą a Rosją jest korzystna wizerunkowo dla Wołodymyra Zełenskiego, jednak politycznie jest to sukces Władimira Putina. Proces negocjowania wymiany, jak też sposób jej przeprowadzenia i konkretne nazwiska na listach zwalnianych więźniów z góry stawiały Ukrainę na przegranej pozycji.

Bilans 10 lat Partnerstwa Wschodniego

Bilans 10 lat Partnerstwa Wschodniego

W maju 2019 roku minęło 10 lat od zainicjowania Partnerstwa Wschodniego. Inicjatywy, mającej zintensyfikować dialog Unii Europejskiej z państwami wschodniego sąsiedztwa i przedstawienie kompleksowych działań wspólnoty wobec tych państw.

Top