RUSSIA MONITOR MONTHLY 8/2020

Contents
Przedwyborcza wymiana gubernatorów. Punktuje Szojgu

Przedwyborcza wymiana gubernatorów. Punktuje Szojgu

Zaledwie w tydzień doszło do zmiany przywódców czterech regionów Federacji Rosyjskiej. Jeden trafił za kratki – to gubernator Penzy Iwan Biełoziercew. Trzej sami podali się do dymisji (oczywiście po telefonie z Kremla). Tymczasem to dopiero początek rotacji na stanowiskach gubernatorów przed wrześniowymi wyborami do Dumy.

Russia Reshuffles Governors Ahead of Elections, Shoigu Triumphs

Russia Reshuffles Governors Ahead of Elections, Shoigu Triumphs

Russia’s oil production will grow for some ten years while noting a decline afterward, according to the Energy Ministry estimate drafting oil production in the country. The difference is in the possible scale of the increase and that of the decline and when the peak will take place.

Nóż w plecy Ukrainy? Manewry Rosjan w Naddniestrzu

Nóż w plecy Ukrainy? Manewry Rosjan w Naddniestrzu

Koncentracja sił rosyjskich na granicy z Ukrainą i rosnące zagrożenie wybuchem wojny przypominają, w jak niekorzystnym położeniu znajduje się Ukraina. Jest zagrożona zarówno na całej wschodniej granicy (z Rosją), nie może już liczyć na bezpieczeństwo na północy (Białoruś), od południa zagrażają siły rosyjskie na Krymie i dużo silniejsza flota rosyjska na Morzu Czarnym.

A Stab in Ukraine’s Back? Russian Exercises in Breakaway Transnistria

A Stab in Ukraine’s Back? Russian Exercises in Breakaway Transnistria

With the number of Russian troops hoarding on Ukraine’s border and the growing threat of war, Kyiv is in a somewhat perilous position. It sees threats alongside its whole eastern border with Russia, as well as in the north (from Belarus), and in the south as the Russian forces sit in Crimea whereas a far stronger Russian flotilla is operating in the Black Sea.

Tensions in the Black Sea: Turkey Supports Ukraine

Tensions in the Black Sea: Turkey Supports Ukraine

Countries bordering the Black Sea are carefully observing tensions going up between Russia and Ukraine and the threat of war posed by the former state. It is notably Turkey that has in recent years built cordial ties with Russia. Also, it is a NATO member and––most importantly––it has boosted its position throughout the region.

Napięcie nad Morzem Czarnym. Turcja wspiera Ukrainę

Napięcie nad Morzem Czarnym. Turcja wspiera Ukrainę

Eskalacja napięcia na linii Rosja-Ukraina i wojenne groźby Moskwy z uwagą są obserwowane przez inne kraje leżące nad Morzem Czarnym. Przede wszystkim Turcję. W ostatnich latach ma one bardzo dobre stosunki z Rosją, ale należy pamiętać, że jest członkiem NATO i – co najważniejsze – w tym regionie wzmacnia ostatnio swoją pozycję.

Związek Polaków na Białorusi głównym wrogiem reżimu

Związek Polaków na Białorusi głównym wrogiem reżimu

Od początku swojego istnienia (1990 rok) Związek Polaków na Białorusi (ZPB) stanowił główny, niezależny ośrodek, wokół którego koncentrowała się ludność posiadająca polskie korzenie oraz posługująca się językiem polskim. Polacy na Białorusi stanowią ok. 4 % całej populacji całego państwa, a sam ZPB posiada 30 tys. członków, będąc tym samym jedną z największych organizacji pozarządowych w tym państwie. Działalność tego ośrodka polegała zarówno na kształceniu dzieci w języku polskim, jak i również na publikacji czasopism w tym język, (np. „Głosu znad Niemna”) oraz utrzymywaniu szerokich kontaktów z Polską w wymiarze kulturowym i społecznym

The Union of Poles in Belarus – the Main Enemy of the Regime

The Union of Poles in Belarus – the Main Enemy of the Regime

Since the beginning of its existence (1990), the Union of Poles in Belarus (UPB) was the key independent center which gathered people with Polish roots and those who spoke Polish. In Belarus, Poles constitute around 4% of the whole population and the UPB has 30,000 members, thus being one of the largest non-governmental organizations in this country. Its activities included educating children in Polish, publishing magazines in this language (for instance, Głos znad Niemna) as well as maintaining extensive contacts with Poland in cultural and social dimensions.

South Korean Foreign Minister Visits China

South Korean Foreign Minister Visits China

On March 29, 2021, the Ministry of Foreign Affairs of China and the Secretariat General of the Arab League held a video conference on data security. During it, a joint agreement on China-Arab cooperation in this field was signed.

Szef MSZ Korei Południowej w Chinach

Szef MSZ Korei Południowej w Chinach

29 marca 2021 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin i Sekretariat Generalny Ligi Państw Arabskich odbyły wideokonferencję dotyczącą bezpieczeństwa danych. Podczas niej, podpisano wspólną porozumienie o współpracy chińsko-arabskiej w tym zakresie.

Putin Signs Law Allowing Him To Stay In Power Until 2036

Putin Signs Law Allowing Him To Stay In Power Until 2036

Two Russian diplomats flew back to Moscow on April 1 as Italy expelled them shortly before. Employees of the Russian embassy’s military attache were involved in a spy scandal as an Italian naval officer was detained on March 30 on spying charges, marking the most serious espionage incident since the Cold War. This may bring severe consequences since Italy is one of the countries within the European Union and NATO with the warmest relations with Russia. Another nation having such a cordial link to Russia is Bulgaria whose authorities smashed a Russian spy ring a dozen or so days ago.

Putin do 2036? Ustawa weszła w życie

Putin do 2036? Ustawa weszła w życie

Amerykańskie spółki zakupiły w 2020 roku rekordowo dużo ropy i produktów ropopochodnych z Rosji. Jest to jednak sytuacja przejściowa i na pewno nie można postrzegać tego w kategoriach politycznych. USA są wciąż paliwowo samowystarczalne, a ostatni wzrost importu wynikał tylko i wyłącznie z problemów z własnym wydobyciem, wywołanych pandemią koronawirusa. Co ważne, są to problemy przejściowe.

Digital Cooperation between China and the Arab League

Digital Cooperation between China and the Arab League

On March 29, 2021, the Ministry of Foreign Affairs of China and the Secretariat General of the Arab League held a video conference on data security. During it, a joint agreement on China-Arab cooperation in this field was signed.

Chiny i Liga Państw Arabskich – współpraca cyfrowa

Chiny i Liga Państw Arabskich – współpraca cyfrowa

29 marca 2021 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin i Sekretariat Generalny Ligi Państw Arabskich odbyły wideokonferencję dotyczącą bezpieczeństwa danych. Podczas niej, podpisano wspólną porozumienie o współpracy chińsko-arabskiej w tym zakresie.

Prawdziwi i fałszywi sojusznicy Ukrainy

Prawdziwi i fałszywi sojusznicy Ukrainy

Amerykańskie spółki zakupiły w 2020 roku rekordowo dużo ropy i produktów ropopochodnych z Rosji. Jest to jednak sytuacja przejściowa i na pewno nie można postrzegać tego w kategoriach politycznych. USA są wciąż paliwowo samowystarczalne, a ostatni wzrost importu wynikał tylko i wyłącznie z problemów z własnym wydobyciem, wywołanych pandemią koronawirusa. Co ważne, są to problemy przejściowe.

Who Are Ukraine’s Reliable and Fake Allies

Who Are Ukraine’s Reliable and Fake Allies

A friend in need is a friend indeed, a popular saying goes. Growing tensions between Moscow and Kyiv and the mounting threat to Ukraine make a good test checking true intentions of Kyiv’s Western partners.

Deception and misleading – Russian Disinformation in Africa

Deception and misleading – Russian Disinformation in Africa

In the October of 2019 Facebook have removed a dozen of authentically looking fake profiles, which have worked together in a coordinated way to gain influence and carry out a disinformation campaign in Africa – all the fake profiles could be connected to Russia. The profiles could be connected to a well-known oligarch, Yevgeny Prigozhin, who is a very close ally of President Vladimir Putin.

Podstępy i oszustwa – rosyjskie działania dezinformacyjne w Afryce

Podstępy i oszustwa – rosyjskie działania dezinformacyjne w Afryce

W październiku 2019 roku Facebook usunął kilkanaście wiarygodnie wyglądających, lecz fałszywych profili, które podejmowały skoordynowane działania celem zdobycia wpływów i przeprowadzenia kampanii dezinformacyjnej w Afryce. Wszystkie z nich mogły być powiązane z Rosją, a dokładniej – ze znanym oligarchą, Jewgienijem Prigożynem, bliskim współpracownikiem prezydenta Władimira Putina.

Russian Espionage Scandal in Italy

Russian Espionage Scandal in Italy

Two Russian diplomats flew back to Moscow on April 1 as Italy expelled them shortly before. Employees of the Russian embassy’s military attache were involved in a spy scandal as an Italian naval officer was detained on March 30 on spying charges, marking the most serious espionage incident since the Cold War. This may bring severe consequences since Italy is one of the countries within the European Union and NATO with the warmest relations with Russia. Another nation having such a cordial link to Russia is Bulgaria whose authorities smashed a Russian spy ring a dozen or so days ago.

Cztery wyzwania dla NATO do 2030 r.

Cztery wyzwania dla NATO do 2030 r.

Na progu trzeciego dziesięciolecia XXI wieku NATO, po latach kojarzenia głównie z misjami zagranicznymi, powraca do swoich korzeni, czyli wypełniania misji kolektywnej obrony. Głównym wyzwaniem dla Sojuszu pozostaje Rosja, dostrzegana jest również rosnąca rola Chin.

Górski Karabach jako element geopolitycznej rywalizacji

Górski Karabach jako element geopolitycznej rywalizacji

W 2020 roku doszło do przełomu w konflikcie o Górski Karabach. Wznowienie działań przez siły azerbejdżańskie oraz karabaskich Ormian zakończyło się kompromitującym dla strony ormiańskiej porozumieniem pokojowym, w którym utracili 75% terytorium Górskiego Karabachu oraz wszystkie tereny tranzytowe do Armenii.

Dokąd zmierzają relacje polsko-niemieckie?

Dokąd zmierzają relacje polsko-niemieckie?

Relacje Polski i Niemiec na przełomie lat 2020-2021, mimo że naznaczone trudną historią, czasami wręcz wzajemnym niezrozumieniem, są obecnie relatywnie poprawne. Plusem są dobre, osobiste kontakty polskich i niemieckich polityków (prezydentów i szefów rządów) oraz bardzo dobre relacje gospodarcze. Niemcy są dla Polski kluczowym partnerem w handlu.

Witajcie w cyberwojnie

Witajcie w cyberwojnie

Pierwsza w historii cyberoperacja „Kukułcze Jajo” finansowana przez sowieckie KGB miała miejsce już w 1986 roku. Odbyła się ona na zlecenie sowieckich służb. Dwie dekady później działania hakerów na stałe wpisały się w arsenał środków używanych przez skonfliktowane państwa.

Z dziejów białoruskiej rewolucji

Z dziejów białoruskiej rewolucji

Masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich okazały się największym w historii niepodległej Białorusi ruchem sprzeciwu wobec władzy. Choć Alaksandr Łukaszenka utrzymał stery rządów, stracił mandat społeczny i ma przeciwko sobie większość Białorusinów.

Państwa bałtyckie a rosyjskie zagrożenia hybrydowe

Państwa bałtyckie a rosyjskie zagrożenia hybrydowe

Zagrożenie ze strony rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, opartej na strategicznej koncepcji odbudowy strefy wpływów w państwach byłego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS), stanowi wspólny mianownik dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii.

Konstytucja putinowska

Konstytucja putinowska

Przeprowadzenie głębokich zmian w konstytucji Federacji Rosyjskiej miało na celu ustrojowe utrwalenie faktycznie dożywotnich rządów Władimira Putina. Wobec pogarszania się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Rosji, Kreml uznał, że próba powtórki z tandemokracji (2008-2012) czy przenoszenia Putina na inne stanowisko obciążone będą zbyt dużym ryzykiem.

Lodołamacz Arktyka: Rosyjska polityka bezpieczeństwa na Dalekiej Północy

Lodołamacz Arktyka: Rosyjska polityka bezpieczeństwa na Dalekiej Północy

Arktyka jest jednym z tych obszarów geograficznych, co do których coraz częściej usłyszeć można nośne hasło „obszar (potencjalnej) rywalizacji mocarstw”. Takie ujęcie tematu nie odzwierciedla jednak w pełni miejscowej rzeczywistości. O rywalizacji możemy mówić w sytuacji, gdy kilku aktorów, współuczestników tejże rywalizacji o w miarę równorzędnych potencjałach, prowadzi działania pozostające między sobą we wzajemnym odniesieniu.

Wojna handlowa Chiny-USA: geneza, przebieg i skutki

Wojna handlowa Chiny-USA: geneza, przebieg i skutki

Pandemia COVID-19 od początku 2020 r. doprowadziła do drastycznego przemodelowania światowej polityki. W obliczu narastającego kryzysu humanitarnego i ogromnych zakłóceń w gospodarce światowej kwestia wojny handlowej zeszła chwilowo na dalszy plan. Stanowi ona jednak efekt strukturalnych procesów rywalizacji geopolitycznej i wraz ze stabilizacją sytuacji na świecie temat wojny handlowej i rywalizacji gospodarczej powróci z większą siłą.

Krach INF a rywalizacja Chin z USA

Krach INF a rywalizacja Chin z USA

Notoryczne naruszanie przez Rosję postanowień układu INF było głównym powodem wycofania się administracji Donalda Trumpa z układu. Ale koniec traktatu ma znaczenie nie tylko dla sytuacji w Europie, ale też w Azji i na Pacyfiku.

Nowa geopolityka gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej

Nowa geopolityka gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej

Obecny system gazociągów w Europie Środkowo-Wschodniej zaczął powstawać w latach 60-tych XX wieku. Oprócz celów ekonomicznych, miał on za zadanie uzależnić kraje Bloku Wschodniego od dostaw z ZSRS. Znalazło to wyraz w stosowanej przez Moskwę tzw. doktrynie Falina-Kwicińskiego, zakładającej zastąpienie wpływu militarnego, naciskami energetycznymi.

Dylematy chińskiej obecności w Europie Środkowej i Wschodniej

Dylematy chińskiej obecności w Europie Środkowej i Wschodniej

Chińska obecność w Europie Środkowej i Wschodniej jest elementem szerszej polityki tego państwa względem całego kontynentu, wpisując się we wzrastające możliwości oddziaływania Pekinu na rejony dotychczas traktowane, jako tzw. Zachód.

Zmiany czy bez zmian? Wybory prezydenckie w Rumunii

Zmiany czy bez zmian? Wybory prezydenckie w Rumunii

W trakcie ostatniego półrocza obserwowaliśmy w rumuńskiej polityce kilka prawdziwych zwrotów akcji. Remisowy wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, kara bezwzględnego więzienia dla lidera postkomunistów, a parę miesięcy później upadek koalicji i powołanie rządu technicznego – wszystkie te wydarzenia można nazwać kryzysem w Partii Socjaldemokratycznej (PSD).

Szwecja wobec rosyjskiego zagrożenia na Bałtyku

Szwecja wobec rosyjskiego zagrożenia na Bałtyku

Działania Rosji na Bałtyku osłabiają bezpieczeństwo innych państw leżących w tym regionie. Chodzi nie tylko o militaryzację obwodu kaliningradzkiego, prowokacyjne patrole powietrzne i manewry, ale też choćby o budowę kolejnych nitek gazociągu Nord Stream. Jego infrastruktura może być w przyszłości wykorzystana do rosyjskich działań dywersyjnych na Bałtyku.

Wybory parlamentarne w Polsce 2019

Wybory parlamentarne w Polsce 2019

Wybory parlamentarne w Polsce, które odbyły się 13 października 2019 roku, są przede wszystkim sukcesem demokracji. Świadczy o tym mobilizacja elektoratu i wysoka frekwencja wyborcza.

Rosja w Afryce – broń, najemnicy, spin-doktorzy

Rosja w Afryce – broń, najemnicy, spin-doktorzy

Kontynent afrykański jest dla Kremla kolejnym polem wielkiego starcia z Zachodem, podobnie jak w czasach zimnej wojny. Tym razem ta rywalizacja ma bardziej pragmatyczny i ekonomiczny, aniżeli ideologiczny charakter. Przy czym Moskwa korzysta z korzystnego wizerunku, jaki Afryka zapamiętała z czasów sowieckich.

Top