RAPORTY SPECJALNE

Data: 16 marca 2023

Energetyczna bieda. Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 roku

W kontekście obserwowanego spowolnienia gospodarczego i rosnących cen energii, problemem szczególnie istotnym i coraz częściej dyskutowanym staje się zjawisko ubóstwa energetycznego, rozumianego jako niezdolność gospodarstw domowych do utrzymania odpowiedniego poziomu usług energetycznych po przystępnych cenach.

Niniejszy raport przedstawia obraz ubóstwa energetycznego w Polsce w 2021 roku. Jest to najbardziej aktualna publikacja, która powstała w oparciu o reprezentatywną ankietę o budżetach gospodarstw domowych, przeprowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ramach ankiety zebrano informacje od ponad 38 tysięcy respondentów. W części metodologicznej badanie to stanowi uaktualnienie wyników, przedstawionych w raporcie Energetyczna bieda.
 
Autorzy raportu: Sławomir Śmiech, Marta Ulbrych, Anna Goworek, Kornelia Kłopecka, Jan Ślusarek, Aleksandra Wiącek, Liliana Śmiech

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top