RAPORTY SPECJALNE

Data: 5 lutego 2024 Autor: Pieter Cleppe

Zacięta Dyskusja

Niemiecki rząd opowiedział się po stronie Izraela, po tym jak władze RPA usiłowały udowodnić, że Izrael dopuścił się zbrodni w Strefie Gazy poprzez popełnienie i niepowstrzymanie czynów ludobójczych. Berlin oświad- czył, że chce zdecydowanie sprzeciwić się „politycznej instrumentalizacji” Konwencji w sprawie ludobójstwa i wyraźnie odrzuca „bezpodstawne” oskarżenia skiero- wane pod adresem Izraela.

 
Zadanie finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO1a na lata 2018-2030.

 

Ten materiał powstał dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Tags:

Powiązane wpisy
Top