ROMANIA MONITOR

Date: 26 listopada 2018

Kolejna poprawka budżetu Rumunii. Większe wpływy, większy deficyt

Rumuński rząd zaprezentował najnowszą wersję budżetu, uwzględniającą zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne kraju. Przychody oszacowano na kwotę 272 miliardów lei, co przy trzyprocentowym deficycie oznacza około 300 miliardów lei (ok. 73 miliardy USD/64 miliardy euro) wydatków. To aż o 10,7 miliarda więcej, niż pierwotnie planowano

ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA.ORG

To już druga poprawka w tym roku. Zakłada ona większe niż dotychczas szacowano wydatki, a także zwiększony deficyt – ale tylko do poziomu ustalonego na 3% PKB.
– Korekty budżetu są robione w celu oddania realiów ekonomicznych w finansach publicznych. Zaczęliśmy od wstępnego budżetu, opartego na przesłankach makroekonomicznych i spełniliśmy nasze zobowiązania – tłumaczy minister finansów Eugen Teodorovici cytowany przez portal Hotnews.ro.

Minister finansów podkreślił, że Rumunii udało się osiągnąć pięć założonych celów. Przede wszystkim chodziło mu o zachowanie trzyprocentowego deficytu budżetowego, przy jednoczesnej realizacji programu. Udało się również zapewnić odpowiednie finansowanie armii. Rumunia już na początku 2017 roku zadeklarowała bowiem przekazywanie na ten cel 2% swojego PKB.
Wśród sukcesów rządu minister finansów wymienił także zarezerwowanie funduszy związanych z dwoma bardzo prestiżowymi wydarzeniami. Pierwszym są obchody stulecia Wielkiego Zjednoczenia, którego kulminacja nastąpi 1 grudnia. Drugim jest natomiast objęcie przez Rumunię półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jest to wprawdzie tytuł bardziej honorowy, aniżeli mający wpływ na realną politykę, aczkolwiek bardzo znaczący ze względu na związany z tym prestiż.

Poprawki w budżecie zmieniły sposób na podział pieniędzy pomiędzy poszczególne ministerstwa. Dla przykładu, ponad miliard lei mniej niż zakładano, przeznaczonych zostanie na transport. Niemal 229 milionów lei mniej otrzyma resort badań i innowacji, a prawie o 200 milionów lei zostanie uszczuplony budżet ministerstwa edukacji. Zmiany w budżecie dotkną też ministerstwa kultury i tożsamości narodowej czy komunikacji i społeczeństwa informacyjnego – łącznie mowa jest o dziesięciu resortach.

Uszczuplony budżet wymienionych wyżej ministerstw oznacza, że pieniądze mogą trafić na inne cele. Najwięcej, bo aż 2,69 miliarda lei otrzyma zatem ministerstwo finansów. Zwrócić należy jednak uwagę, że spora część budżetu tego resortu przypada na składkę członkowską w ramach Unii Europejskiej, zawiera on także około 700 milionów lei rezerwy. Lista kolejnych ministerstw będących beneficjentami zmian w budżecie daje wrażenie, że rząd zamierza skupić się na rozwoju polityki socjalnej, co ma zapewnić większe poparcie w społeczeństwie. 787 milionów otrzyma bowiem ministerstwo pracy i sprawiedliwości społecznej, a ponad 210 milionów przeznaczonych zostanie na ministerstwo zdrowia. Dodatkowo, znacząco zwiększy się budżet związany z ochroną zdrowia. Narodowy Dom Ubezpieczeń Zdrowotnych (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) będzie dysponował budżetem zwiększonym aż o 600 milionów lei.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top