RUSSIA MONITOR

Data: 24 listopada 2018

Rosnieft vs Łukoil. Naftowa bitwa na Dalekiej Północy

Dwa największe rosyjskie koncerny naftowe spierają się o możliwość eksportu z arktycznego terminalu Warandej. Rosnieft (dominacja państwa) i Łukoil (dominacja prywatnej własności) są partnerami w naftowych projektach Trebs i Titow. Obie spółki wydobywają ropę ze złóż, które zaliczane są do największych w tundrach Dalekiej Północy. Teraz spierają się o wysokość obciążenia za eksport drogą morską.

ŹRÓDŁO: ROSNEFT.COM

Terminal Warandej został zbudowany przez Łukoil w 2008 roku. Roczna przepustowość wynosi 12 mln ton. Terminal leży na płytkich wodach arktycznych, 21 km od wybrzeża. Flota lodołamaczy dostarcza stamtąd ropę do Murmańska. Warandej jest połączony ropociągami z kilkoma złożami Łukoilu. Rosnieft jest coraz mniej zadowolona z partnera. Koncern Igora Sieczina zaskarżył Łukoil do Federalnej Służby Antymonopolowej (FAS) za – jego zdaniem – zawyżony poziom opłat za wywóz ropy z Warandej, terminalu położonego na wybrzeżu, na rosyjskiej Dalekiej Północy. To Łukoil jest operatorem Warandej, zaś ropa ze złóż Trebs i Titow jest transportowana ropociągami do terminalu i stamtąd eksportowana na światowe rynki. Łukoil pobiera 38 dolarów od tony ropy ładowanej w Warandej. Rosnieft uważa, że to za dużo i żąda obniżenia poziomu taryfy do zaledwie 18 dolarów. Łukoil oferuje zniżkę do poziomu 28 dolarów. W tej sytuacji Rosnieft woli zmniejszyć wydobycie (o ponad połowę) na złożach Trebs i Titow. Oba te złoża kryją nawet 140 mln ton ropy.

Początkowo były eksploatowane przez Łukoil w partnerstwie z Basznieftem. Ale w 2016 roku Basznieft została przejęta przez Rosnieft. Obecnie Rosnieft ma 75,1% udziałów w partnerstwie, zaś Łukoil pozostałe 24,9%. Spółka joint venture nosi nazwą Basznieft-Polius. Konflikt Łukoilu z Rosnieftem doprowadził do zmniejszenia eksportu ropy z Warandej. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku z terminalu wypłynęło 4,5 mln to ropy. To 22% mniej, niż w tym samym okresie 2017 roku. Złoża Trebs i Titow w tundrze leżą zbyt daleko od sieci ropociągów zarządzanych przez państwowy monopol Transnieft. Pozostaje eksport morzem, przez Warandej. Przy problemach z opłatami za wywóz, Sieczin rozważa budowę nowego rurociągu łączącego oba złoża ze światem zewnętrznym.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top