EVENTS

Date: 4 października 2019

Dwa kraje, jeden cel – Ambasada Rumunii w Warszawie

We wtorek 01.10.2019 w Ambasadzie Rumunii w Warszawie odbyło się wydarzenie „Dwa kraje, ten sam los – stulecie stosunków dyplomatycznych i 10 lat partnerstwa strategicznego między Polską a Rumunią”. The Warsaw Institute Review było partnerem tego ważnego spotkania.

Spotkanie było poświęcone upamiętniało 10. rocznice podpisania „Wspólnej deklaracji H.E. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i H.E. Traiana Băsescu Prezydenta Rumunii w sprawie polsko-rumuńskiego partnerstwa strategicznego”, które zostało podpisane 7 października 2009 r. The Warsaw Institute Review (WIR) miało zaszczyt być partnerem tego wydarzenia.

Choć relacje między Polską a Rumunią są niezwykle przyjazne, żywe i zdrowe, nie należy przestawać ich pielęgnować.

Tematem przewodnim wydarzenia było „10 lat strategicznego partnerstwa – Razem, dla bezpieczniejszej i dostatniej przyszłości”. W tym miejscu prowadząca wydarzenie, Anita Imbre z Ambasady Rumunii w Warszawie powitała zgromadzonych uczestników, którzy wypełnili całą salę główną.

Jako pierwszy wystąpił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej, Ovidiu Dranga. Jego Ekscelencja przedstawił początki, konsekwencję wysiłków obu stron od tamtej pory oraz nadzieje na przyszłość, które to wydarzenie wyraża w swej istocie i szczegółach.

W związku z tym Doradcy prezydentów obu państw dostarczyli wiadomości w ich imieniu – najpierw Krzysztof Szczerski, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a następnie Bogdan Aurescu, Doradca Prezydencki ds. Polityki Zagranicznej Prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa.

Następnie wystąpiła wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Gosiewska, która podkreśliła między innymi aktywne społeczeństwa obu krajów oraz wzajemny podziw, szacunek i otwartość.

Jednym ze sposobów, w jaki się to zamanifestowało, czego Polska i Polacy na całym świecie nigdy nie zapomną, była życzliwość, jaką Rumunia okazała wobec Polski i Polaków podczas wybuchu II wojny światowej. Szacuje się, że nawet 60 000 Polaków szukało schronienia w Rumunii po tym, jak nazistowskie Niemcy i ZSRR podzieliły Polskę między siebie. Mając w tym czasie wspólną granicę, Rumunia zezwoliła pociągom odjeżdżającym z Polski do Rumunii, oraz dzięki sprytnej pracy dyplomatycznej wobec nazistowskich Niemiec dała wielu Polakom bezcenny czas na ucieczkę. Co więcej, Polacy byli bardzo dobrze traktowani na terenie Rumunii.

Następnie przemówił Minister Spraw Zagranicznych RP Jacek Czaputowicz. Dał niesamowity wgląd w historię dyplomacji w polsko-rumuńskich stosunkach dwustronnych, role osobistej życzliwości między Polakami i Rumunami, a jako odzwierciedlenie tego, postępy jednostek i głów państw, rządów i dyplomatów. Rumunia i Polska nawiązały stosunki dyplomatyczne przede wszystkim na poziomie misji tymczasowej, 9 lutego 1919 r. Następnie, 31 maja 1919 r., poziom ten wzrósł do poziomu „legation”. Dzięki temu, w rocznicę wspomnianego podniesienia współpracy dyplomatycznej, 31 maja 1938 r. misje dyplomatyczne otrzymały rangę i formalnie stały się ambasadami.

Chociaż w świetle kłopotliwej sytuacji z początkiem II wojny światowej stosunki dyplomatyczne zostały zawieszone w 1940 r., jednak szybko przywrócono je w 1945 r. Minister Czaputowicz rozwinął także obszary współczesnej współpracy i mnóstwo powodów do optymizmu. Wystąpienie Wiceministra Spraw Zagranicznych Rumunii Dan Neculăescu zawierało odniesienia do ciągłości przyjaźni między Rumunią a Polską, która obejmuje wzajemne wsparcie wiodących ról w formatach wielostronnych, a mianowicie inicjatywę „B9”, oraz Inicjatywę Trójmorza.

Następnie odbył się pokaz krótkiego filmu dokumentalnego o wspólnej historii rumuńsko-polskiej, przygotowanego przez Departament Mediów Ministerstwa Obrony Narodowej Rumunii. Dokument był intrygującą podróżą w czasie i złożonym połączeniem wydarzeń historycznych i punktów zwrotnych, które raz po raz kształtowały bliskość obu krajów; i był to dokument świetnie napisany.

Zawierał wywiady z historykami, ekspertami, personelem wojskowym, a także ze świadkami historii, którzy nie byli w stanie osobiście dołączyć do wydarzenia w Ambasadzie w Warszawie.

Wspomniany dokument został uzupełniony o odpowiednią kontynuację za pomocą prezentacji przygotowaną przez The Warsaw Institute Review. Prezentację przedstawiła publiczności Sekretarz Redakcji WIR Berenika Grabowska, a opracował ją Doradca WIR Alexander Wielgos.

Zwrócono w nim uwagę publiczności na pochodzenie dziedzictwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, które w ogromnym stopniu wspierało i nadal rozbrzmiewa w stosunkach polsko-rumuńskich.
Prezentacja była zgodna z aspiracjami polityki zagranicznej Obecnego Lecha Kaczyńskiego w Polsce, pokazując materiały i wideo z wizyty w Bukareszcie w 2009 roku oraz podpisanie Wspólnej Deklaracji Partnerstwa Strategicznego między Polską a Rumunią.

Obejmowało to również samo podpisanie i konferencję prasową, która odbyła się po, a także skan oryginalnego dokumentu, dostarczony przez Kancelarię Prezydenta RP:

Główne cechy deklaracji, obszary, w których Rumunia i Polska zgodziły się współpracować, obejmują ich rolę w umacnianiu NATO i pozytywnie wpływają na jego zaangażowanie, a także zdolności polityczne, militarne i gospodarcze oraz skłonności UE. Cechy te odzwierciedlają ambicje ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dla którego region Europy Środkowo-Wschodniej był niezwykle ważny.

Prezentacja zakończyła się cytatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy:
„Sto lat temu stosunki między naszymi krajami – obok ważnych kwestii politycznych, wojskowych i gospodarczych – miały również bardzo osobisty wymiar wzajemnej empatii łączącej Józefa Piłsudskiego z królem Karolem II. Dzisiaj, w przeddzień spotkania prezydentów B9, a tym samym państw NATO w Europie Środkowej, pamiętamy o ponadczasowości i uniwersalności strategicznych aspiracji naszego partnerstwa ”.

Na wydarzeniu byli obecni także prezes Warsaw Institute Krzysztof Kamiński oraz specjalista ds. komunikacji WI i WIR Łukasz Biernacki. Udział WIR jako partnera i jego wkład był częściowo związany z pierwszym spotkaniem Strategy Duologue, które odbyło się z Ambasadą Rumunii w czerwcu tego roku.

Po prezentacji odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych za wkład w rozwój dwustronne partnerstwo. Odznaczenia zostały przekazane przez Doradców Prezydentów – Krzysztofa Szczerskiego i Bogdana Aurescu.

Uhonorowani ze strony polskiej:
 Krzysztof Szczerski, doradca prezydenta i szef Gabinetu Prezydenta RP, który wcześniej przedstawił przesłanie Prezydenta Andrzeja Dudy
Paweł Soloch, doradca prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN),
– Witold Dzielski, Dyrektor Biura Stosunków Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta,
Bogusław Winid, Doradca Prezydencki
Robert Kupiecki, były ambasador i były podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
Marcin Wilczek, były ambasador RP w Rumunii

Uhonorowani ze strony rumuńskiej:
Bogdan Aurescu, doradca prezydenta ds. Polityki zagranicznej, który wcześniej przedstawił wiadomość od prezydenta Klausa Iohannisa
Ion Oprişor, doradca prezydenta ds. Bezpieczeństwa narodowego
Dan Neculăescu, wiceminister spraw zagranicznych Rumunii, który wcześniej przemawiał w przemówieniu
Generał Broni Daniel Petrescu, zastępca szefa sztabu obrony
Pani Antoaneta Barta, dyrektor generalny, rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pan Ovidiu Dranga, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej, który również wygłosił wstępną przemowę podczas wydarzenia

Nagrodzeni zebrali się na rodzinne zdjęcie:

Rzeczywiście, przeszli do historii stosunków polsko-rumuńskich i zainicjowali wysiłki, które utorują drogę do lepszej, zamożniejszej przyszłości dla obu krajów, realizując je wspólnie.

Kolejną częścią wydarzenia była krótka prezentacja prof. Andrzeja Dubickiego z Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowana „Życie codzienne polskich uchodźców w Rumunii w latach 1939–1945”. Prof. Dubicki jest również autorem publikacji Warsaw Institute „Lucjan Skupiewski. Social and Political Biography”.

Prof. Dubicki nakreślił i zachęcił publiczność do zwrócenia szczególnej uwagi na wydarzenia z 17 września 1939 r., Które miały większy wpływ niż powszechnie znane, a także techniczne przyczyny masowego przemieszczania się ludzi, schronienia ich, życia w tym czasie, i wynikające z tego szersze aspekty historyczne.

Po krótkiej przerwie na kawę wydarzenie zostało wznowione sesją zatytułowaną „Wspólna historia – sojusz serc, jeden naród, dwie flagi (Józef Piłsudski)”. Moderatorem sesji był Bogusław Chrabota, redaktor naczelny gazety „Rzeczpospolita”.

W jej panelach znaleźli się Doradcy Prezydentów: Bogdan Auescu i Bogusław Winid, Prof. Henryk Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego i Pan Alexandru Groza z Uniwersytetu w Bukareszcie.

Alexandru Groza przedstawił ciekawe poglądy na temat tego, jak Polacy wpłynęli na Rumunów w całej historii, sięgając nawet czasów średniowiecza. Ponadto omówił, w jaki sposób rozszerzyło się to na elementy zarówno polityczne, jak i kulturowe, w tym na to, jak Rumuni uważnie obserwowali wydarzenia z 1989 roku, a ponieważ między tymi dwoma krajami istnieją głębokie historyczne i osobiste więzi, nie mogło nie pozostać bez empatii i motywacji.

Podsumowaniem sesji było zaproszenie na bankiet, podczas którego goście wydarzeń, paneliści, organizatorzy i wszyscy uczestnicy mogli zastanowić się nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością stosunków polsko-rumuńskich. Uczestnicy mogli spotkać się z innymi gośćmi, dla których oba kraje są blisko w zaskakująco szeroki sposób, od artystów, przedsiębiorców, dyplomatów itp .; mogli jednak także spotkać się z pracownikami Ambasady Rumunii w Warszawie, którzy ciężko pracowali nad tym świetnym wydarzeniem, w tym ppłk Liviu Piticari, Katalin Oanta, Catalin Radoi, Dan Oanta , Pan Teodor Lupaşcu i kilku innych.

Na obu punktach wejściowych w budynku ambasady oraz w sąsiedztwie hali, w której odbyło się wydarzenie, umieszczono dwie wystawy, w tym:
– „Sto lat polsko-rumuńskiego sojuszu 1918–1939”, dzięki uprzejmości Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie
– Wystawa poświęcona polskiemu schronieniu w Rumunii dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej

Podsumowując, wydarzenie to jest zwieńczeniem kilku wspaniałych osiągnięć i przezwyciężenia różnic dzięki uprzejmej chęci współpracy. To nie jest po prostu krótka wystawa rozdziału poświęconego sukcesowi w stosunkach dwustronnych, a nawet dla dobra i stabilności regionu Europy Środkowo-Wschodniej; rozszerza się dalej. Jako kolejny przykład i precedens dobra, które może wzajemnie tworzyć wzajemną pomoc między dwoma przyjaznymi państwami i narodami, służy on jako wizytówka możliwej współpracy, ale także mechanizm trajektorii służący do dalszego wspierania tej samej współpracy.

TAGS:

Related posts
Top