ROMANIA MONITOR

Date: 14 grudnia 2018

Dialog Prezydenta Dodona z Naddniestrzem

Naddniestrze stanowi separatystyczny byt para-państwowy położony w granicach Republiki Mołdawii. Od 1990 roku do 2018, pomimo wielu prób podjętych przez rząd w Kiszyniowie oraz organizacje międzynarodowe, takie jak OBWE czy UE nie powiodło się zjednoczenie Mołdawii z Naddniestrzem.

Od czasu rozpadu Związku Radzieckiego Naddniestrze pozostaje poza kontrolą rządu w Kiszyniowie. To „quasi państwo” (nieuznawane przez żadne państwo na świecie, łącznie z Rosją) wspierane gospodarczo, politycznie i militarnie przez Rosję posiada pełną kontrolę nad swoim terytorium. Główną przyczyną oderwania się Naddniestrza od pozostałej części Mołdawii była obawa jego rosyjskojęzycznych mieszkańców przed dominacją rumuńskojęzycznej ludności Mołdawii.

Obecny Prezydent Mołdawii w ciągu swojej dwuletniej prezydentury próbuje ożywić dialog z Naddniestrzem, stąd jego zaangażowanie w organizację kolejnego, już ósmego, od początku kadencji spotkania z władzami Naddniestrza. Rozwiązanie konfliktu z Naddniestrzem stanowiłoby zapewne ukoronowanie prezydentury Igora Dodona. Prezydent Dodon, chociaż reprezentuje postawę przychylną Moskwie i jej projektom geopolitycznym, obawia się utrzymania niezależności Naddniestrza. Z kolei władze Tyraspola obawiają się utraty swoich wpływów w Rosji. Dlatego też zjednoczenie Mołdawii z Naddniestrzem, nawet przy zachowaniu szerokiej autonomii, wiązałoby się zapewne z przekazaniem polityki międzynarodowej w ręce Kiszyniowa lub wprowadzeniem elementów współrządzenia, które nie równałyby się jednakże z obecnym stanem, w którym Tyraspol jest stroną w dialogu międzynarodowym. Ponadto zjednoczenie mołdawsko-naddniestrzańskie spowodowałoby utratę pomocy finansowej dla Naddniestrza z Rosji, która obecnie jest istotną częścią budżetu tego „quasi państwa”.

Z perspektywy Rumunii i Unii Europejskiej zjednoczenie Naddniestrza z Mołdawią na warunkach szerokiej autonomii dla Tyraspola wiązałoby się ze wzrostem poparcia dla idei integracji gospodarczej i politycznej z Rosją. Wynika to z tego, że w Naddniestrzu poparcie dla idei integracji z Rosją wynosi ponad 90%. Jednocześnie ludność rosyjskojęzyczna w ramach wspólnego państwa próbowałaby zwiększyć swoją obecność w życiu politycznym zjednoczonej Mołdawii.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: economy, USA, Bliski Wschód 

Related posts
Top