ROMANIA MONITOR

Date: 23 grudnia 2018

Czy Mołdawianie stracą prawo do bezwizowego wjazdu do UE?

19 grudnia 2018 roku, Komisja Europejska zaapelowała do państw korzystających z bezwizowego reżimu w UE, a niebędących częścią wspólnoty, o podjęcie działań w kwestiach: korupcji, nielegalnej migracji oraz przestępczości zorganizowanej. Wśród państw do których skierowany był ten apel znalazła się Mołdawia, która musi podjąć natychmiastowe działania w celu utrzymania bezwizowego reżimu wjazdu do Unii Europejskiej. Najpilniejszą kwestią dla Komisji jest przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości w Mołdawii oraz ograniczenie wniosków azylowych składanych przez mołdawskich obywateli w państwach UE.

ŹRÓDŁO: A-TV.MD

W kwietniu 2014 roku, Mołdawia jako pierwsze państwo Partnerstwa Wschodniego została objęta reżimem bezwizowym z Unią Europejską. Możliwość odwiedzania państw UE bez wizy stała się dużym ułatwieniem dla obywateli Mołdawii, dla których swoboda w podróżowaniu na zachód Europy stanowiła pierwszy etap otwierania się ich państwa na integrację europejską. Chociaż część obywateli Mołdawii posiada również rumuński paszport, który umożliwia im nie tylko podróżowanie, ale również podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej, to jednak dla większości Mołdawian zniesienie reżimu wizowego było pierwszą szansą odwiedzenia państw UE. W szczególności z możliwości tej korzystają obywatele rosyjskojęzyczni, którzy nie mieli podstaw do ubiegania się o rumuński paszport. Dotyczy to osób, które na terytorium Mołdawii osiedliły się po II Wojny Światowej i nie miały żadnych więzów rodzinnych z Mołdawią jako częścią Królestwa Rumunii z lat 1918-1939.

Możliwość utraty swobodnego podróżowania do państw UE stanowi zagrożenie dla obecnie rządzącej administracji w Mołdawii, które może spowodować duże rozgoryczenie mieszkańców tego państwa. Decyzja o pozbawieniu Mołdawii bezwizowego reżimu podróżowania do Unii Europejskiej będzie dotkliwa przede wszystkim dla licznej diaspory mołdawskiej mieszkającej w państwach Unii Europejskiej, ponieważ ograniczy swobodne podróżowanie ich rodzin.

Wydaje się, że zaostrzenie przez Unię Europejską kursu politycznego wobec Mołdawii, która nie wprowadziła odpowiednich reform w administracji państwowej, mających na celu walkę z korupcją i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, ma na celu wymuszenie działań na rządzie w Kiszyniowie. Polityka wizowa może okazać się najskuteczniejszym sposobem egzekwowania reform, na które rząd Mołdawii zgodził się podpisując Umowę Stowarzyszeniową z Unią Europejską, jednocześnie deklarując swoje aspiracje do integracji europejskiej.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top