ROMANIA MONITOR

Date: 17 grudnia 2018

Prezydencja Rumunii w Radzie Unii Europejskiej

W styczniu 2019 roku Rumunia obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W związku z tym 12 grudnia 2018 r podczas obrad Parlamentu Premier Viorica Dancila przedstawiła główne założenia rumuńskiej prezydencji. Podkreśliła przede wszystkim konieczność prowadzenia spójnej polityki dotyczącej rozwoju ekonomicznego. Dancila zaznaczyła, że konkurencja pomiędzy państwami oraz regionami w Europie jest naturalnym zjawiskiem, jednakże należy podkreślić, że rozwój w najbiedniejszych państwach Unii Europejskiej przekłada się na dobrobyt całej wspólnoty i wspólnego rynku.

ŹRÓDŁO: ROMANIA-INSIDER.COM

Rumunia i Bułgaria wstępując do Unii Europejskiej w styczniu 2007 roku były dwoma najbiedniejszymi państwa wspólnoty. Od tego czasu Rumunia jest pod specjalnym nadzorem Komisji Europejskiej w zakresie walki z korupcją, ponieważ wykorzystywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przez Bukareszt budziło wątpliwości instytucji unijnych.

Rumunia pomimo spełnienia wszelkich warunków narzuconych przez Parlament Europejski i Komisję nadal pozostaje poza strefą Schengen. Związane jest to z obawami niektórych państw przed zwiększeniem zagrożenia nielegalną migracją przez terytorium Rumunii.
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker oświadczył rumuńskiej premier, w trakcie spotkania w dniu 5 grudnia w Brukseli, że celem UE jest włączenie Rumunii do strefy Schengen przed upływem kadencji instytucji, którą reprezentuje (czyli w grudniu 2019 roku). Oświadczenie to zostało poprzedzone wypowiedzią Manfreda Webera, Przewodniczącego Europejskiej Frakcji Ludowej, z 28 listopada, w którym niemiecki polityk zaznaczył, że Rumunia ma poważne problemy z przestrzeganiem zasad państwa prawa. W ostatnich dwóch latach pozycja Rumunii w porównaniu z Bułgarią (również objętą identycznym mechanizmem kontrolnym) zaczęła słabnąć. Dlatego też, pozytywna opinia dotycząca włączenia obydwu państw do strefy Schengen na początku 2019 roku została utrzymana jedynie w stosunku do Bułgarii. Ostatecznie jednak po głosowaniu w Parlamencie Europejskim 13 grudnia 2018 roku, zarówno Bułgaria jak i Rumunia otrzymały „zielone światło” do przystąpienia do strefy Schengen. Nie zmienia to jednak faktu że Rumunia nie posiada mocnej pozycji w Unii Europejskiej.

Wydaje się, że ambitna agenda prezydencji rumuńskiej w 2019 roku będzie w znacznym stopniu osłabiona ze względu na istniejący spór z instytucjami europejskimi. Z kolei ambitne wyzwania tej prezydencji, na które składa się chociażby dokończenie negocjacji w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czy wspieranie europejskich aspiracji Mołdawii pozostaje poza zasięgiem prezydencji rumuńskiej.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Related posts
Top