ROMANIA MONITOR

Date: 17 grudnia 2018

Prezydencja Rumunii w Radzie Unii Europejskiej

W styczniu 2019 roku Rumunia obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W związku z tym 12 grudnia 2018 r podczas obrad Parlamentu Premier Viorica Dancila przedstawiła główne założenia rumuńskiej prezydencji. Podkreśliła przede wszystkim konieczność prowadzenia spójnej polityki dotyczącej rozwoju ekonomicznego. Dancila zaznaczyła, że konkurencja pomiędzy państwami oraz regionami w Europie jest naturalnym zjawiskiem, jednakże należy podkreślić, że rozwój w najbiedniejszych państwach Unii Europejskiej przekłada się na dobrobyt całej wspólnoty i wspólnego rynku.

ŹRÓDŁO: ROMANIA-INSIDER.COM

Rumunia i Bułgaria wstępując do Unii Europejskiej w styczniu 2007 roku były dwoma najbiedniejszymi państwa wspólnoty. Od tego czasu Rumunia jest pod specjalnym nadzorem Komisji Europejskiej w zakresie walki z korupcją, ponieważ wykorzystywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przez Bukareszt budziło wątpliwości instytucji unijnych.

Rumunia pomimo spełnienia wszelkich warunków narzuconych przez Parlament Europejski i Komisję nadal pozostaje poza strefą Schengen. Związane jest to z obawami niektórych państw przed zwiększeniem zagrożenia nielegalną migracją przez terytorium Rumunii.
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker oświadczył rumuńskiej premier, w trakcie spotkania w dniu 5 grudnia w Brukseli, że celem UE jest włączenie Rumunii do strefy Schengen przed upływem kadencji instytucji, którą reprezentuje (czyli w grudniu 2019 roku). Oświadczenie to zostało poprzedzone wypowiedzią Manfreda Webera, Przewodniczącego Europejskiej Frakcji Ludowej, z 28 listopada, w którym niemiecki polityk zaznaczył, że Rumunia ma poważne problemy z przestrzeganiem zasad państwa prawa. W ostatnich dwóch latach pozycja Rumunii w porównaniu z Bułgarią (również objętą identycznym mechanizmem kontrolnym) zaczęła słabnąć. Dlatego też, pozytywna opinia dotycząca włączenia obydwu państw do strefy Schengen na początku 2019 roku została utrzymana jedynie w stosunku do Bułgarii. Ostatecznie jednak po głosowaniu w Parlamencie Europejskim 13 grudnia 2018 roku, zarówno Bułgaria jak i Rumunia otrzymały „zielone światło” do przystąpienia do strefy Schengen. Nie zmienia to jednak faktu że Rumunia nie posiada mocnej pozycji w Unii Europejskiej.

Wydaje się, że ambitna agenda prezydencji rumuńskiej w 2019 roku będzie w znacznym stopniu osłabiona ze względu na istniejący spór z instytucjami europejskimi. Z kolei ambitne wyzwania tej prezydencji, na które składa się chociażby dokończenie negocjacji w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czy wspieranie europejskich aspiracji Mołdawii pozostaje poza zasięgiem prezydencji rumuńskiej.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top