SPECIAL REPORTS

Date: 06/02/2024 Author: Pieter Cleppe

ZACIĘTA DYSKUSJA

,,ZACIĘTA DYSKUSJA” raport autorstwa Pieter Cleppe jest już dostępny.

„Niemiecki rząd opowiedział się po stronie Izraela, po tym jak władze RPA usiłowały udowodnić, że Izrael dopuścił się zbrodni w Strefie Gazy poprzez popełnienie i niepowstrzymywanie czynów ludobójczych. Berlin oświadczył, że chce zdecydowanie sprzeciwić się „politycznej instrumentalizacji” Konwencji w sprawie ludobójstwa i wyraźnie odrzuca „bezpodstawne” oskarżenia skierowane pod adresem Izraela…”

📌Zadanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet #PROO 1A. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich, edycja 2022.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

TAGS: economy, USA, Bliski Wschód 

Related posts
Top