ROMANIA MONITOR

Date: 24 grudnia 2018

Strategiczna inwestycja rumuńskiego Transgazu w Mołdawii

22 listopada 2018 roku podpisano kontrakt na budowę gazowego konektora łączącego północno-wschodnią Rumunię z mołdawskim Ungheni położonym na granicy z Rumunią. Plan przewiduje, że w przyszłości będzie on rozbudowany do stołecznego Kiszyniowa. Głównym inwestorem projektu jest kontrolowana przez państwo, rumuńska firma Transgas. Inwestycja ta została wyceniona na 152 mln euro, z czego 46 mln zostanie pokryte z funduszy UE. Projekt ten ma strategiczne znaczenie dla Mołdawii, ponieważ prowadzi do uniezależnienia się tego państwa od dostaw gazu z Rosji i łączy Kiszyniów z europejską siecią gazową.

ŹRÓDŁO: RFL.ORG

Rumunia, posiadająca bliskie więzy kulturowe (w tym wspólny język) z Mołdawią, wspiera tę byłą republikę Związku Radzieckiego w jej dążeniach do integracji europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne, w tym w sektorze energetycznym, poszerzają wpływy Bukaresztu w Mołdawii, nie tylko jako państwa lobującego na rzecz integracji europejskiej, ale również posiadającego swój własny atrakcyjny model rozwojowy. Wsparcie rządu w Kiszyniowie w tak newralgicznej kwestii jak bezpieczeństwo energetyczne, rozwija kapitał polityczny Rumunii w Mołdawii. W ostatnich dwóch dekadach, wśród prorosyjskiej części społeczeństwa mołdawskiego rozwój relacji z Bukaresztem był traktowany jako grunt pod inkorporację Republiki Mołdawii przez Rumunię. Przyszłe inwestycje w sektorze energetycznym umacniają postawy pro-rumuńskie w społeczeństwie mołdawskim.

Mołdawia, dotychczas była praktycznie uzależniona w 100 % od dostaw gazu z Rosji. Taki stan rzeczy stanowi zagrożenie dla interesów Kiszyniowa, ponieważ Moskwa wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję do szantażu politycznego, jakim jest np. konflikt Mołdawii z Naddniestrzem. Należy podkreślić, że dostawy gazu z Rosji do Naddniestrza, za które Rosjanie wystawiają Mołdawii rachunki, odbywają się poza jakąkolwiek kontrolą Mołdawii. Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu wzmocniłaby pozycję Kiszyniowa w negocjacjach z Unią Europejską. Zbliżenie z UE nie byłoby obwarowane ryzykiem pełnego odcięcia od dostaw gazu rosyjskiego i rząd w Kiszyniowie mógłby prowadzić politykę zagraniczną w znacznie większym stopniu niezależną od wizji geopolitycznej Kremla.

Wydaje się, że obok rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu, niezależność energetyczna stanowi najistotniejszą kwestię dla utrzymania proeuropejskiego kursu w polityce mołdawskiej. Konstruktywna postawa Bukaresztu wspierająca Mołdawię w tych wysiłkach może umocnić pozycję Rumunii i UE w Mołdawii.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Related posts
Top