EVENTS

Date: 4 grudnia 2019

„Przekaz, fake news i dezinformacja” – podsumowanie debaty

Debata ekspercka The Warsaw Institute Review „Przekaz, fake news i dezinformacja w przestrzeni publicznej” odbyła się 3 grudnia br. w Gmachu Głównym Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Na wydarzenie składały się 3 prezentację analityków medialnych i geopolitycznych, po których nastąpiła sesja Q&A oraz sesja networkingowa.

Debata The Warsaw Institute Review to kolejne spotkanie, podczas którego redakcja geopolitycznego magazynu łączy wiedzę teoretyczną ekspertów z realiami sytuacji międzynarodowej.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości oraz przedstawienia panelistów przez moderatorkę debaty – Redaktor Naczelną The Warsaw Institute Review, Izabelę Wojtyczkę.

Pierwsza prezentacja debaty to komunikacyjno-psychologiczne badanie dr Alicji Waszkiewicz-Raviv – profesor Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wykładzie „Obraz i informacja jako narzędzia perswazji” przedstawiła ona kwestie informatywności i wyobrażeniowości obrazu oraz jego sile perswazji. Ciekawa okazała się różnica pomiędzy przyswajaniem informacji tekstowych, a wizualnych. – Kiedy widzimy tekst, myślimy „Ok, ktoś mógł to napisać inaczej”, natomiast kiedy widzimy obraz odczytujemy informację, uznając, że to my ją stworzyliśmy, więc jest ona prawdziwa i automatycznie zaakceptowana – zaznaczyła dr Waszkiewicz-Raviv. Prezentacja pełna była terminów ze sfery komunikacji i psychologii, takimi jak immersja wizualna czy pamięć ikoniczna i była świetnym początkiem rozważań na temat społecznego przyswajania informacji.

Kolejna prezentacja to analiza dra Łukasza Przybysza – profesora na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił uczestnikom spotkania genezę, rozwój oraz niebezpieczeństwo zjawiska fake newsów. Podczas swojego przemówienia doktor zaznaczył problem infotainmentu, postprawy, pseudowydarzeń oraz szumu informacyjnego, które w połączeniu z brakiem czasu i często naiwnością odbiorców, okazują się ogromnym zagrożeniem dla społeczeństw. Istotnym faktem, zaznaczonym przez dra Przybysza, jest problem ograniczania się do tzw. Baniek informacyjnych i społecznościowych, co w skrócie wytłumaczyć można jako ograniczanie kanałów informacyjnych i platform dialogu do tych, które czerpią informacje z tych samych lub zbliżonych źródeł. Prezentacja okazała się wyjątkowo trafnym wytknięciem błędów społeczeństw oraz cenną wskazówką na lepszą weryfikację informacji, które zalewają nas na co dzień.

W trzecim wykładzie Paweł Pawłowski – ekspert The Warsaw Institute Review oraz przewodniczący Rady Fundacji Warsaw Institute – zaprezentował genezę międzynarodowej dezinformacji. Autor licznych badań i analiz opowiedział uczestnikom debat o politycznej i wizerunkowej propagandzie Cesarstwa Rosyjskiego, mającej swoje korzenie już w XVII wieku. Oprócz historii światowej dezinformacji Pawłowski zaprezentował również dzisiejsze przykłady wojny informacyjnej, toczącej się w sferze międzynarodowej, zarówno w kwestiach politycznych, jak i społeczno-kulturowych. – Współczesne rozpowszechnianie częściowo prawdziwych, lub nieprawdziwych informacji, ma na celu wywołanie niepewności i zakłócenia procesów demokratycznych, czyli realizację założeń podmiotów dezinformujących – powiedział ekspert Warsaw Institute. Wykład został zakończony cytatem Poncjusza Piłata „cóż to jest prawda?”, który pozostawia otwartą furtkę do własnych wniosków i interpretacji docierających do nas wiadomości.

Po wykładach eksperckich nadeszła pora na pytania od moderator spotkania oraz publiczności. W sesji Q&A poruszono tematykę fake newsów w ostatnich kampaniach wyborczych, wizerunku i obrazowości w geopolityce oraz o państwowych środkach prewencji dezinformacyjnej.

Wydarzenie zakończyło się sesją networkingową, podczas której ponad setka uczestników spotkania miała okazję porozmawiać z panelistami oraz ekspertami reprezentującymi środowiska medialne, społeczne i geopolityczne.

To kolejny event The Warsaw Institute Review. To dla nas ogromny zaszczyt, że odwiedzają Nas Państwo w coraz większym gronie. Razem tworzymy społeczność ludzi z pasją i otwartą postawą na wiedzę i doświadczenia. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez nasz magazyn, jednocześnie dziękując za wiarę w naszą misję. Zapraszamy do śledzenia naszych działań w social mediach!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

TAGS: Inicjatywa Trójmorza, partnerstwo, rozszerzenie, UE, 

Related posts
Top