EVENTS

Date: 4 grudnia 2019

„Przekaz, fake news i dezinformacja” – podsumowanie debaty

Debata ekspercka The Warsaw Institute Review „Przekaz, fake news i dezinformacja w przestrzeni publicznej” odbyła się 3 grudnia br. w Gmachu Głównym Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Na wydarzenie składały się 3 prezentację analityków medialnych i geopolitycznych, po których nastąpiła sesja Q&A oraz sesja networkingowa.

Debata The Warsaw Institute Review to kolejne spotkanie, podczas którego redakcja geopolitycznego magazynu łączy wiedzę teoretyczną ekspertów z realiami sytuacji międzynarodowej.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości oraz przedstawienia panelistów przez moderatorkę debaty – Redaktor Naczelną The Warsaw Institute Review, Izabelę Wojtyczkę.

Pierwsza prezentacja debaty to komunikacyjno-psychologiczne badanie dr Alicji Waszkiewicz-Raviv – profesor Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wykładzie „Obraz i informacja jako narzędzia perswazji” przedstawiła ona kwestie informatywności i wyobrażeniowości obrazu oraz jego sile perswazji. Ciekawa okazała się różnica pomiędzy przyswajaniem informacji tekstowych, a wizualnych. – Kiedy widzimy tekst, myślimy „Ok, ktoś mógł to napisać inaczej”, natomiast kiedy widzimy obraz odczytujemy informację, uznając, że to my ją stworzyliśmy, więc jest ona prawdziwa i automatycznie zaakceptowana – zaznaczyła dr Waszkiewicz-Raviv. Prezentacja pełna była terminów ze sfery komunikacji i psychologii, takimi jak immersja wizualna czy pamięć ikoniczna i była świetnym początkiem rozważań na temat społecznego przyswajania informacji.

Kolejna prezentacja to analiza dra Łukasza Przybysza – profesora na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił uczestnikom spotkania genezę, rozwój oraz niebezpieczeństwo zjawiska fake newsów. Podczas swojego przemówienia doktor zaznaczył problem infotainmentu, postprawy, pseudowydarzeń oraz szumu informacyjnego, które w połączeniu z brakiem czasu i często naiwnością odbiorców, okazują się ogromnym zagrożeniem dla społeczeństw. Istotnym faktem, zaznaczonym przez dra Przybysza, jest problem ograniczania się do tzw. Baniek informacyjnych i społecznościowych, co w skrócie wytłumaczyć można jako ograniczanie kanałów informacyjnych i platform dialogu do tych, które czerpią informacje z tych samych lub zbliżonych źródeł. Prezentacja okazała się wyjątkowo trafnym wytknięciem błędów społeczeństw oraz cenną wskazówką na lepszą weryfikację informacji, które zalewają nas na co dzień.

W trzecim wykładzie Paweł Pawłowski – ekspert The Warsaw Institute Review oraz przewodniczący Rady Fundacji Warsaw Institute – zaprezentował genezę międzynarodowej dezinformacji. Autor licznych badań i analiz opowiedział uczestnikom debat o politycznej i wizerunkowej propagandzie Cesarstwa Rosyjskiego, mającej swoje korzenie już w XVII wieku. Oprócz historii światowej dezinformacji Pawłowski zaprezentował również dzisiejsze przykłady wojny informacyjnej, toczącej się w sferze międzynarodowej, zarówno w kwestiach politycznych, jak i społeczno-kulturowych. – Współczesne rozpowszechnianie częściowo prawdziwych, lub nieprawdziwych informacji, ma na celu wywołanie niepewności i zakłócenia procesów demokratycznych, czyli realizację założeń podmiotów dezinformujących – powiedział ekspert Warsaw Institute. Wykład został zakończony cytatem Poncjusza Piłata „cóż to jest prawda?”, który pozostawia otwartą furtkę do własnych wniosków i interpretacji docierających do nas wiadomości.

Po wykładach eksperckich nadeszła pora na pytania od moderator spotkania oraz publiczności. W sesji Q&A poruszono tematykę fake newsów w ostatnich kampaniach wyborczych, wizerunku i obrazowości w geopolityce oraz o państwowych środkach prewencji dezinformacyjnej.

Wydarzenie zakończyło się sesją networkingową, podczas której ponad setka uczestników spotkania miała okazję porozmawiać z panelistami oraz ekspertami reprezentującymi środowiska medialne, społeczne i geopolityczne.

To kolejny event The Warsaw Institute Review. To dla nas ogromny zaszczyt, że odwiedzają Nas Państwo w coraz większym gronie. Razem tworzymy społeczność ludzi z pasją i otwartą postawą na wiedzę i doświadczenia. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez nasz magazyn, jednocześnie dziękując za wiarę w naszą misję. Zapraszamy do śledzenia naszych działań w social mediach!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top