ROMANIA MONITOR

Date: 31 grudnia 2018

Jak Brexit wpłynie na rumuńskich pracowników służby zdrowia w Wielkiej Brytanii?

Około 10 tys. pracowników brytyjskiej służby zdrowia stanowią rumuńscy lekarze i pielęgniarki. Cała diaspora rumuńska w Wielkiej Brytanii liczy ok. 400 tys. osób. Rumuni w Wielkiej Brytanii są drugą największą grupą imigrantów w tym państwie, po Polakach. Planowane na marzec 2019 roku wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie stanowiło wyzwanie dla legalizacji pobytu pracowników rumuńskich na wyspach brytyjskich. Minister Spraw Zagranicznych Rumunii Teodor Meleşcanu stwierdził w wywiadzie dla BBC że: „brytyjski system opieki zdrowotnej upadnie, jeśli zagraniczni pracownicy będą musieli opuścić Zjednoczone Królestwo”. Taki scenariusz jest możliwy jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez wcześniejszego porozumienia („Hard Brexit”).

ŹRÓDŁO: INDEPENDENT.CO.UK

Teodor Meleşcanu zaznaczył w rozmowie z byłym Ministrem Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, że uzyskał zapewnienie, iż po Brexicie prawa rumuńskich pracowników będą utrzymane na takich samych zasadach jak obecnie. Brytyjski polityk podkreślił, że pozbycie się rumuńskich pracowników z brytyjskiego rynku pracy doprowadziłoby do upadku służby zdrowia w tym państwie. Rumunii, ale również Polacy i Bułgarzy wykonują pracę, której brytyjscy obywatele nie chcą się podjąć. Stąd prawdopodobnie dojdzie do porozumienia w kwestii ich statutu prawnego na rynku pracy Zjednoczonego Królestwa.

Rumunia od stycznia 2019 roku przejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Można zatem domniemywać, iż kwestia pracowników z Europy Wschodniej będzie istotnym elementem negocjacyjnym w agendzie rozmów z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu.
Rumunia pozostaje ważnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii nie tylko w UE, ale również w NATO. Bukareszt współpracuje ściśle z Londynem w ramach np. wspólnych batalionów w Polsce. Rumuński minister MSW podkreślił w tym samym wywiadzie, że Wielka Brytania była jednym z państw UE najaktywniej wspierających członkostwo Rumunii we wspólnocie. Wydaje się więc, że kwestia pracowników rumuńskich w Wielkiej Brytanii nie będzie przedmiotem sporu na linii Bukareszt-Londyn. Rumunia będąca członkiem Unii Europejskiej, angażującym się aktywnie w inicjatywy Sojuszu Północnoatlantyckiego pozostanie prawdopodobnie silnym koalicjantem Zjednoczonego Królestwa. W związku z powyższym negocjacje ,,Brexitowe’’ pod przewodnictwem Bukaresztu mogą okazać się korzystne dla rządu w Londynie.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Related posts
Top