ROMANIA MONITOR

Date: 30 grudnia 2018

Igor Dodon jednoczy wokół siebie antyunijne siły

24 grudnia 2018 roku Grudnia, Prezydent Igor Dodon spotkał się z przedstawicielami „Związku Oficerów Mołdawii” (rum: Uniunea ofițerilor din Moldova), którego jest członkiem od 2015 roku, jako major rezerwy. Organizacja ta zrzesza byłych wojskowych, których misją jest krzewienie ducha patriotyzmu wśród młodzieży w duchu tradycji Związku Radzieckiego i Mołdawii. Uroczystości, które odbywały się tego dnia były związane z 660 rocznicą powstania Mołdawii oraz z upamiętnieniem wyzwolenia Mołdawii z rąk „faszystów” 75 lat temu. Prezydent w trakcie swojego przemówienia stwierdził: „Nasi przodkowie osiągnęli zwycięstwo 75 lat temu, my również będziemy w stanie wyzwolić Mołdawię od euro-unionistów, którzy od 2009 roku rządzą naszym krajem. Ponadto, Igor Dodon zaproponował członkostwo w pro-prezydenckiej Partii Socjalistów Republiki Mołdawii ( rum. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova – PSRM) wszystkim członkom tej organizacji kombatanckiej.

ŹRÓDŁO: MOLDOVA.ORG

Konfrontacyjne stanowisko prezydenta Dodona wobec obecnych rządów miało na celu konsolidację elektoratu prezentującego poglądy prorosyjskie i obawiającego się dalszej integracji europejskiej. Związek Oficerów Mołdawii stanowi zaplecze polityczne prezydenta Dodona. W 2017 roku, prezydent Mołdawii odmówił akceptacji Eugena Sturzy, kandydata rządu na stanowisko ministra obrony i zaproponował kandydaturę Victora Gaiciuca, członka Związku Oficerów Mołdawii. Ostatecznie nominację na ministra uzyskał jednak kandydat rządu.

W przypadku wygranej PSRM w wyborach parlamentarnych w lutym 2019 roku, może nastąpić zmiana polityki zagranicznej Mołdawii na bliższą współpracę z Rosją. Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym Mołdawii, a utrata unijnych funduszy pomocowych może stanowić wyzwanie dla nowej administracji państwowej w Kiszyniowie. Wydaje się, że obecna postawa prezydenta Dodona ma na celu zwycięstwo nad partiami prezentującymi poglądy proeuropejskie, tymi, które utraciły zaufanie wyborców na skutek licznych skandali korupcyjnych, w tym tego największego z udziałem byłego premiera Mołdawii Vlada Filata oraz pozaparlamentarnych jak np. „Platforma Godność i Prawda” (rum. Platforma Demnitate și Adevăr- PDA), które przeciwstawiając się nadużyciom obecnej administracji jednocześnie utrzymują proeuropejską postawę. Igor Dodon kompromituje ideę integracji europejskiej zwalczając jednocześnie główne partie zagrażające mu w nadchodzących wyborach , a partia PDA stanowi drugą siłę w sondażach wyborczych po PSRM.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Related posts
Top