ROMANIA MONITOR

Date: 30 grudnia 2018

Igor Dodon jednoczy wokół siebie antyunijne siły

24 grudnia 2018 roku Grudnia, Prezydent Igor Dodon spotkał się z przedstawicielami „Związku Oficerów Mołdawii” (rum: Uniunea ofițerilor din Moldova), którego jest członkiem od 2015 roku, jako major rezerwy. Organizacja ta zrzesza byłych wojskowych, których misją jest krzewienie ducha patriotyzmu wśród młodzieży w duchu tradycji Związku Radzieckiego i Mołdawii. Uroczystości, które odbywały się tego dnia były związane z 660 rocznicą powstania Mołdawii oraz z upamiętnieniem wyzwolenia Mołdawii z rąk „faszystów” 75 lat temu. Prezydent w trakcie swojego przemówienia stwierdził: „Nasi przodkowie osiągnęli zwycięstwo 75 lat temu, my również będziemy w stanie wyzwolić Mołdawię od euro-unionistów, którzy od 2009 roku rządzą naszym krajem. Ponadto, Igor Dodon zaproponował członkostwo w pro-prezydenckiej Partii Socjalistów Republiki Mołdawii ( rum. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova – PSRM) wszystkim członkom tej organizacji kombatanckiej.

ŹRÓDŁO: MOLDOVA.ORG

Konfrontacyjne stanowisko prezydenta Dodona wobec obecnych rządów miało na celu konsolidację elektoratu prezentującego poglądy prorosyjskie i obawiającego się dalszej integracji europejskiej. Związek Oficerów Mołdawii stanowi zaplecze polityczne prezydenta Dodona. W 2017 roku, prezydent Mołdawii odmówił akceptacji Eugena Sturzy, kandydata rządu na stanowisko ministra obrony i zaproponował kandydaturę Victora Gaiciuca, członka Związku Oficerów Mołdawii. Ostatecznie nominację na ministra uzyskał jednak kandydat rządu.

W przypadku wygranej PSRM w wyborach parlamentarnych w lutym 2019 roku, może nastąpić zmiana polityki zagranicznej Mołdawii na bliższą współpracę z Rosją. Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym Mołdawii, a utrata unijnych funduszy pomocowych może stanowić wyzwanie dla nowej administracji państwowej w Kiszyniowie. Wydaje się, że obecna postawa prezydenta Dodona ma na celu zwycięstwo nad partiami prezentującymi poglądy proeuropejskie, tymi, które utraciły zaufanie wyborców na skutek licznych skandali korupcyjnych, w tym tego największego z udziałem byłego premiera Mołdawii Vlada Filata oraz pozaparlamentarnych jak np. „Platforma Godność i Prawda” (rum. Platforma Demnitate și Adevăr- PDA), które przeciwstawiając się nadużyciom obecnej administracji jednocześnie utrzymują proeuropejską postawę. Igor Dodon kompromituje ideę integracji europejskiej zwalczając jednocześnie główne partie zagrażające mu w nadchodzących wyborach , a partia PDA stanowi drugą siłę w sondażach wyborczych po PSRM.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Related posts
Top